Board logo

标题: 2016年六一节日宴淘宝收款统计——摆一桌第十三期 [打印本页]

作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:05     标题: 2016年六一节日宴淘宝收款统计——摆一桌第十三期

一、本次收款用于2016年六一节日宴会活动;
二、本次统计起止日期为:2016年1月20日23:10分(第十三期上架时间)至2016年4月22日23:59分(下架时间)。
三、第十三期淘宝店“摆一桌”收款统计数据明细:
2016年1月份统计:成交时间:2016年1月20日23:10(第十三期上架时间)至2016年1月31日23:59,统计共成交318单,交易金额52900元.
2016年2月份统计:成交时间:2016年2月1日00:00至2016年2月29日23:59,统计共成交449单,交易金额60100元.
2016年3月份统计:成交时间:2016年3月1日00:00至2016年3月31日23:59,统计共成交591单,交易金额78800元.
2016年4月份统计:成交时间:2016年4月1日00:00至2016年4月22日23:59(下架时间),统计共成交440单,交易金额80500元.

统计共成交1798单,交易金额272300元.

2016年5月2日00:10数据更新
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:10

2016淘宝店(摆一桌(10人/桌,2016年六一节日宴,第十三期)数据统计                                
                成交时间:2016年1月20日23:10(第十三期上架时间)至2016年1月31日23:59,统计共成交318单,交易金额52900元.                                       
                                                       
总编号        序号        订单编号        买家会员名        买家实际支付金额        订单状态        订单创建时间        订单付款时间
1        1        1578128837839649        ilcy19850330        200        交易成功        2016/1/20 23:59        2016/1/20 23:59
2        2        1579386096845724        ninglang1224        100        交易成功        2016/1/21 0:01        2016/1/21 0:02
3        3        1579390577115604        似此星辰33        100        交易成功        2016/1/21 0:03        2016/1/21 0:03
4        4        1579677128457533        神的孩子全跳舞7        100        交易成功        2016/1/21 0:08        2016/1/21 0:09
5        5        1578795382220832        weiyun8826        200        交易成功        2016/1/21 0:09        2016/1/21 0:09
6        6        1329738288642367        ruirui830725        200        交易成功        2016/1/21 0:13        2016/1/21 0:13
7        7        1579698720877655        unholydragon        100        交易成功        2016/1/21 0:13        2016/1/21 0:14
8        8        1579441779931221        肖雪粒        100        交易成功        2016/1/21 0:25        2016/1/21 0:25
9        9        1579455698226904        虎斑恐龍魚        100        交易成功        2016/1/21 0:30        2016/1/21 0:31
10        10        1579467058970370        深水伍        100        交易成功        2016/1/21 0:37        2016/1/21 0:37
11        11        1327628076296367        blacktea_lee        100        交易成功        2016/1/21 0:39        2016/1/21 0:39
12        12        1579501936977890        woodlei2003        100        交易成功        2016/1/21 0:58        2016/1/21 0:58
13        13        1579508171216317        doll_x        100        交易成功        2016/1/21 0:58        2016/1/21 0:58
14        14        1579517137982983        shep_kiler        100        交易成功        2016/1/21 1:10        2016/1/21 1:10
15        15        1578918265796063        噗哈噗哈        100        交易成功        2016/1/21 1:23        2016/1/21 1:23
16        16        1579813607670703        张秋xy        100        交易成功        2016/1/21 1:33        2016/1/21 1:33
17        17        1459893527460387        gogo1123        100        交易成功        2016/1/21 1:34        2016/1/21 1:34
18        18        1579826561839153        小风车子        100        交易成功        2016/1/21 1:46        2016/1/21 1:46
19        19        1579555535680566        dearby        500        交易成功        2016/1/21 2:01        2016/1/21 2:02
20        20        1579554736649246        雨过天晴913        100        交易成功        2016/1/21 2:03        2016/1/21 2:04
21        21        1579839688942350        素云平        100        交易成功        2016/1/21 2:32        2016/1/21 2:32
22        22        1579853761649328        wendyz825        100        交易成功        2016/1/21 2:48        2016/1/21 2:48
23        23        1578315878863542        o0小狐狸囡囡0o        100        交易成功        2016/1/21 3:10        2016/1/21 3:10
24        24        1457938354096778        姚家木兰        100        交易成功        2016/1/21 6:33        2016/1/21 6:33
25        25        1459934962903580        一品堂参茸保健品        100        交易成功        2016/1/21 7:16        2016/1/21 7:19
26        26        1579932001378760        lkdexj        100        交易成功        2016/1/21 7:28        2016/1/21 7:28
27        27        1459935609129378        davidarm        200        交易成功        2016/1/21 7:35        2016/1/21 7:35
28        28        1458739623917698        welovekagami        500        交易成功        2016/1/21 7:39        2016/1/21 7:39
29        29        1579044828073748        anningbaohua        200        交易成功        2016/1/21 7:56        2016/1/21 7:57
30        30        1459286173125390        scorpian1988        100        交易成功        2016/1/21 8:07        2016/1/21 8:07
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:14

31        31        1459291131315980        tb9693309_2012        100        交易成功        2016/1/21 8:15        2016/1/21 8:16
32        32        1579707379017148        粉色橙子花        100        交易成功        2016/1/21 8:30        2016/1/21 8:30
33        33        1580023523968412        挚爱韩庚        100        交易成功        2016/1/21 8:46        2016/1/21 8:46
34        34        1458797229171072        angelazyc        100        交易成功        2016/1/21 9:12        2016/1/21 9:12
35        35        1460001360217679        xshuan18        300        交易成功        2016/1/21 9:14        2016/1/21 9:15
36        36        1579797457829514        phoenixsptb        100        交易成功        2016/1/21 9:17        2016/1/21 9:18
37        37        1458809703556075        daisy_wcheng        1000        交易成功        2016/1/21 9:20        2016/1/21 19:51
38        38        1580108481035659        小洁吉吉        100        交易成功        2016/1/21 9:23        2016/1/21 9:24
39        39        1460009846588499        tqzjjy        100        交易成功        2016/1/21 9:26        2016/1/21 9:27
40        40        1578576677901838        twoxuhui        1000        交易成功        2016/1/21 9:28        2016/1/21 9:28
41        41        1578616994262766        ghkirro        200        交易成功        2016/1/21 9:41        2016/1/21 9:41
42        42        1580166242986453        julyice777        100        交易成功        2016/1/21 9:44        2016/1/21 9:44
43        43        1460058486374886        爱读天书        100        交易成功        2016/1/21 10:02        2016/1/21 10:03
44        44        1458085231054174        fiona19870303        100        交易成功        2016/1/21 10:06        2016/1/21 10:06
45        45        1580235364759156        懿筠宝贝        200        交易成功        2016/1/21 10:06        2016/1/21 10:06
46        46        1458877226969779        燕草2007        100        交易成功        2016/1/21 10:12        2016/1/21 10:12
47        47        1579384660926057        caveofswimmers        100        交易成功        2016/1/21 10:16        2016/1/21 10:16
48        48        1580288807702259        kathycream        100        交易成功        2016/1/21 10:22        2016/1/21 10:22
49        49        1579419228372231        younuo218        100        交易成功        2016/1/21 10:26        2016/1/21 10:26
50        50        1579450584035464        爬十层        300        交易成功        2016/1/21 10:32        2016/1/21 10:33
51        51        1579480029426842        baandou        100        交易成功        2016/1/21 10:42        2016/1/21 10:42
52        52        1580379369017501        ochibi        100        交易成功        2016/1/21 10:44        2016/1/21 10:44
53        53        1579510903580741        夸夸圻谈1        100        交易成功        2016/1/21 10:47        2016/1/21 10:48
54        54        1580112495449859        笛约42        100        交易成功        2016/1/21 10:48        2016/1/21 10:51
55        55        1580418244026954        lorcloverukawa        200        交易成功        2016/1/21 10:52        2016/1/21 10:52
56        56        1580431842366343        负喧琐话        100        交易成功        2016/1/21 10:55        2016/1/21 10:55
57        57        1578906594550551        asura_0202        100        交易成功        2016/1/21 10:56        2016/1/21 10:56
58        58        1580152338563558        糖糖公主88        100        交易成功        2016/1/21 10:59        2016/1/21 10:59
59        59        1579557944408664        ssl0506        100        交易成功        2016/1/21 11:00        2016/1/21 11:00
60        60        1578958759245161        白树栖鸦        100        交易成功        2016/1/21 11:09        2016/1/21 11:09

备注:以上用蓝颜色标记的“总编号34号”含其他宝贝的订单。                                       
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:14

61        61        1580524806138629        deppsid        100        交易成功        2016/1/21 11:18        2016/1/21 11:18
62        62        1579705460582715        sophiezheng_2005        100        交易成功        2016/1/21 11:35        2016/1/21 11:35
63        63        1580632320834456        momoaikochan        100        交易成功        2016/1/21 11:44        2016/1/21 12:11
64        64        1579194113625619        arise_and_go        200        交易成功        2016/1/21 12:06        2016/1/21 12:06
65        65        1580435693955832        liping6306        100        交易成功        2016/1/21 12:10        2016/1/21 12:11
66        66        1579240512124700        dreamfly522        100        交易成功        2016/1/21 12:20        2016/1/21 12:20
67        67        1580476498726153        yuyangsuifeng        100        交易成功        2016/1/21 12:23        2016/1/21 12:23
68        68        1458313874851498        mingyuan4year        100        交易成功        2016/1/21 12:25        2016/1/21 12:25
69        69        1579372831304447        lee_07        100        交易成功        2016/1/21 12:55        2016/1/21 12:55
70        70        1580914720407346        jiangxiaominmm        100        交易成功        2016/1/21 13:02        2016/1/21 13:02
71        71        1458415954845089        不楞不楞的优裤        400        交易成功        2016/1/21 13:27        2016/1/21 13:32
72        72        1458441556731679        元宝940        100        交易成功        2016/1/21 13:44        2016/1/21 13:44
73        73        1458449717025377        一昀淘        100        交易成功        2016/1/21 13:48        2016/1/21 13:48
74        74        1580833291953416        lizisa222        300        交易成功        2016/1/21 13:55        2016/1/21 13:58
75        75        1580847693898729        sonoaki        100        交易成功        2016/1/21 14:00        2016/1/21 14:00
76        76        1580921452561727        从此海蓝        100        交易成功        2016/1/21 14:19        2016/1/21 14:20
77        77        1581244008109106        mulanlan4869        100        交易成功        2016/1/21 14:34        2016/1/21 14:34
78        78        1581252969538869        wh_phoenix3        100        交易成功        2016/1/21 14:36        2016/1/21 14:37
79        79        1458533872381287        cherrylau1919        100        交易成功        2016/1/21 14:37        2016/1/21 14:38
80        80        1459339943700893        水凝之魂        100        交易成功        2016/1/21 14:48        2016/1/21 14:48
81        81        1581312961116835        picklej        100        交易成功        2016/1/21 14:51        2016/1/21 14:51
82        82        1581445129519032        hrsaky        100        交易成功        2016/1/21 15:26        2016/1/21 15:27
83        83        1581473926948902        withkang        100        交易成功        2016/1/21 15:34        2016/1/21 15:34
84        84        1460613201796689        天草裕凉        100        交易成功        2016/1/21 15:34        2016/1/21 15:35
85        85        1459421064610493        anenfan        100        交易成功        2016/1/21 15:39        2016/1/21 15:39
86        86        1327679115177268        君恋希        100        交易成功        2016/1/21 15:45        2016/1/21 15:45
87        87        1580699545243619        apple_hyp        100        交易成功        2016/1/21 15:56        2016/1/21 15:57
88        88        1459993058196995        嘻嘻哈哈_blue        100        交易成功        2016/1/21 16:05        2016/1/21 16:05
89        89        1581389934881955        dna_tank        100        交易成功        2016/1/21 16:17        2016/1/21 16:17
90        90        1459517541453778        zhangxiaoxu69        100        交易成功        2016/1/21 16:34        2016/1/21 16:35
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:16

91        91        1459550188783290        vicnete14        100        交易成功        2016/1/21 16:58        2016/1/21 16:58
92        92        1458818194749384        colorfulfeather        200        交易成功        2016/1/21 17:38        2016/1/23 21:49
93        93        1459618026230292        气包子amanda        100        交易成功        2016/1/21 17:43        2016/1/21 17:43
94        94        1581319068040949        amayohotarubi        100        交易成功        2016/1/21 19:09        2016/1/21 19:09
95        95        1581344824827100        冒险奇遇cxy        100        交易成功        2016/1/21 19:16        2016/1/21 19:17
96        96        1460953365160385        junelove0622        100        交易成功        2016/1/21 19:38        2016/1/21 19:39
97        97        1459769385961893        jiaxin3316        100        交易成功        2016/1/21 19:41        2016/1/21 19:41
98        98        1582345602684903        啊哦咦呜        100        交易成功        2016/1/21 19:58        2016/1/21 19:58
99        99        1582174735064025        格格巫9311        100        交易成功        2016/1/21 20:20        2016/1/21 20:20
100        100        1581040990899549        arjiansuki        100        交易成功        2016/1/21 20:58        2016/1/21 20:58
101        101        1460478815282594        水晶包小排骨        100        交易成功        2016/1/21 21:30        2016/1/21 21:30
102        102        1581860504277062        maomao_irisfeng        200        交易成功        2016/1/21 21:38        2016/1/21 21:38
103        103        1582802568219225        kategao77        100        交易成功        2016/1/21 21:56        2016/1/21 21:56
104        104        1582648339800513        selina1999        100        交易成功        2016/1/21 22:20        2016/1/21 22:20
105        105        1582918567929450        reven_0803        100        交易成功        2016/1/21 22:26        2016/1/21 22:26
106        106        1582681455750525        莫尼卡2891        100        交易成功        2016/1/21 22:27        2016/1/21 22:27
107        107        1461259289318986        十一爱龙猫        100        交易成功        2016/1/21 22:44        2016/1/21 22:44
108        108        1581608355308464        邪恶某当        100        交易成功        2016/1/21 23:24        2016/1/21 23:24
109        109        1581696033456723        橘蓝子        200        交易成功        2016/1/21 23:50        2016/1/21 23:51
110        110        1583067535725639        天堂小魔女ss        100        交易成功        2016/1/22 0:35        2016/1/22 0:35
111        111        1582469789418466        ling112402        100        交易成功        2016/1/22 1:32        2016/1/22 1:33
112        112        1582589626811465        imsusi        100        交易成功        2016/1/22 8:05        2016/1/22 8:05
113        113        1581924515218261        gobetterkx        200        交易成功        2016/1/22 8:10        2016/1/22 8:20
114        114        1581954913870709        sztxd1234        200        交易成功        2016/1/22 8:35        2016/1/22 8:35
115        115        1583636961354462        sophieyasuo        100        交易成功        2016/1/22 9:48        2016/1/22 12:06
116        116        1582144031123463        猫科豹子        100        交易成功        2016/1/22 10:05        2016/1/22 10:06
117        117        1461579921969092        王谈鹏        100        交易成功        2016/1/22 10:18        2016/1/22 10:19
118        118        1582862107837125        苏薇1982        300        交易成功        2016/1/22 10:22        2016/1/22 10:22
119        119        1582204990751821        生生世世慕容        100        交易成功        2016/1/22 10:26        2016/1/22 10:26
120        120        1584087520492857        mathildaxu        100        交易成功        2016/1/22 12:02        2016/1/22 12:02
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:16

121        121        1459879955396674        tbmmxy        100        交易成功        2016/1/22 13:34        2016/1/22 13:34
122        122        1584405923414144        yitianyitian6666        300        交易成功        2016/1/22 13:39        2016/1/22 13:40
123        123        1584592002843050        coolnight9        200        交易成功        2016/1/22 14:32        2016/1/22 14:32
124        124        1584422092103319        森野夜morino        100        交易成功        2016/1/22 15:00        2016/1/22 15:01
125        125        1583332199633051        chrysalis_2008        200        交易成功        2016/1/22 15:58        2016/1/22 15:58
126        126        1584127068475928        飞鱼333        500        交易成功        2016/1/22 16:38        2016/1/22 16:42
127        127        1584799534850166        十三阿彩        100        交易成功        2016/1/22 16:48        2016/1/22 16:48
128        128        1584815691549539        在云端喝咖啡的老鼠        100        交易成功        2016/1/22 16:51        2016/1/22 16:51
129        129        1585066889849539        在云端喝咖啡的老鼠        100        交易成功        2016/1/22 16:52        2016/1/22 16:52
130        130        1584241780772851        saradengmin        100        交易成功        2016/1/22 17:10        2016/1/22 17:11
131        131        1460234193341781        我懒得0614        100        交易成功        2016/1/22 17:34        2016/1/22 17:34
132        132        1461574339507396        pp10000000        200        交易成功        2016/1/22 18:01        2016/1/22 18:01
133        133        1460274838956783        gameboy321        100        交易成功        2016/1/22 18:15        2016/1/22 18:15
134        134        1583868831552454        小琰321        100        交易成功        2016/1/22 19:09        2016/1/22 19:09
135        135        1585230418701863        gatazul        200        交易成功        2016/1/22 19:31        2016/1/22 19:32
136        136        1460383157297095        aki1016        100        交易成功        2016/1/22 19:55        2016/1/22 19:55
137        137        1461240425209374        aladdin的圣光        100        交易成功        2016/1/22 20:37        2016/1/22 20:38
138        138        1585720963017753        陈琬静2011        100        交易成功        2016/1/22 20:48        2016/1/22 20:49
139        139        1585756965078509        成成的最爱        100        交易成功        2016/1/22 21:00        2016/1/22 21:00
140        140        1461817216458092        萧公子2008        100        交易成功        2016/1/22 21:16        2016/1/22 21:16
141        141        1584273795032851        甄阿笑阿果阿        300        交易成功        2016/1/22 21:26        2016/1/22 21:26
142        142        1585879218450601        和鞋一家门        500        交易成功        2016/1/22 23:08        2016/1/22 23:08
143        143        1584588354624862        renatachuh        100        交易成功        2016/1/22 23:11        2016/1/22 23:11
144        144        1585338906768214        说叫什么名字        100        交易成功        2016/1/22 23:51        2016/1/22 23:55
145        145        1461474821468788        jmjane11        200        交易成功        2016/1/23 0:03        2016/1/23 0:03
146        146        1584754911686947        yukoliang1437        100        交易成功        2016/1/23 1:07        2016/1/23 1:08
147        147        1328344541067160        家有大象a        100        交易成功        2016/1/23 1:24        2016/1/23 1:24
148        148        1584759078339121        狼妹妹        100        交易成功        2016/1/23 1:24        2016/1/23 1:24
149        149        1586161615513511        天麻2000        200        交易成功        2016/1/23 7:07        2016/1/23 7:08
150        150        1586231694503195        秦庆顺3534        100        交易成功        2016/1/23 8:32        2016/1/23 8:32
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:17

151        151        1586730098660415        vivi安槿        200        交易成功        2016/1/23 11:28        2016/1/23 11:29
152        152        1329633970898060        燕海黄        100        交易成功        2016/1/23 12:15        2016/1/23 12:15
153        153        1586382264480486        zbfengkai        100        交易成功        2016/1/23 12:46        2016/1/23 12:47
154        154        1585992353453133        frog716        100        交易成功        2016/1/23 14:07        2016/1/23 14:07
155        155        1587459699926141        zjjkys        200        交易成功        2016/1/23 14:51        2016/1/23 14:51
156        156        1587599226996154        偶然爱的猫        100        交易成功        2016/1/23 18:30        2016/1/23 18:30
157        157        1586960832003796        丁丁丁囡囡        100        交易成功        2016/1/23 18:47        2016/1/23 18:47
158        158        1588358417773393        dnami123        100        交易成功        2016/1/23 19:21        2016/1/23 19:21
159        159        1589061124505882        dengjin19791020        300        交易成功        2016/1/23 21:28        2016/1/23 21:29
160        160        1329045188808372        公豆角        200        交易成功        2016/1/23 21:30        2016/1/23 21:30
161        161        1330688368690371        noyota        100        交易成功        2016/1/23 21:53        2016/1/23 21:53
162        162        1587862433028226        暖暖时尚站        100        交易成功        2016/1/23 23:19        2016/1/23 23:19
163        163        1588564349831235        言采其薇        100        交易成功        2016/1/23 23:27        2016/1/23 23:27
164        164        1588569625368415        隐约之间        100        交易成功        2016/1/23 23:28        2016/1/23 23:28
165        165        1589301454513035        dugurr        100        交易成功        2016/1/24 0:29        2016/1/24 0:29
166        166        1588802263193818        wygrf        500        交易成功        2016/1/24 3:08        2016/1/24 3:13
167        167        1589748004785597        jxfzlcyz        100        交易成功        2016/1/24 8:02        2016/1/24 8:02
168        168        1330340535405169        jessica0971yinjunyi        300        交易成功        2016/1/24 10:03        2016/1/24 10:03
169        169        1589812978962038        caolijun5        100        交易成功        2016/1/24 10:34        2016/1/24 10:34
170        170        1588656995511832        vitate        200        交易成功        2016/1/24 11:09        2016/1/24 11:10
171        171        1590249928384555        absmart        100        交易成功        2016/1/24 11:22        2016/1/24 11:24
172        172        1330968522269678        没文化08        200        交易成功        2016/1/24 11:29        2016/1/24 11:29
173        173        1588744995356691        liuy726        100        交易成功        2016/1/24 11:36        2016/1/24 11:36
174        174        1588801310264420        suee_1234        100        交易成功        2016/1/24 11:49        2016/1/24 11:50
175        175        1589507707624695        mingchenzs        200        交易成功        2016/1/24 11:52        2016/1/24 11:52
176        176        1588852836726016        jackxiao87        200        交易成功        2016/1/24 12:05        2016/1/24 12:05
177        177        1588890911341409        jackoe4u        100        交易成功        2016/1/24 12:14        2016/1/24 12:15
178        178        1588909958006493        125jzdh        100        交易成功        2016/1/24 12:22        2016/1/24 12:22
179        179        1328919754977175        二门皮        100        交易成功        2016/1/24 13:16        2016/1/24 13:17
180        180        1589100673947335        hanxy02f        100        交易成功        2016/1/24 13:16        2016/1/24 13:16
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:17

181        181        1589110591310290        acziegfelt        100        交易成功        2016/1/24 13:18        2016/1/24 13:18
182        182        1589385473719123        哈哈虾0207        100        交易成功        2016/1/24 14:37        2016/1/24 14:37
183        183        1590720012428685        k086793星人        100        交易成功        2016/1/24 14:51        2016/1/24 14:51
184        184        1591095527506016        jackxiao87        200        交易成功        2016/1/24 15:19        2016/1/24 15:21
185        185        1589663879796016        jackxiao87        1000        交易成功        2016/1/24 15:56        2016/1/24 15:57
186        186        1591043375462688        mapel_uc        200        交易成功        2016/1/24 16:24        2016/1/24 16:25
187        187        1329631269596966        冰之未央        100        交易成功        2016/1/24 16:25        2016/1/24 16:25
188        188        1329647103612560        viking_gc        100        交易成功        2016/1/24 16:40        2016/1/24 16:40
189        189        1591432643277041        alexking777        200        交易成功        2016/1/24 16:51        2016/1/24 16:52
190        190        1591495200920243        woo368114968        100        交易成功        2016/1/24 17:10        2016/1/24 17:10
191        191        1592088806279286        扁担老头123        100        交易成功        2016/1/24 20:28        2016/1/24 20:28
192        192        1592148176546453        kianli        100        交易成功        2016/1/24 22:00        2016/1/24 22:00
193        193        1591683066336519        蝎子888        200        交易成功        2016/1/24 22:28        2016/1/24 22:28
194        194        1591767702276091        zq丸子        100        交易成功        2016/1/24 22:51        2016/1/24 22:51
195        195        1592487059854387        饭团米包子        100        交易成功        2016/1/24 23:59        2016/1/24 23:59
196        196        1591342438870402        akrita        100        交易成功        2016/1/25 3:14        2016/1/25 3:14
197        197        1591351870937315        kikix77        100        交易成功        2016/1/25 3:31        2016/1/25 3:31
198        198        1592820653966580        贺莲臣        100        交易成功        2016/1/25 9:17        2016/1/25 9:17
199        199        1331099418017766        romain_zc        1000        交易成功        2016/1/25 9:46        2016/1/25 9:46
200        200        1592354108314339        vinten        100        交易成功        2016/1/25 9:57        2016/1/25 9:57
201        201        1593370573414131        huzhede74        100        交易成功        2016/1/25 11:50        2016/1/25 11:50
202        202        1329671750034071        ddo1129        2000        交易成功        2016/1/25 12:07        2016/1/25 12:08
203        203        1593607378060253        张威扬_2008        100        交易成功        2016/1/25 13:00        2016/1/25 13:00
204        204        1593044984287112        我爱普罗旺斯906        300        交易成功        2016/1/25 13:02        2016/1/25 13:02
205        205        1592423712791006        sdren1986        100        交易成功        2016/1/25 13:32        2016/1/25 13:32
206        206        1331962120943461        微尘hhhh        100        交易成功        2016/1/25 14:41        2016/1/25 14:41
207        207        1592821639783312        bigwoy        500        交易成功        2016/1/25 15:31        2016/1/25 15:32
208        208        1593027232287637        洛桑小姐        100        交易成功        2016/1/25 16:28        2016/1/25 16:28
209        209        1331611892070560        lcewolves        200        交易成功        2016/1/25 20:09        2016/1/25 20:09
210        210        1593820677854859        santaealan        200        交易成功        2016/1/25 21:06        2016/1/25 21:07
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:20

211        211        1595154254862990        yiqian58        100        交易成功        2016/1/25 21:08        2016/1/25 21:08
212        212        1595525605264118        ifilu        100        交易成功        2016/1/25 21:48        2016/1/25 21:48
213        213        1594737941557225        都梁便利店        100        交易成功        2016/1/25 22:01        2016/1/25 22:04
214        214        1595361139215114        lym13856166718        100        交易成功        2016/1/25 22:10        2016/1/25 22:33
215        215        1330707583985978        西楼2008        500        交易成功        2016/1/25 22:34        2016/1/25 22:35
216        216        1594865468183850        一朵小娇        1300        交易成功        2016/1/25 22:41        2016/1/25 22:42
217        217        1594963702143133        lovelamfungfor        100        交易成功        2016/1/25 23:15        2016/1/25 23:15
218        218        1594967060538213        hohoqan        100        交易成功        2016/1/25 23:15        2016/1/25 23:17
219        219        1594238119325355        jinjing232        300        交易成功        2016/1/25 23:23        2016/1/25 23:23
220        220        1595590738399524        irisgirl1022        200        交易成功        2016/1/25 23:27        2016/1/25 23:27
221        221        1595881295508559        可靠胡        100        交易成功        2016/1/26 7:27        2016/1/26 7:27
222        222        1596345448716816        dina_satellite        100        交易成功        2016/1/26 9:42        2016/1/26 9:44
223        223        1595520509572235        winniexin1989        100        交易成功        2016/1/26 9:42        2016/1/26 9:43
224        224        1595389638052618        红烟霞        400        交易成功        2016/1/26 11:53        2016/1/26 21:00
225        225        1596439540146162        robinzhu        100        交易成功        2016/1/26 13:15        2016/1/26 13:16
226        226        1597118577657042        dtony        100        交易成功        2016/1/26 13:29        2016/1/26 13:29
227        227        1597351209018722        shaka0920        100        交易成功        2016/1/26 13:30        2016/1/26 13:30
228        228        1597680644573192        跳跳littlefe        500        交易成功        2016/1/26 14:50        2016/1/26 14:50
229        229        1596274272263208        冷猫儿        100        交易成功        2016/1/26 15:16        2016/1/26 15:16
230        230        1597818735578913        cyeti        100        交易成功        2016/1/26 16:22        2016/1/26 16:22
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:21

231        231        1597904650143909        zjmng        100        交易成功        2016/1/26 16:41        2016/1/26 16:41
232        232        1597464189890432        见习小女巫        100        交易成功        2016/1/26 17:24        2016/1/26 17:24
233        233        1598287689573394        玻钻碎        100        交易成功        2016/1/26 17:28        2016/1/26 17:29
234        234        1598187858709339        张传承        100        交易成功        2016/1/26 18:10        2016/1/26 18:10
235        235        1598407697883362        禾贰爷        100        交易成功        2016/1/26 19:25        2016/1/26 19:26
236        236        1597951384771437        zoulu0107        100        交易成功        2016/1/26 19:58        2016/1/26 19:58
237        237        1598073621945822        蓝衣葱葱        100        交易成功        2016/1/26 20:31        2016/1/26 20:31
238        238        1598071546480754        ma_mq2000        100        交易成功        2016/1/26 20:32        2016/1/26 20:32
239        239        1597494599135985        xiaopanpanya90        100        交易成功        2016/1/26 21:03        2016/1/26 21:04
240        240        1597505154910428        吴小鱼左小怡        100        交易成功        2016/1/26 21:05        2016/1/26 21:05
241        241        1598284825376220        elodiaxx        100        交易成功        2016/1/26 21:27        2016/1/26 21:27
242        242        1598290583520972        txy800929        100        交易成功        2016/1/26 21:27        2016/1/26 21:31
243        243        1597769310898839        xuxiahui0629        100        交易成功        2016/1/26 22:09        2016/1/26 22:10
244        244        1599289604299419        老王shane        100        交易成功        2016/1/26 22:19        2016/1/26 22:19
245        245        1598706267303089        janechan0722        100        交易成功        2016/1/26 23:21        2016/1/26 23:21
246        246        1599429617358679        誹韓鎏        100        交易成功        2016/1/27 0:27        2016/1/27 0:27
247        247        1599701282505300        雪山美人        200        交易成功        2016/1/27 1:08        2016/1/27 1:08
248        248        1599250907749119        wtxxssqx        1000        交易成功        2016/1/27 9:42        2016/1/27 9:43
249        249        1599251547279727        wendy0702        200        交易成功        2016/1/27 9:42        2016/1/27 9:42
250        250        1599893457516183        xingyunsuo        100        交易成功        2016/1/27 9:59        2016/1/27 9:59
251        251        1599908816715770        素素伊人        200        交易成功        2016/1/27 10:01        2016/1/27 10:01
252        252        1600603530105147        赖赖熊熊        300        交易成功        2016/1/27 12:50        2016/1/27 12:50
253        253        1600123862317160        家有大象a        100        交易成功        2016/1/27 13:19        2016/1/27 13:19
254        254        1599553312026469        god_draco        100        交易成功        2016/1/27 13:53        2016/1/27 13:54
255        255        1600315864575529        tyr1984        100        交易成功        2016/1/27 14:10        2016/1/27 14:10
256        256        1600929774276634        wgy112233        100        交易成功        2016/1/27 14:14        2016/1/27 14:14
257        257        1599886114617988        爱花不花        200        交易成功        2016/1/27 15:22        2016/1/27 15:22
258        258        1601740652883180        天马行空独往来76        100        交易成功        2016/1/27 17:57        2016/1/27 17:58
259        259        1601229621309912        wendyju1983        100        交易成功        2016/1/27 18:21        2016/1/27 18:21
260        260        1602251682964490        karluka        100        交易成功        2016/1/27 19:39        2016/1/27 19:40
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:21

261        261        1600759075687652        糯米加排骨        100        交易成功        2016/1/27 19:51        2016/1/27 19:51
262        262        1602234097591519        伊藤瑾海        100        交易成功        2016/1/27 20:42        2016/1/27 20:42
263        263        1602263854423758        bwm511        300        交易成功        2016/1/27 20:50        2016/1/27 20:50
264        264        1602540012186049        香草连枝        300        交易成功        2016/1/27 22:12        2016/1/27 22:12
265        265        1601218758968212        山风澈        100        交易成功        2016/1/27 22:14        2016/1/27 22:15
266        266        1603081929240161        floweralicefish        100        交易成功        2016/1/28 8:17        2016/1/28 8:17
267        267        1602988177060050        kidytao        100        交易成功        2016/1/28 9:28        2016/1/28 9:28
268        268        1601910436642849        沉睡之森        100        交易成功        2016/1/28 11:07        2016/1/28 11:07
269        269        1603889771097146        遥遥无望        100        交易成功        2016/1/28 15:05        2016/1/28 15:06
270        270        1330344558094365        混沌小冰        100        交易成功        2016/1/28 17:05        2016/1/28 17:06
271        271        1604232495996617        huangjiejie6        1000        交易成功        2016/1/28 17:25        2016/1/28 17:27
272        272        1603709626411607        sophie_yuan        100        交易成功        2016/1/28 17:53        2016/1/28 18:33
273        273        1603756022709856        tb719326_2011        100        交易成功        2016/1/28 18:16        2016/1/28 18:18
274        274        1603127073332348        wj8646906        600        交易成功        2016/1/28 19:21        2016/1/28 19:24
275        275        1462172108653782        olderzeus        200        交易成功        2016/1/28 19:38        2016/1/28 19:39
276        276        1604888804139933        drsd        300        交易成功        2016/1/28 21:02        2016/1/28 21:02
277        277        1603432037557417        陈家阿宝        100        交易成功        2016/1/28 21:39        2016/1/28 21:39
278        278        1461490032842495        quinezhu        200        交易成功        2016/1/28 22:48        2016/1/28 22:49
279        279        1603702270434427        poppy之轮        100        交易成功        2016/1/28 23:52        2016/1/28 23:52
280        280        1332550280142565        joian0828        100        交易成功        2016/1/28 23:55        2016/1/28 23:55
281        281        1605328325965309        筱桐6506        100        交易成功        2016/1/29 1:49        2016/1/29 1:49
282        282        1604722260148162        meitous821        100        交易成功        2016/1/29 9:25        2016/1/29 9:25
283        283        1604739869261217        一日三        500        交易成功        2016/1/29 9:40        2016/1/29 9:40
284        284        1604088511812837        rule216        100        交易成功        2016/1/29 10:20        2016/1/29 10:20
285        285        1604247870153851        hbeagle        100        交易成功        2016/1/29 11:26        2016/1/29 11:26
286        286        1330992868044167        vivianxgx        200        交易成功        2016/1/29 11:31        2016/1/29 11:31
287        287        1604530276816705        _风色幻想_        100        交易成功        2016/1/29 13:40        2016/1/29 13:40
288        288        1332044855382065        ztplay        100        交易成功        2016/1/29 14:23        2016/1/29 14:23
289        289        1606397601221748        plll1314        100        交易成功        2016/1/29 15:55        2016/1/29 15:56
290        290        1606528008329819        wangeren        100        交易成功        2016/1/29 17:02        2016/1/29 17:02
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:24

291        291        1606545128166372        水乡夏晴        200        交易成功        2016/1/29 17:10        2016/1/29 17:10
292        292        1606652964111022        winnie_me        100        交易成功        2016/1/29 18:05        2016/1/29 18:05
293        293        1606842560808372        公豆角        100        交易成功        2016/1/29 19:48        2016/1/29 19:48
294        294        1605394112304707        林家铺子1231        100        交易成功        2016/1/29 20:52        2016/1/29 20:52
295        295        1462807462703192        fujihoho        100        交易成功        2016/1/29 21:22        2016/1/29 21:22
296        296        1605726597988340        beiii        200        交易成功        2016/1/30 0:10        2016/1/30 0:10
297        297        1331121184440969        翡翠iceason        100        交易成功        2016/1/30 10:03        2016/1/30 10:03
298        298        1464137683796088        q438094006        100        交易成功        2016/1/30 10:18        2016/1/30 10:18
299        299        1606822744513359        qingjingxin123        100        交易成功        2016/1/30 10:28        2016/1/30 10:28
300        300        1607594739780502        jingssmile        300        交易成功        2016/1/30 11:50        2016/1/30 11:50
301        301        1607724818329322        xty05        200        交易成功        2016/1/30 12:58        2016/1/30 12:59
302        302        1606423076956208        fallost        100        交易成功        2016/1/30 13:40        2016/1/30 13:42
303        303        1607328022183415        98jp14        100        交易成功        2016/1/30 14:50        2016/1/30 14:51
304        304        1606911393910923        narumi1984        100        交易成功        2016/1/30 18:30        2016/1/30 18:30
305        305        1608642091739806        mu543154        100        交易成功        2016/1/30 21:56        2016/1/30 21:57
306        306        1463819297479794        tiantainlinaya        200        交易成功        2016/1/30 22:14        2016/1/30 23:44
307        307        1607374912782764        水水猫1        100        交易成功        2016/1/30 23:25        2016/1/30 23:25
308        308        1464507604559796        paris5400        200        交易成功        2016/1/31 0:57        2016/1/31 0:57
309        309        1462579638532882        2010淘淘66        300        交易成功        2016/1/31 9:22        2016/1/31 9:22
310        310        1608667065685309        筱桐6506        100        交易成功        2016/1/31 12:02        2016/1/31 12:02
311        311        1609691047468557        女亚王瑟        100        交易成功        2016/1/31 14:10        2016/1/31 14:10
312        312        1609531851728478        fanweimzyy        100        交易成功        2016/1/31 14:17        2016/1/31 14:18
313        313        1608990740406434        ctylsxj        100        交易成功        2016/1/31 15:16        2016/1/31 15:19
314        314        1332295091763668        super周周任卿        200        交易成功        2016/1/31 15:20        2016/1/31 15:21
315        315        1464094016151883        icello        100        交易成功        2016/1/31 16:09        2016/1/31 16:09
316        316        1608334270721936        云清欲语        100        交易成功        2016/1/31 16:15        2016/1/31 16:16
317        317        1610080328978271        foxxlei        100        交易成功        2016/1/31 18:12        2016/1/31 18:12
318        318        1609498902384014        西雅图amber        100        交易成功        2016/1/31 20:53        2016/1/31 20:54
        合计                        52900                       
        备注:以上用蓝颜色标记的“总编号34号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。2016年1月份最终统计金额:52900元。                                       
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:29

2016淘宝店(摆一桌(10人/桌,2016年六一节日宴,第十三期)数据统计                                
                成交时间:2016年2月1日00:00至2016年2月29日23:59,统计共成交449单,交易金额60100元.                                       
                                                       
总编号        序号        订单编号        买家会员名        买家实际支付金额        订单状态        订单创建时间        订单付款时间
319        1        1609772669914559        fiona0811        100        交易成功        2016/2/1 0:01        2016/2/1 0:02
320        2        1609806104200534        胖嘟嘟2014        100        交易成功        2016/2/1 0:35        2016/2/1 0:35
321        3        1610713299805327        eathen1        100        交易成功        2016/2/1 9:21        2016/2/1 9:22
322        4        1464367618834490        karluka        100        交易成功        2016/2/1 9:55        2016/2/1 9:55
323        5        1609457798786241        bearfeet        100        交易成功        2016/2/1 10:18        2016/2/1 10:20
324        6        1609500038760064        绮云沙罗        100        交易成功        2016/2/1 10:36        2016/2/1 10:36
325        7        1610900014884025        格格巫9311        100        交易成功        2016/2/1 10:41        2016/2/1 10:41
326        8        1609530433387479        糯糯小娴        200        交易成功        2016/2/1 10:46        2016/2/1 10:46
327        9        1610302907299411        降雪与帕格尼尼        100        交易成功        2016/2/1 11:16        2016/2/1 11:16
328        10        1611042093873421        liuxiaoxi05        100        交易成功        2016/2/1 11:38        2016/2/1 11:38
329        11        1463104278864495        isonan        100        交易成功        2016/2/1 12:07        2016/2/1 12:07
330        12        1332378456068068        thelookoftoday        100        交易成功        2016/2/1 12:21        2016/2/1 12:21
331        13        1331363267711668        sukyyolanda        100        交易成功        2016/2/1 13:02        2016/2/1 19:59
332        14        1332979885414368        fengwc        300        交易成功        2016/2/1 14:01        2016/2/1 14:01
333        15        1330841992789368        叶慎守        100        交易成功        2016/2/1 14:26        2016/2/1 14:26
334        16        1611538729134757        pj4301        100        交易成功        2016/2/1 14:44        2016/2/1 14:44
335        17        1465177848220497        下午喝立顿        100        交易成功        2016/2/1 15:18        2016/2/1 15:18
336        18        1463214674453182        喧哗vvv        200        交易成功        2016/2/1 15:52        2016/2/1 15:52
337        19        1611672483666559        azurebear        200        交易成功        2016/2/1 15:57        2016/2/1 15:58
338        20        1611678564123343        过滤性病毒        100        交易成功        2016/2/1 16:02        2016/2/2 16:17
339        21        1611883688807758        joyce1219        100        交易成功        2016/2/1 18:10        2016/2/1 18:10
340        22        1464628253570391        changmin_is_my_life        100        交易成功        2016/2/1 18:28        2016/2/1 18:29
341        23        1333011406330167        nicelife9        100        交易成功        2016/2/1 19:01        2016/2/1 19:01
342        24        1611885459090303        再见六六        100        交易成功        2016/2/1 19:56        2016/2/1 19:57
343        25        1612109766911913        莱特迈尔        100        交易成功        2016/2/1 20:41        2016/2/1 20:41
344        26        1610646755085740        tzhotdog        100        交易成功        2016/2/1 21:23        2016/2/1 21:24
345        27        1610736199295604        zhx13        500        交易成功        2016/2/1 22:26        2016/2/1 22:28
346        28        1331429180466868        bleubleu        100        交易成功        2016/2/1 22:32        2016/2/1 22:32
347        29        1612140017922677        pebblebaby        100        交易成功        2016/2/1 22:42        2016/2/1 22:43
348        30        1611548665960370        深水伍        100        交易成功        2016/2/2 0:31        2016/2/2 0:31
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:32

349        31        1610868197651954        grayki        200        交易成功        2016/2/2 1:01        2016/2/2 1:01
350        32        1611600664981428        yhyh0533        100        交易成功        2016/2/2 4:55        2016/2/2 4:56
351        33        1610963711988652        jackychois        100        交易成功        2016/2/2 8:00        2016/2/2 8:00
352        34        1464222341661388        liangshan725        100        交易成功        2016/2/2 8:01        2016/2/2 8:02
353        35        1465420402208297        阿修罗是天蝎座        200        交易成功        2016/2/2 8:46        2016/2/2 8:46
354        36        1464243620443580        一品堂参茸保健品        100        交易成功        2016/2/2 9:02        2016/2/2 9:02
355        37        1612448493696403        seven_sj        300        交易成功        2016/2/2 9:20        2016/2/2 9:20
356        38        1333053484657965        yimi2008321        200        交易成功        2016/2/2 9:45        2016/2/2 9:45
357        39        1612697929137603        youngmomo630        100        交易成功        2016/2/2 10:22        2016/2/2 10:22
358        40        1612692653240329        小嘎同学        100        交易成功        2016/2/2 11:31        2016/2/2 11:33
359        41        1612711531258978        loyallife        100        交易成功        2016/2/2 11:41        2016/2/2 11:41
360        42        1465514647131080        圆月之猫        200        交易成功        2016/2/2 12:06        2016/2/2 12:07
361        43        1612910720938718        candyseven        100        交易成功        2016/2/2 12:10        2016/2/2 12:10
362        44        1465549847627792        包子还是菜的香        100        交易成功        2016/2/2 13:26        2016/2/2 13:27
363        45        1612245944123614        小叶子绿萝        100        交易成功        2016/2/2 13:50        2016/2/2 18:20
364        46        1611615071434014        kaxiu001        100        交易成功        2016/2/2 14:32        2016/2/2 14:32
365        47        1612997935935106        zaku2zz        200        交易成功        2016/2/2 14:38        2016/2/2 14:38
366        48        1463623150949891        jimmylwq        100        交易成功        2016/2/2 15:00        2016/2/2 15:00
367        49        1611708033947348        冥王星人爱吃甜        100        交易成功        2016/2/2 15:36        2016/2/2 15:36
368        50        1613096818065948        香槟加茶        100        交易成功        2016/2/2 15:42        2016/2/2 20:01
369        51        1611724030353454        lngrrr        100        交易成功        2016/2/2 15:43        2016/2/2 15:43
370        52        1464446189052585        九九nine        200        交易成功        2016/2/2 16:46        2016/2/2 16:47
371        53        1613217932144750        一只叫兽        100        交易成功        2016/2/2 16:54        2016/2/2 16:56
372        54        1611945313998828        小白鲨526        100        交易成功        2016/2/2 18:14        2016/2/2 18:14
373        55        1611942916482849        沉睡之森        100        交易成功        2016/2/2 18:15        2016/2/2 18:15
374        56        1612669785143860        aoxiu2        100        交易成功        2016/2/2 18:46        2016/2/2 18:46
375        57        1465692400233080        孙卓413        200        交易成功        2016/2/2 19:02        2016/2/2 19:03
376        58        1613630880964476        monaspider        100        交易成功        2016/2/2 20:10        2016/2/2 20:10
377        59        1613545458430513        selina1999        100        交易成功        2016/2/2 20:47        2016/2/2 20:47
378        60        1612879700389537        fslxl        200        交易成功        2016/2/2 21:18        2016/2/2 21:18

注:以上用蓝颜色标记的“总编号363号,368号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:33

379        61        1612328359161935        zengdaxia        500        交易成功        2016/2/2 23:08        2016/2/2 23:08
380        62        1612430430120414        weiwenyong88        100        交易成功        2016/2/3 1:47        2016/2/3 1:47
381        63        1613962403435309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/3 3:57        2016/2/3 3:57
382        64        1463826516056388        koreafshx        100        交易成功        2016/2/3 4:55        2016/2/3 4:55
383        65        1464625542156494        miraclealways        100        交易成功        2016/2/3 7:38        2016/2/3 7:38
384        66        1613878730960703        aiglos        100        交易成功        2016/2/3 7:45        2016/2/3 7:46
385        67        1614213930986931        kidkyopa        200        交易成功        2016/2/3 11:36        2016/2/3 11:36
386        68        1465299132739592        iyo_yap        200        交易成功        2016/2/3 12:20        2016/2/3 12:20
387        69        1614291377157153        heiheihaha7472        100        交易成功        2016/2/3 12:32        2016/2/3 12:32
388        70        1614409608913670        疯狂的烟卷        100        交易成功        2016/2/3 12:33        2016/2/3 12:33
389        71        1331042954706567        renee薇薇        100        交易成功        2016/2/3 12:51        2016/2/3 12:52
390        72        1333183085883568        帅气壮壮2010        100        交易成功        2016/2/3 13:35        2016/2/3 13:35
391        73        1331587582327268        vidic9523        100        交易成功        2016/2/3 13:50        2016/2/3 13:50
392        74        1613016834565764        死胖子11237        100        交易成功        2016/2/3 13:52        2016/2/3 13:52
393        75        1614416492332755        诚信家_2009        100        交易成功        2016/2/3 13:57        2016/2/3 13:57
394        76        1465344899933588        harrierfon        100        交易成功        2016/2/3 14:47        2016/2/3 14:47
395        77        1613832504592127        木小三        100        交易成功        2016/2/3 15:43        2016/2/3 15:46
396        78        1464815786350494        cheerego997        100        交易成功        2016/2/3 16:02        2016/2/3 16:02
397        79        1614601293924015        wennuoyan49        100        交易成功        2016/2/3 16:17        2016/2/3 16:17
398        80        1614603855717041        alexking777        100        交易成功        2016/2/3 16:20        2016/2/3 16:20
399        81        1464075958322981        密苏里天空        200        交易成功        2016/2/3 18:18        2016/2/3 18:18
400        82        1614806418046163        hyl_hyl2008        100        交易成功        2016/2/3 18:47        2016/2/3 18:48
401        83        1464882187077293        朴实的蛙兄        100        交易成功        2016/2/3 18:55        2016/2/3 18:56
402        84        1614888336371813        九璃灵若        100        交易成功        2016/2/3 19:58        2016/2/3 19:58
403        85        1464905549700195        babyqingqing007        100        交易成功        2016/2/3 20:29        2016/2/3 20:29
404        86        1614950731274260        蒋点点啊        100        交易成功        2016/2/3 20:49        2016/2/3 20:49
405        87        1615143219275309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/4 1:20        2016/2/4 1:20
406        88        1331649027199469        血色暗精        100        交易成功        2016/2/4 8:36        2016/2/4 8:36
407        89        1615470246689913        d20110214        200        交易成功        2016/2/4 10:14        2016/2/4 10:14
408        90        1615347699252537        叮当18780        200        交易成功        2016/2/4 10:19        2016/2/4 10:19
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:33

409        91        1615640968733304        lyfeadela        100        交易成功        2016/2/4 12:30        2016/2/4 12:30
410        92        1464298196083897        mollydoe        100        交易成功        2016/2/4 13:39        2016/2/4 13:39
411        93        1615780970753619        apple_hyp        300        交易成功        2016/2/4 16:33        2016/2/4 16:33
412        94        1615843371731415        克隆安静        100        交易成功        2016/2/4 17:29        2016/2/4 17:29
413        95        1465182506753796        丁丁丁囡囡        100        交易成功        2016/2/4 19:26        2016/2/4 19:26
414        96        1616124008014142        狂热的浮游炮        100        交易成功        2016/2/4 19:55        2016/2/4 19:55
415        97        1616041132311577        zhaojiuyun2008        100        交易成功        2016/2/4 20:40        2016/2/4 20:40
416        98        1616208164801677        aya_929        300        交易成功        2016/2/4 21:08        2016/2/4 21:08
417        99        1616245928675338        yjtcdm        100        交易成功        2016/2/4 21:48        2016/2/4 21:53
418        100        1614783231157463        hiber724        300        交易成功        2016/2/4 22:47        2016/2/4 22:47
419        101        1614795399197737        翊yi4        100        交易成功        2016/2/4 23:16        2016/2/4 23:16
420        102        1465793531832592        viqss9        100        交易成功        2016/2/4 23:29        2016/2/4 23:29
421        103        1615541949461677        aya_929        200        交易成功        2016/2/5 0:57        2016/2/5 0:57
422        104        1615561302155309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/5 2:02        2016/2/5 2:02
423        105        1614882111335755        kj96924        100        交易成功        2016/2/5 3:06        2016/2/5 3:06
424        106        1331185350104969        stacial        200        交易成功        2016/2/5 7:54        2016/2/5 7:55
425        107        1616374734575378        potrivon        100        交易成功        2016/2/5 9:45        2016/2/5 9:46
426        108        1464510196883481        caoivy        100        交易成功        2016/2/5 9:49        2016/2/5 9:49
427        109        1615718742936742        阿娟369        100        交易成功        2016/2/5 10:06        2016/2/5 10:06
428        110        1465306027543880        dudu旭        100        交易成功        2016/2/5 10:34        2016/2/5 10:35
429        111        1615813620046921        灿如暖阳        100        交易成功        2016/2/5 11:29        2016/2/5 11:30
430        112        1465874179258092        萧公子2008        100        交易成功        2016/2/5 11:51        2016/2/5 11:51
431        113        1466532563747585        killtw        100        交易成功        2016/2/5 12:54        2016/2/5 12:55
432        114        1332766775947766        红拂每日一奔        300        交易成功        2016/2/5 15:49        2016/2/5 15:54
433        115        1615370914885842        sunhao5574        600        交易成功        2016/2/5 15:51        2016/2/5 15:51
434        116        1465946013213192        fujihoho        100        交易成功        2016/2/5 16:21        2016/2/5 16:21
435        117        1616814896313945        caocao122        100        交易成功        2016/2/5 17:01        2016/2/5 17:02
436        118        1616438747135557        linling19891989        100        交易成功        2016/2/5 23:22        2016/2/5 23:23
437        119        1616572504205215        lilunana        100        交易成功        2016/2/6 8:50        2016/2/6 8:50
438        120        1617416326889748        狼的莹莹宝贝        100        交易成功        2016/2/6 9:11        2016/2/6 9:11
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:34

439        121        1617295698412560        viking_gc        100        交易成功        2016/2/6 9:21        2016/2/6 9:22
440        122        1616629147897743        mariamm        400        交易成功        2016/2/6 9:55        2016/2/6 9:56
441        123        1466721200248184        teamomo        100        交易成功        2016/2/6 10:11        2016/2/6 10:11
442        124        1332809333128567        litinono        500        交易成功        2016/2/6 10:42        2016/2/6 10:42
443        125        1615999559876609        tvxqjj44        200        交易成功        2016/2/6 10:56        2016/2/6 10:56
444        126        1616714587858116        xiahsky        100        交易成功        2016/2/6 11:14        2016/2/6 11:15
445        127        1616917301392451        乱乱爱瞎拼        200        交易成功        2016/2/6 14:47        2016/2/6 14:47
446        128        1332820217675768        黑白小团子        200        交易成功        2016/2/6 15:13        2016/2/6 15:14
447        129        1617651692968823        roroma        100        交易成功        2016/2/6 16:01        2016/2/6 16:01
448        130        1617795045362822        v_glory        100        交易成功        2016/2/6 16:10        2016/2/6 16:10
449        131        1465694986042285        pupu_球球        500        交易成功        2016/2/6 21:15        2016/2/6 21:15
450        132        1617328346059400        kerauac        100        交易成功        2016/2/6 23:16        2016/2/7 12:34
451        133        1617986096964378        blacknut98        100        交易成功        2016/2/6 23:18        2016/2/6 23:18
452        134        1618010736055557        honey_fiona        100        交易成功        2016/2/7 0:06        2016/2/7 0:06
453        135        1331837662820565        佟纶纶        100        交易成功        2016/2/7 7:53        2016/2/7 7:53
454        136        1618135050292774        rachelni        200        交易成功        2016/2/7 9:26        2016/2/7 9:26
455        137        1616752993278760        lkdexj        100        交易成功        2016/2/7 9:34        2016/2/7 9:34
456        138        1331304553007065        宁馥儿        100        交易成功        2016/2/7 9:50        2016/2/7 9:51
457        139        1617555224810339        sabrinalxy        100        交易成功        2016/2/7 11:17        2016/2/7 11:17
458        140        1618401122162050        yby1232005        200        交易成功        2016/2/7 11:41        2016/2/7 11:41
459        141        1465018674553880        dudu旭        100        交易成功        2016/2/7 12:47        2016/2/7 12:47
460        142        1618461125806054        lvnicole        100        交易成功        2016/2/7 12:54        2016/2/7 12:54
461        143        1618301935656015        blueprisoner        100        交易成功        2016/2/7 12:55        2016/2/7 12:55
462        144        1617635386780774        monmon626        100        交易成功        2016/2/7 12:58        2016/2/7 12:58
463        145        1617673787502562        花舞阿贵        100        交易成功        2016/2/7 13:35        2016/2/7 13:36
464        146        1617790743360409        chyouseisei        200        交易成功        2016/2/7 15:35        2016/2/7 15:35
465        147        1618456656728240        大尾巴狼1983113        100        交易成功        2016/2/7 15:44        2016/2/7 15:44
466        148        1617131393001526        初幽卡        100        交易成功        2016/2/7 16:58        2016/2/7 16:59
467        149        1617909148160948        辛未水        100        交易成功        2016/2/7 18:04        2016/2/7 18:04
468        150        1465877060428396        疏影黄昏        100        交易成功        2016/2/7 18:14        2016/2/7 18:15
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:34

469        151        1617942584435974        bao_emily        200        交易成功        2016/2/7 18:44        2016/2/7 18:44
470        152        1465098037572587        cicada0917        100        交易成功        2016/2/7 18:44        2016/2/7 18:44
471        153        1618751047015022        新娘啦啦        100        交易成功        2016/2/7 18:47        2016/2/7 18:48
472        154        1617233791183325        smile_sunny521        100        交易成功        2016/2/7 19:06        2016/2/7 19:06
473        155        1618630732292030        sdbhwj        100        交易成功        2016/2/7 19:10        2016/2/7 19:10
474        156        1618779685635022        新娘啦啦        100        交易成功        2016/2/7 19:15        2016/2/7 19:15
475        157        1618896962970915        yeluwenling        100        交易成功        2016/2/7 21:29        2016/2/7 21:29
476        158        1617375710350747        sakura_ryo        100        交易成功        2016/2/7 21:52        2016/2/7 21:52
477        159        1465921227110385        yanshanshihaoren        100        交易成功        2016/2/7 21:58        2016/2/7 21:58
478        160        1617379554964264        moreisless1        100        交易成功        2016/2/7 22:02        2016/2/7 22:02
479        161        1617376199214757        pj4301        100        交易成功        2016/2/7 22:03        2016/2/7 22:04
480        162        1618829932345720        老k家的少爷        100        交易成功        2016/2/7 23:19        2016/2/7 23:20
481        163        1618159708148727        happxi        100        交易成功        2016/2/7 23:34        2016/2/7 23:35
482        164        1618185620320553        neptunezjc        600        交易成功        2016/2/8 0:06        2016/2/8 0:07
483        165        1618176189238262        cjy16        100        交易成功        2016/2/8 0:08        2016/2/8 0:08
484        166        1619025923735632        yuer5431        100        交易成功        2016/2/8 0:34        2016/2/8 0:35
485        167        1617472197299003        希太1988        100        交易成功        2016/2/8 0:36        2016/2/8 0:37
486        168        1331888060901867        sm_jie_chan        100        交易成功        2016/2/8 0:51        2016/2/8 0:51
487        169        1619063044308333        sd2014        100        交易成功        2016/2/8 3:32        2016/2/8 3:33
488        170        1618933930476921        灿如暖阳        200        交易成功        2016/2/8 7:43        2016/2/8 7:44
489        171        1619103525106579        ygp5135        200        交易成功        2016/2/8 8:28        2016/2/8 8:29
490        172        1618283706935039        小猫小狗大哥        100        交易成功        2016/2/8 8:53        2016/2/8 18:12
491        173        1619128809760625        zgdlyh        100        交易成功        2016/2/8 9:18        2016/2/8 9:18
492        174        1618304340381028        风飘飘99        100        交易成功        2016/2/8 9:18        2016/2/8 9:19
493        175        1617578434865074        liuq1596        100        交易成功        2016/2/8 9:23        2016/2/8 9:23
494        176        1618989614389175        xue雪雪5        100        交易成功        2016/2/8 9:40        2016/2/8 9:40
495        177        1618313466564529        lfsabyn        100        交易成功        2016/2/8 9:40        2016/2/8 9:40
496        178        1617586919153304        lyfeadela        100        交易成功        2016/2/8 9:42        2016/2/8 9:42
497        179        1618321624570752        fred_zhuang        500        交易成功        2016/2/8 9:49        2016/2/8 9:49
498        180        1333492208782565        vip520vip        100        交易成功        2016/2/8 10:19        2016/2/8 10:20
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:35

499        181        1619188644120961        thdl        100        交易成功        2016/2/8 10:32        2016/2/8 10:32
500        182        1618359707708529        爱家668121        100        交易成功        2016/2/8 10:42        2016/2/8 10:42
501        183        1617646111608913        cyeti        100        交易成功        2016/2/8 10:54        2016/2/8 10:54
502        184        1617644357529464        yyeugene        100        交易成功        2016/2/8 11:00        2016/2/8 11:01
503        185        1466546332288695        snakercool        100        交易成功        2016/2/8 11:23        2016/2/8 11:23
504        186        1618393625696377        hitmanx        100        交易成功        2016/2/8 11:26        2016/2/8 11:26
505        187        1466547135431499        000菲菲000        100        交易成功        2016/2/8 11:39        2016/2/8 11:39
506        188        1619262881520603        wang_eric        100        交易成功        2016/2/8 12:19        2016/2/8 12:20
507        189        1332923576336365        飞小猪faye8255        100        交易成功        2016/2/8 12:47        2016/2/8 12:47
508        190        1618480660045154        flyheart_2005        100        交易成功        2016/2/8 13:18        2016/2/8 13:18
509        191        1617768351635677        宝宝我爱你6617        100        交易成功        2016/2/8 13:53        2016/2/8 13:53
510        192        1617806436815625        tiantianlj1227        100        交易成功        2016/2/8 14:59        2016/2/8 15:00
511        193        1617820035810208        chuchen99        500        交易成功        2016/2/8 15:20        2016/2/8 15:20
512        194        1619232656036331        midsummerday        100        交易成功        2016/2/8 15:32        2016/2/8 15:32
513        195        1619390723447542        liuqiong_lq        300        交易成功        2016/2/8 15:39        2016/2/8 15:39
514        196        1618612505120310        长谷川bb        100        交易成功        2016/2/8 16:57        2016/2/8 16:58
515        197        1619489122257862        viviguo629        100        交易成功        2016/2/8 18:11        2016/2/8 18:11
516        198        1617928037779310        森林小栈        100        交易成功        2016/2/8 18:13        2016/2/8 18:15
517        199        1619520643673679        雨人qy        100        交易成功        2016/2/8 19:01        2016/2/8 19:02
518        200        1617973957357470        lakingsq        100        交易成功        2016/2/8 19:26        2016/2/8 19:27
519        201        1619596962435529        tyr1984        100        交易成功        2016/2/8 20:44        2016/2/8 20:44
520        202        1618039392368229        pomelo_mo        100        交易成功        2016/2/8 20:55        2016/2/8 20:55
521        203        1619457131925215        闻闻女巫        100        交易成功        2016/2/8 21:03        2016/2/8 21:03
522        204        1618053157140239        朵朵来淘淘        100        交易成功        2016/2/8 21:20        2016/2/8 21:20
523        205        1466104584240290        acziegfelt        100        交易成功        2016/2/8 21:29        2016/2/8 21:29
524        206        1467271922908685        k086793星人        100        交易成功        2016/2/8 21:47        2016/2/8 21:47
525        207        1466663610661998        sucy1230        100        交易成功        2016/2/8 22:03        2016/2/8 22:03
526        208        1618856506386921        高高的小山        100        交易成功        2016/2/8 22:44        2016/2/8 22:44
527        209        1619524974301674        庆丰炎昊        100        交易成功        2016/2/8 22:47        2016/2/8 22:47
528        210        1618863705464447        lee_07        100        交易成功        2016/2/8 22:55        2016/2/8 22:56
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:35

529        211        1466126182797289        虾虾猫        100        交易成功        2016/2/8 23:27        2016/2/8 23:27
530        212        1618885464896424        披个马甲不容易        100        交易成功        2016/2/8 23:40        2016/2/8 23:40
531        213        1618151552197740        那时花开_微        200        交易成功        2016/2/9 0:03        2016/2/9 0:03
532        214        1466696893930294        haoyan616        100        交易成功        2016/2/9 8:49        2016/2/9 8:49
533        215        1618277790751134        斑斓黑夜        100        交易成功        2016/2/9 9:49        2016/2/9 9:49
534        216        1466161228651994        laicatcat        100        交易成功        2016/2/9 9:52        2016/2/9 9:53
535        217        1618298599680509        蝶起129313        100        交易成功        2016/2/9 10:26        2016/2/9 10:28
536        218        1618301318019349        疯人初只为你        100        交易成功        2016/2/9 10:28        2016/2/9 10:28
537        219        1618353952919159        echo86003        100        交易成功        2016/2/9 11:17        2016/2/9 11:17
538        220        1620111044505222        cmj199466        100        交易成功        2016/2/9 15:51        2016/2/9 15:53
539        221        1619403547845512        boyaya        100        交易成功        2016/2/9 18:01        2016/2/9 18:01
540        222        1620099537575937        en_淘宀吧        100        交易成功        2016/2/9 18:58        2016/2/9 18:58
541        223        1618858115646243        风夕雅        100        交易成功        2016/2/9 22:20        2016/2/9 22:20
542        224        1618871232405309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/9 22:34        2016/2/9 22:34
543        225        1618891070950923        narumi1984        100        交易成功        2016/2/9 22:57        2016/2/9 22:58
544        226        1620473601638160        凉子啦啦啦        100        交易成功        2016/2/10 0:31        2016/2/10 0:31
545        227        1620485924095309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/10 1:22        2016/2/10 1:22
546        228        1618981952515227        如是当年寂寞心        100        交易成功        2016/2/10 6:38        2016/2/10 6:38
547        229        1620480972511200        神荼7        100        交易成功        2016/2/10 10:07        2016/2/10 10:07
548        230        1620488338180258        akmissxt        100        交易成功        2016/2/10 10:21        2016/2/10 12:57
549        231        1619880189052539        beauty0517        200        交易成功        2016/2/10 11:11        2016/2/10 11:12
550        232        1620861761881401        jadybo        100        交易成功        2016/2/10 14:57        2016/2/10 14:57
551        233        1465678350471498        salangane1974        200        交易成功        2016/2/10 15:04        2016/2/10 15:04
552        234        1466986334765791        晴天一闪电        100        交易成功        2016/2/10 15:21        2016/2/10 15:21
553        235        1619366599932675        羽卒阳光        100        交易成功        2016/2/10 16:23        2016/2/10 16:23
554        236        1333032693851069        且听风吟_风之谷        200        交易成功        2016/2/10 17:02        2016/2/10 17:02
555        237        1620862898040810        zoelinhai        100        交易成功        2016/2/10 18:02        2016/2/10 18:02
556        238        1619660673883925        itvsfans        100        交易成功        2016/2/10 21:55        2016/2/10 21:55
557        239        1620496189956538        hello3389_vip        300        交易成功        2016/2/10 23:33        2016/2/10 23:34
558        240        1467128736017585        killtw        100        交易成功        2016/2/11 8:49        2016/2/11 8:49

注:以上用蓝颜色标记的“总编号551号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:39

559        241        1619929952635600        hericlj        200        交易成功        2016/2/11 9:58        2016/2/11 9:58
560        242        1467731602435186        sissiflybluesky        100        交易成功        2016/2/11 10:00        2016/2/11 10:00
561        243        1621230586754247        spirit821223        100        交易成功        2016/2/11 18:59        2016/2/11 18:59
562        244        1621499541567538        anson_lou        100        交易成功        2016/2/11 23:20        2016/2/11 23:20
563        245        1622355208865450        yaowuxun        100        交易成功        2016/2/12 2:55        2016/2/12 2:55
564        246        1620925632708718        candyseven        200        交易成功        2016/2/12 8:33        2016/2/12 8:34
565        247        1467433694148996        节制吖        200        交易成功        2016/2/12 10:50        2016/2/12 10:50
566        248        1622529139177044        vito0101        100        交易成功        2016/2/12 11:41        2016/2/12 11:41
567        249        1621140517863127        apple122218        400        交易成功        2016/2/12 11:58        2016/2/12 11:58
568        250        1621939544834479        我怀念滴        400        交易成功        2016/2/12 13:04        2016/2/12 13:05
569        251        1623058568848123        苏州话梅        100        交易成功        2016/2/12 18:02        2016/2/12 18:02
570        252        1622299548766641        songyaya1986        300        交易成功        2016/2/12 18:24        2016/2/12 18:24
571        253        1467675616682297        丽丽小语        100        交易成功        2016/2/12 23:39        2016/2/12 23:39
572        254        1622738100805309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/13 0:31        2016/2/13 0:31
573        255        1468283442444794        yo_kel        500        交易成功        2016/2/13 1:13        2016/2/13 1:13
574        256        1623582092886637        十月永安        100        交易成功        2016/2/13 9:13        2016/2/13 9:14
575        257        1623767205704527        esperanzas        100        交易成功        2016/2/13 10:42        2016/2/13 10:42
576        258        1623144824237914        crystal041218        100        交易成功        2016/2/13 12:12        2016/2/13 12:12
577        259        1332235262726169        jojo1985510        100        交易成功        2016/2/13 14:26        2016/2/14 17:58
578        260        1466625877538895        大神lzm        100        交易成功        2016/2/13 17:58        2016/2/13 17:58
579        261        1622978596161064        woomandy        100        交易成功        2016/2/13 18:00        2016/2/13 18:00
580        262        1623702108707801        sukinahuu        100        交易成功        2016/2/13 18:21        2016/2/13 18:24
581        263        1623746740913071        闲玩地        100        交易成功        2016/2/13 18:48        2016/2/13 18:48
582        264        1624455539553071        闲玩地        100        交易成功        2016/2/13 18:49        2016/2/13 18:49
583        265        1623963707215978        西楼2008        100        交易成功        2016/2/13 21:03        2016/2/13 21:03
584        266        1623303239542206        一切都归于尘土        100        交易成功        2016/2/13 21:28        2016/2/13 21:28
585        267        1624800328200557        薇雪落        100        交易成功        2016/2/13 21:29        2016/2/13 21:30
586        268        1624202580166029        猪猪和赖熊        100        交易成功        2016/2/13 23:23        2016/2/13 23:24
587        269        1624225145953133        lovelamfungfor        100        交易成功        2016/2/13 23:46        2016/2/13 23:46
588        270        1468070815066298        扫云掸子        100        交易成功        2016/2/13 23:59        2016/2/14 0:00

注:以上用蓝颜色标记的“总编号565号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:40

589        271        1623581632405309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/14 1:06        2016/2/14 1:06
590        272        1624645943048870        dede009        100        交易成功        2016/2/14 10:56        2016/2/14 10:57
591        273        1623951871088372        公豆角        100        交易成功        2016/2/14 11:05        2016/2/14 11:06
592        274        1624687705783046        江千羽        100        交易成功        2016/2/14 11:17        2016/2/14 11:17
593        275        1624867703895953        诚色墨竹        100        交易成功        2016/2/14 12:41        2016/2/14 12:42
594        276        1624175714554772        mallow1107        100        交易成功        2016/2/14 12:58        2016/2/14 12:59
595        277        1625619531421658        蜀山键侠        100        交易成功        2016/2/14 13:23        2016/2/14 13:24
596        278        1625180022937100        冒险奇遇cxy        200        交易成功        2016/2/14 15:17        2016/2/14 15:17
597        279        1626016960702278        cyjingly        100        交易成功        2016/2/14 15:46        2016/2/14 15:46
598        280        1626057768914420        suee_1234        100        交易成功        2016/2/14 16:06        2016/2/14 16:07
599        281        1625323706119312        zliangg        200        交易成功        2016/2/14 16:25        2016/2/14 16:27
600        282        1625350423828200        cheng2903        100        交易成功        2016/2/14 16:36        2016/2/14 16:36
601        283        1467941221937780        落月天马        200        交易成功        2016/2/14 20:50        2016/2/14 20:50
602        284        1625928184496638        yiliyart        200        交易成功        2016/2/14 21:23        2016/2/14 21:23
603        285        1469132886811296        conies兔        300        交易成功        2016/2/14 22:05        2016/2/14 22:06
604        286        1626779218504736        ayayawoyao        100        交易成功        2016/2/14 23:02        2016/2/16 11:13
605        287        1626198426882254        tb0139114        100        交易成功        2016/2/14 23:51        2016/2/14 23:52
606        288        1468582013905985        xiaopanpanya90        100        交易成功        2016/2/14 23:53        2016/2/14 23:53
607        289        1627039693923776        tb_0542119        100        交易成功        2016/2/15 8:32        2016/2/15 8:33
608        290        1625613317057917        小神仙_2009        100        交易成功        2016/2/15 8:41        2016/2/15 13:55
609        291        1625758598378864        marywei2007        100        交易成功        2016/2/15 10:01        2016/2/15 10:02
610        292        1625914276743311        elephantcy        100        交易成功        2016/2/15 10:52        2016/2/15 10:52
611        293        1469324402237597        草菜一家        100        交易成功        2016/2/15 11:04        2016/2/15 11:04
612        294        1625980192163240        neruotum        100        交易成功        2016/2/15 11:12        2016/2/15 11:12
613        295        1627520176448813        mengge_j        100        交易成功        2016/2/15 11:49        2016/2/15 11:49
614        296        1626397637917823        侯晓航        100        交易成功        2016/2/15 13:48        2016/2/15 13:48
615        297        1626456352220424        tb54139043        100        交易成功        2016/2/15 14:07        2016/2/15 14:07
616        298        1334067082967665        scalesangel        100        交易成功        2016/2/15 14:12        2016/2/15 14:12
617        299        1628047532183037        美好生活7056        100        交易成功        2016/2/15 14:57        2016/2/15 14:57
618        300        1627718580933657        jadson1981        100        交易成功        2016/2/15 16:46        2016/2/15 16:47

注:以上用蓝颜色标记的“总编号605号,609号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:43

619        301        1627001476920835        阿秀儿的金玉良缘        100        交易成功        2016/2/15 17:19        2016/2/15 17:19
620        302        1628621617315325        期货上市        100        交易成功        2016/2/15 18:47        2016/2/15 18:48
621        303        1628711051953818        素彦叶月蓝.m        100        交易成功        2016/2/15 19:26        2016/2/15 19:26
622        304        1331617663259969        yjqforever        100        交易成功        2016/2/15 19:33        2016/2/15 19:33
623        305        1628898723640415        葵夏1874        100        交易成功        2016/2/15 19:59        2016/2/15 19:59
624        306        1627417792335243        梦缘19761105        100        交易成功        2016/2/15 20:20        2016/2/15 20:24
625        307        1628367384440021        越青瓷        100        交易成功        2016/2/15 21:24        2016/2/15 21:24
626        308        1332571101392868        洋洋mother        100        交易成功        2016/2/15 22:04        2016/2/15 22:04
627        309        1468680907328087        rundog        200        交易成功        2016/2/15 23:04        2016/2/15 23:04
628        310        1332582941330969        翡翠iceason        100        交易成功        2016/2/15 23:37        2016/2/15 23:37
629        311        1628705946805574        黄慧娟2262282        100        交易成功        2016/2/15 23:48        2016/2/15 23:48
630        312        1629537131393407        novaknight        500        交易成功        2016/2/16 8:40        2016/2/16 8:41
631        313        1628261154474131        huzhede74        100        交易成功        2016/2/16 10:00        2016/2/16 10:00
632        314        1629770578866736        丶vincen        100        交易成功        2016/2/16 10:24        2016/2/16 10:25
633        315        1629861464540612        wu916        100        交易成功        2016/2/16 14:36        2016/2/16 14:37
634        316        1630775845859727        wendy0702        200        交易成功        2016/2/16 15:27        2016/2/16 15:28
635        317        1630804003486111        呀雅雅呀        100        交易成功        2016/2/16 15:36        2016/2/16 15:36
636        318        1629295238679255        zl970288        200        交易成功        2016/2/16 15:56        2016/2/16 15:56
637        319        1469598015774387        kellyzhus        200        交易成功        2016/2/16 16:09        2016/2/16 16:09
638        320        1469119781515193        阳光下的猫bb        100        交易成功        2016/2/16 16:45        2016/2/16 20:33
639        321        1631075215657051        mud77        100        交易成功        2016/2/16 17:48        2016/2/16 17:48
640        322        1630432987206727        tinysj        100        交易成功        2016/2/16 17:59        2016/2/16 17:59
641        323        1631303051783852        绿吉儿        100        交易成功        2016/2/16 19:32        2016/2/16 19:33
642        324        1630102111987422        匣子wuya        100        交易成功        2016/2/16 21:05        2016/2/16 21:05
643        325        1631771212100250        等熊宝宝开花        100        交易成功        2016/2/16 22:28        2016/2/16 22:28
644        326        1631113941342537        叮当18780        500        交易成功        2016/2/16 22:31        2016/2/16 22:31
645        327        1631854418108264        susan_nj_au        100        交易成功        2016/2/16 23:04        2016/2/16 23:05
646        328        1630478116689774        sanyolee        100        交易成功        2016/2/16 23:40        2016/2/16 23:40
647        329        1632328809014105        专门买家2012        100        交易成功        2016/2/17 9:11        2016/2/17 9:11
648        330        1630847871037614        fczwyy        100        交易成功        2016/2/17 9:34        2016/2/17 9:35

注:以上用蓝颜色标记的“总编号621号,625号,627号,629号,637号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:45

649        331        1632363693054845        precious200609        100        交易成功        2016/2/17 10:04        2016/2/17 10:05
650        332        1632643695512502        8059陶苏苏        200        交易成功        2016/2/17 11:25        2016/2/17 11:25
651        333        1470690801202382        nicole_629        100        交易成功        2016/2/17 11:33        2016/2/17 11:33
652        334        1470874000031498        mingyuan4year        100        交易成功        2016/2/17 15:17        2016/2/17 15:18
653        335        1469010034419396        hj_0426        100        交易成功        2016/2/17 15:18        2016/2/17 15:18
654        336        1632658262088603        babyjackie        100        交易成功        2016/2/17 15:20        2016/2/17 15:20
655        337        1633373612617244        bluebasket        200        交易成功        2016/2/17 15:27        2016/2/17 15:27
656        338        1470293053032993        穿梭在风与梦中        100        交易成功        2016/2/17 15:48        2016/2/17 15:53
657        339        1632772347808116        ljy1014        100        交易成功        2016/2/17 15:58        2016/2/17 16:00
658        340        1633589771417078        awdh        100        交易成功        2016/2/17 16:37        2016/2/17 16:37
659        341        1633398582285905        艾美丽梦游        100        交易成功        2016/2/17 19:43        2016/2/17 19:43
660        342        1633048357481130        glassice        100        交易成功        2016/2/17 22:15        2016/2/17 22:15
661        343        1635008803715334        乐mii        200        交易成功        2016/2/18 8:39        2016/2/18 8:39
662        344        1635033130050619        skink        100        交易成功        2016/2/18 9:30        2016/2/18 9:30
663        345        1635182268999121        lijun790        100        交易成功        2016/2/18 13:59        2016/2/18 14:00
664        346        1636151040770678        fishfishshi33        100        交易成功        2016/2/18 15:17        2016/2/18 15:17
665        347        1636258084791970        shuiniuniu1989        100        交易成功        2016/2/18 15:51        2016/2/18 15:52
666        348        1636075384759462        xi_fromwuhan        100        交易成功        2016/2/18 19:03        2016/2/18 19:05
667        349        1636865453185013        下地一亩田        200        交易成功        2016/2/18 19:54        2016/2/18 19:54
668        350        1471879441069894        富蓝西斯卡纳        100        交易成功        2016/2/18 21:45        2016/2/18 21:45
669        351        1637326566494255        viking2660        100        交易成功        2016/2/18 22:24        2016/2/18 22:25
670        352        1636794584878471        一球入魂76        100        交易成功        2016/2/18 23:32        2016/2/18 23:32
671        353        1637514408007238        all4y        200        交易成功        2016/2/18 23:44        2016/2/18 23:44
672        354        1470195957332281        realkurama        100        交易成功        2016/2/19 10:24        2016/2/19 10:24
673        355        1637704183222560        viking_gc        100        交易成功        2016/2/19 12:35        2016/2/19 12:36
674        356        1332674959521168        ifine222        100        交易成功        2016/2/19 14:39        2016/2/19 14:40
675        357        1334239574884369        djj200232613        100        交易成功        2016/2/19 15:48        2016/2/19 15:49
676        358        1640318735646029        猪猪和赖熊        100        交易成功        2016/2/19 23:47        2016/2/19 23:48
677        359        1640498889374025        格格巫9311        100        交易成功        2016/2/20 7:03        2016/2/20 7:03
678        360        1641734250764549        kellyzlh        100        交易成功        2016/2/20 15:48        2016/2/20 15:48

注:以上用蓝颜色标记的“总编号675号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:49

679        361        1642126565783905        94crazy        100        交易成功        2016/2/20 18:23        2016/2/20 18:23
680        362        1642411043645309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/20 20:18        2016/2/20 20:18
681        363        1472673852580999        kr掌心玫瑰        100        交易成功        2016/2/20 20:18        2016/2/20 20:19
682        364        1641027871897856        chongyang_w        100        交易成功        2016/2/20 21:14        2016/2/20 21:14
683        365        1642584968722673        反斗布丁        100        交易成功        2016/2/20 21:21        2016/2/20 21:21
684        366        1641246914497652        糯米加排骨        100        交易成功        2016/2/20 22:32        2016/2/20 22:36
685        367        1641334754306141        zjjkys        200        交易成功        2016/2/20 23:10        2016/2/20 23:10
686        368        1641660677159740        1菜果果1        100        交易成功        2016/2/21 8:50        2016/2/21 8:50
687        369        1642629789395532        lytxzg        400        交易成功        2016/2/21 9:59        2016/2/21 10:01
688        370        1641978430870154        brandy328        100        交易成功        2016/2/21 11:03        2016/2/21 11:03

689        371        1643034749076678        卖假货打屁屁        100        交易成功        2016/2/21 12:23        2016/2/21 12:23
690        372        1473163619640385        junelove0622        100        交易成功        2016/2/21 15:43        2016/2/21 15:44
691        373        1642841630575137        wangguibinster        100        交易成功        2016/2/21 15:59        2016/2/21 16:00
692        374        1643732025988606        scarlett_36880        100        交易成功        2016/2/21 16:23        2016/2/21 16:23
693        375        1473247933155588        stonemason2011        100        交易成功        2016/2/21 17:30        2016/2/21 17:32
694        376        1644993771371279        davedu        100        交易成功        2016/2/21 19:52        2016/2/21 19:55
695        377        1645323361395463        刘建容1987        100        交易成功        2016/2/21 21:53        2016/2/21 21:54
696        378        1644678907843914        wanzi517        100        交易成功        2016/2/21 22:09        2016/2/21 22:10
697        379        1472924261377394        jqvsleed        100        交易成功        2016/2/21 22:20        2016/2/21 22:21
698        380        1645709928053534        monsterma        100        交易成功        2016/2/22 1:47        2016/2/22 1:49
699        381        1334722616874765        eunaqq        100        交易成功        2016/2/22 9:46        2016/2/22 9:46
700        382        1644618275585309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/22 10:28        2016/2/22 10:28
701        383        1333213196010167        nicelife9        100        交易成功        2016/2/22 13:54        2016/2/22 13:55
702        384        1645490433813647        lukediablo        200        交易成功        2016/2/22 15:01        2016/2/22 15:01
703        385        1645547554074426        luckysophie        200        交易成功        2016/2/22 15:19        2016/2/22 15:19
704        386        1646588340880139        sqcxh        100        交易成功        2016/2/22 16:25        2016/2/22 16:26
705        387        1647477776334479        我怀念滴        200        交易成功        2016/2/22 17:29        2016/2/22 17:30
706        388        1647549297910235        uu_tao        100        交易成功        2016/2/22 18:00        2016/2/22 18:00
707        389        1646587396305677        xun20121231        100        交易成功        2016/2/22 21:39        2016/2/22 21:39
708        390        1648292325849859        笛约42        100        交易成功        2016/2/22 22:46        2016/2/22 22:46

注:以上用蓝颜色标记的“总编号687号,688号,691号,697号,706号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:52

709        391        1647727065778651        哇罗布青菜        100        交易成功        2016/2/22 23:26        2016/2/22 23:26
710        392        1647738746477576        天然淡雅香5211314        100        交易成功        2016/2/22 23:33        2016/2/22 23:33
711        393        1649080813685658        tuna_salad        100        交易成功        2016/2/23 10:54        2016/2/23 10:54
712        394        1649317775556840        傲戈利        200        交易成功        2016/2/23 12:09        2016/2/23 12:10
713        395        1649661131039312        zliangg        100        交易成功        2016/2/23 13:54        2016/2/23 13:54
714        396        1650510096533647        notice931103        100        交易成功        2016/2/23 18:23        2016/2/23 18:24
715        397        1473468272900288        thoughme        100        交易成功        2016/2/23 18:24        2016/2/23 18:25
716        398        1474367464177387        jimmymackie        100        交易成功        2016/2/23 20:34        2016/2/23 20:35
717        399        1475498329235296        qiumev        100        交易成功        2016/2/23 21:17        2016/2/23 21:17
718        400        1650163233456112        水里的眼泪1981        100        交易成功        2016/2/24 8:57        2016/2/24 8:57
719        401        1651020184701019        snkin006        200        交易成功        2016/2/24 9:10        2016/2/24 9:10
720        402        1474694345565497        波米疯        100        交易成功        2016/2/24 11:14        2016/2/24 11:15
721        403        1653141927453133        lovelamfungfor        100        交易成功        2016/2/24 16:53        2016/2/24 16:53

722        404        1652545307346317        harvey1394        200        交易成功        2016/2/24 16:57        2016/2/24 16:58
723        405        1335198777304766        aniky0520        100        交易成功        2016/2/24 17:00        2016/2/24 17:01
724        406        1475026183300385        junelove0622        100        交易成功        2016/2/24 19:13        2016/2/24 19:13
725        407        1653677600650371        noyota        100        交易成功        2016/2/24 19:50        2016/2/24 19:51
726        408        1654155682655309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/24 22:24        2016/2/24 22:24
727        409        1654156962135309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/24 22:24        2016/2/24 22:24
728        410        1653767700376835        秋小蝴蝶        1000        交易成功        2016/2/25 0:19        2016/2/25 0:19
729        411        1475865377764195        hhshi1983        100        交易成功        2016/2/25 10:05        2016/2/25 10:05
730        412        1656189285297112        我爱普罗旺斯906        200        交易成功        2016/2/25 16:53        2016/2/25 16:53
731        413        1475749864710485        heatheryin1981        100        交易成功        2016/2/25 17:43        2016/2/25 17:43
732        414        1476351777044583        jiangyu0713        100        交易成功        2016/2/25 19:54        2016/2/25 19:54
733        415        1656117300831753        hhtwy        100        交易成功        2016/2/25 20:23        2016/2/25 20:23
734        416        1476448735150283        zlhihi        100        交易成功        2016/2/25 21:41        2016/2/25 21:42
735        417        1657105308868372        公豆角        100        交易成功        2016/2/26 9:30        2016/2/26 9:30
736        418        1657208507696208        fallost        100        交易成功        2016/2/26 10:05        2016/2/26 10:05
737        419        1658066092421146        mg半分温柔        100        交易成功        2016/2/26 10:35        2016/2/26 10:35
738        420        1657803383006451        草芥x号        100        交易成功        2016/2/26 13:02        2016/2/26 13:02

注:以上用蓝颜色标记的“总编号720号,721号,731号,738号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:53

739        421        1658783040049337        leepucat        100        交易成功        2016/2/26 14:36        2016/2/26 14:38
740        422        1657536357549352        ctrl_x        100        交易成功        2016/2/26 15:44        2016/2/26 15:44
741        423        1659645121869135        lpm322        100        交易成功        2016/2/26 19:30        2016/2/26 19:30
742        424        1658267876580303        shadowyw        200        交易成功        2016/2/26 20:01        2016/2/26 20:02
743        425        1659787203706132        小南瓜666        100        交易成功        2016/2/26 20:15        2016/2/26 20:15
744        426        1659872323244177        郝豆豆232        100        交易成功        2016/2/26 20:40        2016/2/26 20:41
745        427        1658527559738212        山风澈        100        交易成功        2016/2/26 21:17        2016/2/26 21:17
746        428        1660481777251941        hbxxiw        200        交易成功        2016/2/26 23:09        2016/2/26 23:09
747        429        1660712669283076        拉玛西亚的传奇        100        交易成功        2016/2/27 12:30        2016/2/27 12:31
748        430        1661421604685309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/27 12:51        2016/2/27 12:51
749        431        1661415688895309        筱桐6506        100        交易成功        2016/2/27 12:51        2016/2/27 12:51
750        432        1660815387203127        apple122218        200        交易成功        2016/2/27 13:03        2016/2/27 13:03
751        433        1661184989823235        mmuk_niko        100        交易成功        2016/2/27 15:00        2016/2/27 15:01
752        434        1660452195489402        ipighome        100        交易成功        2016/2/27 15:07        2016/2/27 15:08
753        435        1477346983511095        等待温暖的小狐狸        100        交易成功        2016/2/27 18:28        2016/2/27 18:28
754        436        1336471569303765        tb13989780        500        交易成功        2016/2/27 20:51        2016/2/27 20:51
755        437        1662330422978823        roroma        300        交易成功        2016/2/27 21:17        2016/2/27 21:17
756        438        1478625689023089        janechan0722        100        交易成功        2016/2/27 21:33        2016/2/27 21:33
757        439        1662919225913226        dsc022        100        交易成功        2016/2/28 1:56        2016/2/28 1:56
758        440        1334902468622565        joian0828        100        交易成功        2016/2/28 9:55        2016/2/28 9:55
759        441        1477831143489994        wangjie1618        100        交易成功        2016/2/28 11:47        2016/2/28 11:47
760        442        1663404673344439        柚香飘飘        100        交易成功        2016/2/28 14:30        2016/2/28 14:30
761        443        1663528513473415        98jp14        100        交易成功        2016/2/28 15:07        2016/2/28 15:08
762        444        1478601856123481        caoivy        100        交易成功        2016/2/28 16:45        2016/2/28 16:45
763        445        1665259383869806        红宝石色        100        交易成功        2016/2/28 20:11        2016/2/28 20:12
764        446        1666177930144322        xiangyu4165        100        交易成功        2016/2/28 21:04        2016/2/28 21:05
765        447        1666397766351831        南天竹子        200        交易成功        2016/2/28 22:26        2016/2/28 22:27
766        448        1478402180996697        springroll219        100        交易成功        2016/2/28 22:44        2016/2/28 22:45
767        449        1666553441014122        猪猪侠妈妈2000        100        交易成功        2016/2/28 23:14        2016/2/28 23:14
        合计                        60100                       
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号363号,368号,426号,551号,565号,605号,609号,621号,627号,629号,637号,675号,687号,688号,691号,697号,706号,720号,721号, 731号,738号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。2016年2月份共成交449单,最终统计金额:60100元。                                   
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:54

2016淘宝店(摆一桌(10人/桌,2016年六一节日宴,第十三期)数据统计                                
                成交时间:2016年3月1日00:00至2016年3月31日23:59,统计共成交591单,交易金额78800元.                                       
                                                                                                       
总编号        序号        订单编号        买家会员名        买家实际支付金额        订单状态        订单创建时间        订单付款时间
768        1        1479326023978180        hello5425        100        交易成功        2016/3/1 0:03        2016/3/1 0:03
769        2        1670186575318618        八重兔子        100        交易成功        2016/3/1 0:06        2016/3/1 0:06
770        3        1670207056473958        hll_19861028        100        交易成功        2016/3/1 0:18        2016/3/1 0:18
771        4        1670248974824559        fiona0811        100        交易成功        2016/3/1 0:51        2016/3/1 0:51
772        5        1669549620510370        深水伍        100        交易成功        2016/3/1 0:55        2016/3/1 0:55
773        6        1668742912124430        genkigo        200        交易成功        2016/3/1 1:12        2016/3/1 1:13
774        7        1670275851213121        hokkaido        100        交易成功        2016/3/1 1:18        2016/3/1 1:19
775        8        1668750756144021        t-2194272140-0        100        交易成功        2016/3/1 1:32        2016/3/1 1:32
776        9        1670311219322827        grace聂依        100        交易成功        2016/3/1 3:39        2016/3/1 3:39
777        10        1478556753619998        小猪猪桃子        100        交易成功        2016/3/1 4:36        2016/3/1 4:36
778        11        1670216482472474        yaoyaosuang        100        交易成功        2016/3/1 4:49        2016/3/1 4:50
779        12        1336962120416166        xin0129        100        交易成功        2016/3/1 5:06        2016/3/1 5:09
780        13        1670271202452441        小宇o666666        200        交易成功        2016/3/1 7:11        2016/3/1 7:11
781        14        1668925796236241        bearfeet        100        交易成功        2016/3/1 7:57        2016/3/1 7:58
782        15        1670352966253859        shenyy306        100        交易成功        2016/3/1 8:06        2016/3/1 8:07
783        16        1479413864989689        momocaty        200        交易成功        2016/3/1 8:25        2016/3/1 8:25
784        17        1669816025429706        mediacenter        100        交易成功        2016/3/1 8:32        2016/3/1 8:33
785        18        1670420489143536        bifang_huoer        100        交易成功        2016/3/1 8:34        2016/3/1 8:34
786        19        1479488104236291        wmnellen817        200        交易成功        2016/3/1 9:54        2016/3/1 9:54
787        20        1670804338194424        囡dtb        100        交易成功        2016/3/1 9:59        2016/3/1 9:59
788        21        1670143380344208        塞雷比        100        交易成功        2016/3/1 10:05        2016/3/1 10:05
789        22        1479514661278194        jhshimano2        100        交易成功        2016/3/1 10:09        2016/3/1 10:11
790        23        1671215373743432        淡绿桃红1        100        交易成功        2016/3/1 11:21        2016/3/1 11:21
791        24        1671218097634853        flyfeiwang        100        交易成功        2016/3/1 11:23        2016/3/1 11:24
792        25        1671212327412305        豆芽向日葵        100        交易成功        2016/3/1 11:43        2016/3/1 11:45
793        26        1669784517127040        longya        200        交易成功        2016/3/1 11:46        2016/3/1 11:46
794        27        1670697625478935        tjj1438        100        交易成功        2016/3/1 12:08        2016/3/1 12:09
795        28        1335408866796067        penguin105        100        交易成功        2016/3/1 12:20        2016/3/1 12:20
796        29        1670821146174407        彼岸蔚蓝天        200        交易成功        2016/3/1 12:35        2016/3/1 12:36
797        30        1480845360046388        蜗牛小郭        100        交易成功        2016/3/1 12:42        2016/3/1 12:42
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:55

798        31        1671505607205550        tb_8993856        100        交易成功        2016/3/1 12:46        2016/3/1 12:47
799        32        1480918486402981        密苏里天空        100        交易成功        2016/3/1 13:50        2016/3/1 13:51
800        33        1334904395842467        肖财宝        100        交易成功        2016/3/1 14:01        2016/3/1 14:01
801        34        1479796741471498        mingyuan4year        100        交易成功        2016/3/1 14:01        2016/3/1 14:02
802        35        1672000809215020        可可小a        200        交易成功        2016/3/1 14:43        2016/3/1 14:43
803        36        1481011925350094        tangyier-12        100        交易成功        2016/3/1 15:20        2016/3/1 15:20
804        37        1479879789554297        mayuki鹿        100        交易成功        2016/3/1 15:27        2016/3/1 15:27
805        38        1672548814699110        lumos1989        100        交易成功        2016/3/1 16:42        2016/3/1 16:42
806        39        1480635292435284        布谷之晨        100        交易成功        2016/3/1 19:16        2016/3/1 19:17
807        40        1673172645796462        yongyuanzuiaileilei        200        交易成功        2016/3/1 20:06        2016/3/1 20:07
808        41        1480811612168685        k086793星人        100        交易成功        2016/3/1 22:15        2016/3/1 22:15
809        42        1672245313111627        丘哥哥        100        交易成功        2016/3/1 22:23        2016/3/1 22:23
810        43        1673729441969973        许左一        100        交易成功        2016/3/1 22:26        2016/3/1 22:28
811        44        1480304264788685        k086793星人        100        交易成功        2016/3/1 22:47        2016/3/1 22:48
812        45        1480306344258685        k086793星人        100        交易成功        2016/3/1 22:49        2016/3/1 22:49
813        46        1673208669623004        最爱小mango        100        交易成功        2016/3/1 23:05        2016/3/1 23:06
814        47        1481457209373192        fujihoho        100        交易成功        2016/3/1 23:21        2016/3/1 23:21
815        48        1673955378839725        灼人精        100        交易成功        2016/3/1 23:25        2016/3/1 23:25
816        49        1673962734340817        huirui1        100        交易成功        2016/3/1 23:25        2016/3/1 23:25
817        50        1480912099184680        radman7929        100        交易成功        2016/3/2 2:03        2016/3/2 2:03
818        51        1674151210055224        张小呆呆        100        交易成功        2016/3/2 2:19        2016/3/2 2:19
819        52        1481637042509494        leemaomaolee        100        交易成功        2016/3/2 9:57        2016/3/2 9:57
820        53        1674568802353071        闲玩地        100        交易成功        2016/3/2 9:58        2016/3/2 9:59
821        54        1673232990834131        huzhede74        100        交易成功        2016/3/2 10:33        2016/3/2 10:33
822        55        1674831856036842        springofthespace        100        交易成功        2016/3/2 10:49        2016/3/2 10:49
823        56        1674234748600703        aiglos        100        交易成功        2016/3/2 11:10        2016/3/2 11:10
824        57        1673396678758755        无人询问1989        100        交易成功        2016/3/2 11:12        2016/3/2 11:15
825        58        1674646747857041        alexking777        100        交易成功        2016/3/2 12:50        2016/3/2 12:51
826        59        1335699263632565        joian0828        100        交易成功        2016/3/2 14:17        2016/3/2 14:17
827        60        1674283396874627        路边虎        100        交易成功        2016/3/2 14:49        2016/3/2 14:57
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:55

828        61        1675984173359911        xq霜降        100        交易成功        2016/3/2 15:30        2016/3/2 15:30
829        62        1480085236834490        karluka        100        交易成功        2016/3/2 15:55        2016/3/2 15:55
830        63        1480133711166999        cotton0323        100        交易成功        2016/3/2 16:39        2016/3/2 16:40
831        64        1675899862842571        aahheenn99        100        交易成功        2016/3/2 18:23        2016/3/2 18:25
832        65        1676947850347844        江水皓月        100        交易成功        2016/3/2 20:08        2016/3/2 20:08
833        66        1677062889839715        日光倾诚0817        100        交易成功        2016/3/2 20:59        2016/3/2 21:00
834        67        1677077288085410        我想拥抱阳光        200        交易成功        2016/3/2 21:03        2016/3/2 21:03
835        68        1677242720013674        素黑annie        100        交易成功        2016/3/2 21:44        2016/3/2 21:44
836        69        1677538731391015        瑟水珞子        100        交易成功        2016/3/2 22:43        2016/3/2 22:43
837        70        1677497761864750        一只叫兽        100        交易成功        2016/3/2 22:56        2016/3/2 22:57
838        71        1677665137538534        52de7283        100        交易成功        2016/3/2 23:27        2016/3/2 23:27
839        72        1677677774736616        找锤子        100        交易成功        2016/3/2 23:32        2016/3/2 23:33
840        73        1677975529084260        蒋点点啊        100        交易成功        2016/3/3 8:41        2016/3/3 8:41
841        74        1676555715987834        beard7348        100        交易成功        2016/3/3 8:57        2016/3/3 8:57
842        75        1678113450957834        beard7348        100        交易成功        2016/3/3 8:59        2016/3/3 8:59
843        76        1677041956110477        伊壬yy        100        交易成功        2016/3/3 11:11        2016/3/3 11:11
844        77        1678870413548823        roroma        100        交易成功        2016/3/3 12:22        2016/3/3 12:22
845        78        1482166335734387        饭团米包子        100        交易成功        2016/3/3 12:38        2016/3/3 12:38
846        79        1677386593012560        viking_gc        100        交易成功        2016/3/3 12:41        2016/3/3 12:42
847        80        1677670275851550        没死特二        100        交易成功        2016/3/3 13:54        2016/3/3 13:58
848        81        1679235212627177        雏菊夜半开        100        交易成功        2016/3/3 13:56        2016/3/3 13:56
849        82        1679076989917809        sharonren23        100        交易成功        2016/3/3 16:20        2016/3/3 16:20
850        83        1679758241215844        shmyli        100        交易成功        2016/3/3 16:33        2016/3/3 16:33
851        84        1678298758029941        dongdong8d048        100        交易成功        2016/3/3 16:38        2016/3/3 16:38
852        85        1678417953666476        太空狮        100        交易成功        2016/3/3 17:09        2016/3/3 17:09
853        86        1335974784839367        红橙1025        100        交易成功        2016/3/3 17:30        2016/3/3 17:30
854        87        1483086482803089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/3 18:18        2016/3/3 18:18
855        88        1680764655659354        天魔劫火        100        交易成功        2016/3/3 21:22        2016/3/3 21:22
856        89        1680294588488304        iris_jang        200        交易成功        2016/3/3 22:21        2016/3/3 22:21
857        90        1680340183817417        陈家阿宝        100        交易成功        2016/3/3 22:33        2016/3/3 22:33
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 22:56

858        91        1681052495470513        selina1999        100        交易成功        2016/3/3 22:42        2016/3/3 22:42
859        92        1681064018468657        光哥老点你        100        交易成功        2016/3/3 22:47        2016/3/3 22:47
860        93        1679982753341819        沈墨轩ann        500        交易成功        2016/3/4 8:15        2016/3/4 8:15
861        94        1681582880978915        夏夏重木        100        交易成功        2016/3/4 9:21        2016/3/4 9:21
862        95        1483532561354387        kellyzhus        300        交易成功        2016/3/4 10:23        2016/3/4 10:23
863        96        1481782517509974        蛇女s        100        交易成功        2016/3/4 12:42        2016/3/4 12:42
864        97        1682033140430062        acular        200        交易成功        2016/3/4 14:49        2016/3/4 14:49
865        98        1683134093816451        草芥x号        100        交易成功        2016/3/4 17:04        2016/3/4 17:04
866        99        1683132965254427        poppy之轮        100        交易成功        2016/3/4 17:43        2016/3/4 17:44
867        100        1683203524875101        韵0724        100        交易成功        2016/3/4 18:13        2016/3/4 18:13
868        101        1682689468327405        静与谗泛        100        交易成功        2016/3/4 18:55        2016/3/4 18:55
869        102        1682756505725363        alfa1910        100        交易成功        2016/3/4 19:22        2016/3/4 19:22
870        103        1483627138395796        zwilla        100        交易成功        2016/3/4 19:34        2016/3/4 19:34
871        104        1682843066352144        shyuka1989        100        交易成功        2016/3/4 19:56        2016/3/4 19:56
872        105        1483788739865792        琼台听雨        100        交易成功        2016/3/4 21:45        2016/3/4 21:45
873        106        1483855772017692        lanxsworld        100        交易成功        2016/3/4 22:35        2016/3/4 22:35
874        107        1336268228951166        gengweiwei998        100        交易成功        2016/3/4 22:44        2016/3/4 22:45
875        108        1483882653526580        贺莲臣        100        交易成功        2016/3/4 23:02        2016/3/4 23:02
876        109        1682863873006636        烈火溶岩        100        交易成功        2016/3/5 8:13        2016/3/5 8:13
877        110        1335764879656567        月光恋雨        100        交易成功        2016/3/5 9:27        2016/3/5 15:34
878        111        1683367551097747        belen项        100        交易成功        2016/3/5 11:47        2016/3/5 11:48
879        112        1336340062937968        flora池        100        交易成功        2016/3/5 12:05        2016/3/5 12:05
880        113        1685435533498915        夏夏重木        100        交易成功        2016/3/5 15:02        2016/3/5 15:03
881        114        1684002757213046        江千羽        100        交易成功        2016/3/5 15:36        2016/3/5 15:36
882        115        1685650899835828        uncle_samimy        100        交易成功        2016/3/5 16:20        2016/3/5 16:20
883        116        1685708326977831        ywsdm        100        交易成功        2016/3/5 17:16        2016/3/5 17:17
884        117        1483528917041792        cic78        100        交易成功        2016/3/5 19:33        2016/3/5 19:33
885        118        1685054436199203        小健健        200        交易成功        2016/3/5 22:09        2016/3/5 22:09
886        119        1686931696744513        木小米33        100        交易成功        2016/3/6 0:11        2016/3/6 0:14
887        120        1685687554423620        tensanyancn        100        交易成功        2016/3/6 6:21        2016/3/6 6:21

备注:以上用蓝颜色标记的“总编号,862号,885号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:01

888        121        1485291624995985        xiaopanpanya90        100        交易成功        2016/3/6 13:23        2016/3/6 13:23
889        122        1689336803882106        wwwli1992        300        交易成功        2016/3/6 18:33        2016/3/6 18:34
890        123        1689595852915640        shsky888        100        交易成功        2016/3/6 19:31        2016/3/6 19:32
891        124        1688353795573035        gk1204        100        交易成功        2016/3/6 20:25        2016/3/6 20:25
892        125        1689561789578760        lkdexj        100        交易成功        2016/3/6 22:25        2016/3/6 22:25
893        126        1485400594714684        hl沙鸥        100        交易成功        2016/3/6 22:26        2016/3/6 22:27
894        127        1690349927478902        withkang        100        交易成功        2016/3/6 23:53        2016/3/6 23:53
895        128        1486837053614493        raysonluo        100        交易成功        2016/3/7 0:03        2016/3/7 0:03
896        129        1690394889648159        kscf0005767        100        交易成功        2016/3/7 0:21        2016/3/7 0:21
897        130        1689118594475645        熠熠生辉fy        100        交易成功        2016/3/7 0:29        2016/3/7 0:29
898        131        1485548915492381        逍定        100        交易成功        2016/3/7 0:40        2016/3/7 0:41
899        132        1690034106818729        sonoaki        100        交易成功        2016/3/7 7:35        2016/3/7 7:35
900        133        1486445545421773        你是猴子请来的救兵吧喂        100        交易成功        2016/3/7 9:46        2016/3/7 9:46
901        134        1485734678884670        晕死不偿命        100        交易成功        2016/3/7 10:00        2016/3/7 10:00
902        135        1690978578024507        gyk112358        100        交易成功        2016/3/7 10:12        2016/3/7 10:12
903        136        1689765631242541        海天一色6789        100        交易成功        2016/3/7 11:02        2016/3/7 11:02
904        137        1338548045235466        shotonia        100        交易成功        2016/3/7 14:40        2016/3/7 14:40
905        138        1691977136508035        emilygxy        100        交易成功        2016/3/7 14:48        2016/3/7 14:48
906        139        1486225235125775        haha_c        300        交易成功        2016/3/7 14:58        2016/3/7 14:58
907        140        1691488668959654        wandatree        100        交易成功        2016/3/7 15:27        2016/3/7 15:27
908        141        1691023238399606        jameshon1        100        交易成功        2016/3/7 17:03        2016/3/7 17:03
909        142        1692645770254849        zsc_sky        200        交易成功        2016/3/7 18:16        2016/3/7 18:17
910        143        1691488199241748        plll1314        100        交易成功        2016/3/7 19:51        2016/3/7 19:52
911        144        1692335706617426        labefaction        100        交易成功        2016/3/7 20:05        2016/3/7 20:05
912        145        1691584995771563        修罗绿        100        交易成功        2016/3/7 20:18        2016/3/7 20:18
913        146        1488588400779586        orange_mac        100        交易成功        2016/3/7 20:56        2016/3/7 20:56
914        147        1692543222292831        花花樱桃        300        交易成功        2016/3/7 21:03        2016/3/7 21:04
915        148        1488662965943072        gatx107        200        交易成功        2016/3/7 21:44        2016/3/7 21:45
916        149        1693526093864829        qihaiyuzhu        100        交易成功        2016/3/7 22:50        2016/3/7 22:50
917        150        1488228250334476        monaspider        100        交易成功        2016/3/7 22:55        2016/3/7 22:55
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:02

918        151        1487844903467597        银杏苑        100        交易成功        2016/3/8 8:05        2016/3/8 8:05
919        152        1693942412044902        tb3062020_2012        100        交易成功        2016/3/8 8:11        2016/3/8 8:13
920        153        1487920580570290        acziegfelt        100        交易成功        2016/3/8 9:28        2016/3/8 9:28
921        154        1692783398120906        拥抱你杀死我        100        交易成功        2016/3/8 9:51        2016/3/8 9:52
922        155        1694178098524361        gejiadan623        100        交易成功        2016/3/8 9:59        2016/3/8 10:05
923        156        1693828500427358        衣只懂你        100        交易成功        2016/3/8 10:55        2016/3/8 10:55
924        157        1694090261554142        狂热的浮游炮        100        交易成功        2016/3/8 12:05        2016/3/8 12:05
925        158        1694954401822136        whywhy22        100        交易成功        2016/3/8 13:41        2016/3/8 13:42
926        159        1695100337237343        qwewewolf        100        交易成功        2016/3/8 14:12        2016/3/8 14:12
927        160        1694222756913413        cantonleo        100        交易成功        2016/3/8 16:28        2016/3/8 16:28
928        161        1338221976280267        ttcrazyzepto        100        交易成功        2016/3/8 17:21        2016/3/8 17:22
929        162        1336649196209469        血色暗精        100        交易成功        2016/3/8 18:27        2016/3/8 18:27
930        163        1490233047513671        luwak557        100        交易成功        2016/3/8 22:05        2016/3/8 22:05
931        164        1696819370184401        kinuson        100        交易成功        2016/3/8 22:41        2016/3/8 22:41
932        165        1696820326082844        秋水忧兰        100        交易成功        2016/3/8 22:59        2016/3/8 22:59
933        166        1697180816815529        tyr1984        100        交易成功        2016/3/9 3:33        2016/3/9 3:33
934        167        1696262277324014        西雅图amber        100        交易成功        2016/3/9 10:41        2016/3/9 10:41
935        168        1698049604998915        夏夏重木        100        交易成功        2016/3/9 13:28        2016/3/9 13:28
936        169        1696798592591935        zengdaxia        200        交易成功        2016/3/9 13:37        2016/3/9 13:37
937        170        1490380896647684        nanjinglitao        100        交易成功        2016/3/9 13:51        2016/3/9 13:51
938        171        1490698018193182        喧哗vvv        100        交易成功        2016/3/9 17:40        2016/3/9 17:41
939        172        1699095044713241        miracle1986331        600        交易成功        2016/3/9 19:52        2016/3/9 19:52
940        173        1699373128113759        末世空蝉        100        交易成功        2016/3/9 21:31        2016/3/9 21:34
941        174        1699735376704118        ifilu        100        交易成功        2016/3/9 23:04        2016/3/9 23:04
942        175        1698368358105032        little56        100        交易成功        2016/3/9 23:25        2016/3/9 23:25
943        176        1699736007481863        阿城的花店        100        交易成功        2016/3/10 0:02        2016/3/10 0:02
944        177        1699751847257112        我爱普罗旺斯906        200        交易成功        2016/3/10 0:15        2016/3/10 0:16
945        178        1699345144068827        浮璐alex        100        交易成功        2016/3/10 0:33        2016/3/10 0:33
946        179        1700072491526403        seven_sj        100        交易成功        2016/3/10 8:51        2016/3/10 8:51
947        180        1699540981818706        振动弹        300        交易成功        2016/3/10 8:52        2016/3/10 8:52
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:02

948        181        1699631540728751        xqblood        100        交易成功        2016/3/10 9:39        2016/3/10 9:39
949        182        1700176160060921        lovaxi        100        交易成功        2016/3/10 10:20        2016/3/10 10:21
950        183        1700216489498452        happybonnie        100        交易成功        2016/3/10 10:36        2016/3/10 10:36
951        184        1700323369055309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/10 11:09        2016/3/10 11:09
952        185        1700419200905309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/10 11:38        2016/3/10 11:38
953        186        1700543855575625        一打儿作业纸        100        交易成功        2016/3/10 11:51        2016/3/10 11:51
954        187        1490114676595985        时而晃悠        100        交易成功        2016/3/10 12:02        2016/3/10 12:02
955        188        1338604376700067        ourpiggy        100        交易成功        2016/3/10 12:59        2016/3/10 12:59
956        189        1699671074072645        忧伤的枪        100        交易成功        2016/3/10 14:54        2016/3/10 14:55
957        190        1492285206166679        怀沙之远        100        交易成功        2016/3/10 15:52        2016/3/10 15:52
958        191        1490662035835584        angelayang1987        300        交易成功        2016/3/10 19:30        2016/3/10 19:33
959        192        1700531557106141        zjjkys        200        交易成功        2016/3/10 20:29        2016/3/10 20:29
960        193        1491515627236783        gameboy321        200        交易成功        2016/3/10 21:31        2016/3/10 21:31
961        194        1490821714590982        pocoe        100        交易成功        2016/3/10 21:36        2016/3/10 21:37
962        195        1702135536176029        猪猪和赖熊        100        交易成功        2016/3/10 21:46        2016/3/10 21:46
963        196        1702091367116137        coffeett2003        200        交易成功        2016/3/10 21:56        2016/3/10 21:56
964        197        1701820344096262        nero1020        100        交易成功        2016/3/10 22:50        2016/3/10 22:50
965        198        1701833621899538        九尾0214        100        交易成功        2016/3/10 22:54        2016/3/10 22:54
966        199        1492337858615782        zhongquanxiaomo        100        交易成功        2016/3/11 3:19        2016/3/11 3:19
967        200        1491054198967093        chuhan137        100        交易成功        2016/3/11 8:41        2016/3/11 8:41
968        201        1491938187365586        leo131313        300        交易成功        2016/3/11 11:24        2016/3/11 11:24
969        202        1702619387511038        panbad110        100        交易成功        2016/3/11 11:35        2016/3/11 11:36
970        203        1701777634138913        cyeti        100        交易成功        2016/3/11 12:00        2016/3/11 12:00
971        204        1492019627213180        天马行空独往来76        100        交易成功        2016/3/11 12:29        2016/3/11 12:29
972        205        1492685217315494        sqchen88        100        交易成功        2016/3/11 12:48        2016/3/11 12:48
973        206        1493252887783796        丁丁丁囡囡        100        交易成功        2016/3/11 13:02        2016/3/11 13:02
974        207        1703511533885422        fanfan_aini        100        交易成功        2016/3/11 14:00        2016/3/11 14:00
975        208        1703242941071168        ifine222        100        交易成功        2016/3/11 15:18        2016/3/11 15:18
976        209        1703263543979540        tb0609257        200        交易成功        2016/3/11 15:22        2016/3/11 15:24
977        210        1703493942753431        flyinmoth        100        交易成功        2016/3/11 16:43        2016/3/11 16:44

备注:以上用蓝颜色标记的“总编号,961号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:10

978        211        1704002729509157        龙龙爱海鲜        100        交易成功        2016/3/11 17:25        2016/3/11 17:26
979        212        1702873472716215        lolozhu        100        交易成功        2016/3/11 18:43        2016/3/11 18:43
980        213        1492142514255076        bravedog        100        交易成功        2016/3/12 0:41        2016/3/12 0:41
981        214        1492862502974899        toko001        100        交易成功        2016/3/12 6:40        2016/3/12 6:40
982        215        1705382747591735        zsjcatherine        100        交易成功        2016/3/12 12:49        2016/3/12 12:49
983        216        1493112595291097        顺顺利利3宝宝        100        交易成功        2016/3/12 21:43        2016/3/12 21:43
984        217        1706864187577801        sukinahuu        100        交易成功        2016/3/12 22:14        2016/3/12 22:19
985        218        1494555290512278        cyjingly        100        交易成功        2016/3/12 23:18        2016/3/12 23:18
986        219        1706130593858013        cyylying        100        交易成功        2016/3/13 0:29        2016/3/13 0:29
987        220        1707641455141821        生生世世慕容        100        交易成功        2016/3/13 2:07        2016/3/13 2:07
988        221        1707540648904220        jinxiaozhi1987        100        交易成功        2016/3/13 3:22        2016/3/13 3:22
989        222        1706251232805213        bd_why        100        交易成功        2016/3/13 7:24        2016/3/13 7:24
990        223        1707692962754044        0792愿述        100        交易成功        2016/3/13 9:05        2016/3/13 9:05
991        224        1708554272773823        freshoxygenlgcc        100        交易成功        2016/3/13 22:31        2016/3/13 22:32
992        225        1495219304993089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/14 7:46        2016/3/14 7:46
993        226        1709309958960939        乖乖放小孩的羊        100        交易成功        2016/3/14 11:03        2016/3/14 11:03
994        227        1709340830590303        shadowyw        100        交易成功        2016/3/14 11:11        2016/3/14 11:11
995        228        1710717444041953        sunlight7        800        交易成功        2016/3/14 11:34        2016/3/14 11:38
996        229        1709575396613829        玩累的小孩        100        交易成功        2016/3/14 12:31        2016/3/14 12:31
997        230        1711139040374742        sxttkl        100        交易成功        2016/3/14 13:54        2016/3/14 13:54
998        231        1711406737312547        臭烘烘臭烘烘        100        交易成功        2016/3/14 14:35        2016/3/14 14:35
999        232        1711791048531022        winnie_me        100        交易成功        2016/3/14 17:44        2016/3/14 17:44
1000        233        1711669621331543        无敌小椰子        100        交易成功        2016/3/14 18:20        2016/3/14 18:20
1001        234        1710864511561420        忘尘紫筑12        100        交易成功        2016/3/14 20:25        2016/3/14 20:29
1002        235        1337918474245366        zhoumengqi723        100        交易成功        2016/3/14 20:57        2016/3/14 20:57
1003        236        1711170110725757        grace928227        200        交易成功        2016/3/14 22:10        2016/3/14 22:10
1004        237        1496950496423988        starlino1        100        交易成功        2016/3/14 22:49        2016/3/14 22:49
1005        238        1497547763979374        aladdin的圣光        100        交易成功        2016/3/14 23:16        2016/3/14 23:16
1006        239        1711348038520636        安妮在说话        100        交易成功        2016/3/14 23:23        2016/3/14 23:23
1007        240        1712881282685529        tyr1984        100        交易成功        2016/3/15 7:20        2016/3/15 7:20
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:10

1008        241        1712983042405201        azasusan        100        交易成功        2016/3/15 8:53        2016/3/16 8:19
1009        242        1713110084098120        死鱼yule        200        交易成功        2016/3/15 9:55        2016/3/15 9:55
1010        243        1711898438352647        enestiol        100        交易成功        2016/3/15 10:35        2016/3/15 10:36
1011        244        1496671941889593        背起包包走天涯        300        交易成功        2016/3/15 11:28        2016/3/15 11:29
1012        245        1712299392142037        vvwang2000        100        交易成功        2016/3/15 12:49        2016/3/15 12:50
1013        246        1712777472508156        ladbob        100        交易成功        2016/3/15 15:26        2016/3/15 15:26
1014        247        1714164001867951        tianyu601314        100        交易成功        2016/3/15 15:54        2016/3/15 15:54
1015        248        1339688850348065        lezi99        200        交易成功        2016/3/15 17:12        2016/3/15 17:12
1016        249        1714269308567635        响铃海参        100        交易成功        2016/3/15 17:34        2016/3/15 17:35
1017        250        1714283065127753        陈琬静2011        100        交易成功        2016/3/15 17:38        2016/3/15 17:39
1018        251        1714380022904638        xuesumin        100        交易成功        2016/3/15 18:23        2016/3/15 18:23
1019        252        1496533715506275        graffin        100        交易成功        2016/3/15 18:33        2016/3/15 18:34
1020        253        1714817298224420        suee_1234        100        交易成功        2016/3/15 18:34        2016/3/15 18:34
1021        254        1338124392876567        renee薇薇        100        交易成功        2016/3/15 19:37        2016/3/15 19:37
1022        255        1713689477831264        4nights        100        交易成功        2016/3/15 21:05        2016/3/15 21:05
1023        256        1715511535516159        火箭部队        100        交易成功        2016/3/15 22:48        2016/3/15 22:48
1024        257        1497530027333177        zoomvfx        400        交易成功        2016/3/15 22:58        2016/3/15 22:59
1025        258        1715142424699437        xingyuqi        100        交易成功        2016/3/15 23:00        2016/3/15 23:00
1026        259        1715303846232816        ppamoy1        100        交易成功        2016/3/15 23:00        2016/3/15 23:01
1027        260        1496907471833578        liux67        100        交易成功        2016/3/15 23:38        2016/3/15 23:38
1028        261        1714215718749053        sansimon        300        交易成功        2016/3/16 1:42        2016/3/16 1:42
1029        262        1497631941803090        walrus1        100        交易成功        2016/3/16 2:23        2016/3/16 3:13
1030        263        1714243877205309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/16 3:41        2016/3/16 3:41
1031        264        1497018197340182        lindabird        200        交易成功        2016/3/16 8:36        2016/3/16 8:36
1032        265        1715653449164920        mayzh0u        100        交易成功        2016/3/16 8:44        2016/3/16 8:44
1033        266        1715593623341156        zgrzz        500        交易成功        2016/3/16 9:34        2016/3/16 9:34
1034        267        1715671387535704        freegemini        500        交易成功        2016/3/16 10:05        2016/3/16 10:05
1035        268        1716449440261842        cdy108066        100        交易成功        2016/3/16 13:13        2016/3/16 13:15
1036        269        1715189950050231        jetflyer        200        交易成功        2016/3/16 13:23        2016/3/16 13:23
1037        270        1497403795092696        灰色魔法师        500        交易成功        2016/3/16 13:35        2016/3/16 13:35
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:11

1038        271        1498078663502976        flyyata        100        交易成功        2016/3/16 13:36        2016/3/16 13:36
1039        272        1716865612112039        s1nk1982        100        交易成功        2016/3/16 14:16        2016/3/16 14:17
1040        273        1498816092404881        tangguo010        1000        交易成功        2016/3/16 14:26        2016/3/16 14:27
1041        274        1715412354349222        xmnweekend        100        交易成功        2016/3/16 14:36        2016/3/16 14:37
1042        275        1339869331566465        solitaryfay        100        交易成功        2016/3/16 14:40        2016/3/16 14:40
1043        276        1716514909622558        tiggee        100        交易成功        2016/3/16 14:43        2016/3/16 14:43
1044        277        1498834654898488        l_helen        200        交易成功        2016/3/16 14:43        2016/3/16 14:48
1045        278        1497494038276674        tbmmxy        100        交易成功        2016/3/16 14:46        2016/3/16 14:46
1046        279        1499459124637080        liupizi        200        交易成功        2016/3/16 15:20        2016/3/16 15:23
1047        280        1716645788034364        卖学分        100        交易成功        2016/3/16 15:24        2016/3/16 15:26
1048        281        1715689479890050        kidytao        200        交易成功        2016/3/16 16:07        2016/3/16 16:08
1049        282        1715706750329147        zhouyijun        100        交易成功        2016/3/16 16:11        2016/3/16 16:13
1050        283        1717231376069724        zhengr1117        100        交易成功        2016/3/16 16:23        2016/3/16 16:23
1051        284        1715844679203200        齐卡卡布        100        交易成功        2016/3/16 16:59        2016/3/16 16:59
1052        285        1717383214896522        jrtds        100        交易成功        2016/3/16 17:10        2016/3/16 17:10
1053        286        1717472818075223        fallen0306        100        交易成功        2016/3/16 17:33        2016/3/16 17:33
1054        287        1717503216574060        bioke        100        交易成功        2016/3/16 17:42        2016/3/16 17:42
1055        288        1717525934667933        天使狸猫        100        交易成功        2016/3/16 17:47        2016/3/16 17:48
1056        289        1716036676062560        viking_gc        100        交易成功        2016/3/16 17:52        2016/3/16 17:52
1057        290        1717553456141090        moses_wu        100        交易成功        2016/3/16 17:56        2016/3/16 17:56
1058        291        1717643052845391        玫瑰森林        100        交易成功        2016/3/16 18:22        2016/3/16 18:23
1059        292        1717503524888115        goldenalex        100        交易成功        2016/3/16 18:41        2016/3/16 18:41
1060        293        1717694576468460        晖晖爱米米        100        交易成功        2016/3/16 18:41        2016/3/16 20:06
1061        294        1717546887673236        逐浪戏涛        100        交易成功        2016/3/16 18:55        2016/3/16 18:56
1062        295        1717753454224548        tt080602        100        交易成功        2016/3/16 19:00        2016/3/16 19:02
1063        296        1716291556609678        没文化08        100        交易成功        2016/3/16 19:15        2016/3/16 19:15
1064        297        1716307711032530        rusili        100        交易成功        2016/3/16 19:18        2016/3/16 19:18
1065        298        1717431708158083        死死若丸        100        交易成功        2016/3/16 19:26        2016/3/16 19:27
1066        299        1717658888530870        aking584520        100        交易成功        2016/3/16 19:29        2016/3/16 19:29
1067        300        1717675200677046        azei        100        交易成功        2016/3/16 19:32        2016/3/16 21:15

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1044号,1062号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:14

1068        301        1716362916541881        xifumao        100        交易成功        2016/3/16 19:36        2016/3/16 19:36
1069        302        1497699310398199        pauvret        100        交易成功        2016/3/16 19:52        2016/3/16 19:53
1070        303        1717531221978856        叼逼星        100        交易成功        2016/3/16 19:54        2016/3/16 19:54
1071        304        1717572503872230        fly1991829        100        交易成功        2016/3/16 20:07        2016/3/16 20:07
1072        305        1717724183536401        可乐020        100        交易成功        2016/3/16 20:46        2016/3/16 20:46
1073        306        1716649953781664        sommer13        100        交易成功        2016/3/16 20:51        2016/3/16 20:52
1074        307        1718259536689113        zhuz        200        交易成功        2016/3/16 21:17        2016/3/16 21:17
1075        308        1718280174070210        xin3721        100        交易成功        2016/3/16 21:21        2016/3/16 21:22
1076        309        1718118720822394        mybell        100        交易成功        2016/3/16 21:27        2016/3/16 21:27
1077        310        1718307852058519        wei6626        100        交易成功        2016/3/16 21:28        2016/3/16 21:28
1078        311        1717897786317286        taqa168        100        交易成功        2016/3/16 21:28        2016/3/16 21:28
1079        312        1718132648193579        盐酸5        100        交易成功        2016/3/16 21:32        2016/3/16 21:33
1080        313        1718368016597746        蔚微笑        100        交易成功        2016/3/16 21:43        2016/3/16 21:43
1081        314        1717981945129234        卿久9        100        交易成功        2016/3/16 21:48        2016/3/16 21:48
1082        315        1716899237211523        jooyi.m        100        交易成功        2016/3/16 21:52        2016/3/16 21:52
1083        316        1716954592340192        the-end        100        交易成功        2016/3/16 22:05        2016/3/16 22:05
1084        317        1718317126224222        tb1927088_2011        100        交易成功        2016/3/16 22:14        2016/3/16 22:14
1085        318        1718100023974757        pj4301        100        交易成功        2016/3/16 22:15        2016/3/16 22:15
1086        319        1718493618575309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/16 22:15        2016/3/16 22:15
1087        320        1717011557287455        下旋2010        100        交易成功        2016/3/16 22:19        2016/3/16 22:21
1088        321        1718346082352270        期期艾艾cherry        300        交易成功        2016/3/16 22:21        2016/3/16 22:21
1089        322        1718536971785018        annieyunliu        100        交易成功        2016/3/16 22:24        2016/3/16 22:24
1090        323        1717068998823024        mimi思洁        100        交易成功        2016/3/16 22:34        2016/3/16 22:34
1091        324        1718286106078158        cyberminton        100        交易成功        2016/3/16 23:06        2016/3/16 23:06
1092        325        1718302268575532        lsoyan        200        交易成功        2016/3/16 23:11        2016/3/16 23:11
1093        326        1718377942127610        atongnini        100        交易成功        2016/3/16 23:35        2016/3/16 23:35
1094        327        1718648966308384        茕茕雪兔        500        交易成功        2016/3/16 23:53        2016/3/16 23:54
1095        328        1718531386714882        yuwine77        100        交易成功        2016/3/17 0:59        2016/3/17 1:00
1096        329        1719034735489628        futuo82        100        交易成功        2016/3/17 5:14        2016/3/17 5:15
1097        330        1718704987904803        tb_0178782        100        交易成功        2016/3/17 7:47        2016/3/17 7:47

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1068号,1089号,”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:16

1098        331        1719233455276459        zfgreat        300        交易成功        2016/3/17 8:52        2016/3/17 8:52
1099        332        1719071847189878        edekillangel        100        交易成功        2016/3/17 8:52        2016/3/17 9:10
1100        333        1717808678787921        dt_angel        100        交易成功        2016/3/17 9:24        2016/3/17 9:24
1101        334        1717811397433351        aighost        300        交易成功        2016/3/17 9:24        2016/3/17 9:24
1102        335        1719219042731659        fenzhiyi007        100        交易成功        2016/3/17 9:41        2016/3/17 9:42
1103        336        1717906914653800        yyuay.m        200        交易成功        2016/3/17 9:52        2016/3/17 9:52
1104        337        1719418416108650        dr_sonic        100        交易成功        2016/3/17 9:55        2016/3/17 9:55
1105        338        1717919557618992        zhuoyueinxy        100        交易成功        2016/3/17 9:56        2016/3/17 9:58
1106        339        1719213783803292        doublex1234        100        交易成功        2016/3/17 10:41        2016/3/17 10:45
1107        340        1338434477231668        冷月小狼        100        交易成功        2016/3/17 10:54        2016/3/17 10:55
1108        341        1719545921605484        pray-wt        100        交易成功        2016/3/17 10:55        2016/3/17 10:55
1109        342        1719767379443291        小无字        200        交易成功        2016/3/17 11:12        2016/3/17 11:12
1110        343        1719368509415057        空空的兔兔        200        交易成功        2016/3/17 11:16        2016/3/17 11:16
1111        344        1718315078327488        willwang59        100        交易成功        2016/3/17 11:23        2016/3/17 11:23
1112        345        1719675064044014        yiun135        100        交易成功        2016/3/17 12:30        2016/3/17 12:31
1113        346        1720135046074961        marvin_cxb        100        交易成功        2016/3/17 13:14        2016/3/17 13:14
1114        347        1718847236131677        aya_929        100        交易成功        2016/3/17 13:32        2016/3/17 13:32
1115        348        1720061786621285        jessonsun1        100        交易成功        2016/3/17 14:03        2016/3/17 14:03
1116        349        1720429144811150        刹那问候浮生1043        100        交易成功        2016/3/17 15:31        2016/3/17 15:31
1117        350        1720484983633856        dujinrui        100        交易成功        2016/3/17 15:44        2016/3/17 15:44
1118        351        1720880960120244        lzmjjch        100        交易成功        2016/3/17 16:11        2016/3/17 16:11
1119        352        1721033931630388        jingw_2        100        交易成功        2016/3/17 16:12        2016/3/17 16:13
1120        353        1721088499847652        糯米加排骨        100        交易成功        2016/3/17 16:28        2016/3/17 16:28
1121        354        1721145763388612        amgdtm        100        交易成功        2016/3/17 17:19        2016/3/17 17:19
1122        355        1719791558361452        giddens77        200        交易成功        2016/3/17 17:21        2016/3/17 17:21
1123        356        1719812670737091        sline1985        100        交易成功        2016/3/17 17:25        2016/3/17 17:25
1124        357        1340733003446469        yuhui712        100        交易成功        2016/3/17 17:45        2016/3/17 17:45
1125        358        1721622910005273        cjb0229        100        交易成功        2016/3/17 20:54        2016/3/17 20:55
1126        359        1721678902564414        ymlyou1016        100        交易成功        2016/3/17 21:07        2016/3/17 21:07
1127        360        1720982918824380        阳光明媚的兔子        100        交易成功        2016/3/17 22:43        2016/3/17 22:43

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1110号,1113号,”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:16

1128        361        1722155388504982        s橙色阳光s        100        交易成功        2016/3/17 23:11        2016/3/17 23:11
1129        362        1722391388425309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/18 1:07        2016/3/18 1:07
1130        363        1722929293888339        markforyou        100        交易成功        2016/3/18 6:45        2016/3/18 6:46
1131        364        1722500666852494        gdsxzjz        100        交易成功        2016/3/18 7:07        2016/3/18 7:08
1132        365        1721566915170003        lynn凛        100        交易成功        2016/3/18 8:46        2016/3/18 8:46
1133        366        1723298579526720        灵伽1988        100        交易成功        2016/3/18 10:02        2016/3/18 10:03
1134        367        1723200825305283        tulipglass        100        交易成功        2016/3/18 11:21        2016/3/18 11:22
1135        368        1723658733265283        tulipglass        100        交易成功        2016/3/18 11:23        2016/3/18 11:25
1136        369        1723294588433638        kyo-0        100        交易成功        2016/3/18 11:44        2016/3/18 11:44
1137        370        1723329461400104        beryl_2005        200        交易成功        2016/3/18 11:50        2016/3/18 11:50
1138        371        1723773293636220        qazwsxokm.m        100        交易成功        2016/3/18 11:51        2016/3/18 11:51
1139        372        1724289931987127        kelly0110        100        交易成功        2016/3/18 14:04        2016/3/18 14:17
1140        373        1724304172895309        筱桐6506        500        交易成功        2016/3/18 14:08        2016/3/18 14:08
1141        374        1722830118587417        陈家阿宝        100        交易成功        2016/3/18 14:09        2016/3/18 14:09
1142        375        1724182723315860        tiger0460        100        交易成功        2016/3/18 14:17        2016/3/18 14:18
1143        376        1724651868136980        maymaybao        200        交易成功        2016/3/18 17:34        2016/3/18 17:35
1144        377        1725267374479457        见习笨蛋        100        交易成功        2016/3/18 18:28        2016/3/18 18:28
1145        378        1725518574528123        warm2up        100        交易成功        2016/3/18 19:51        2016/3/18 19:51
1146        379        1339285983130969        翡翠iceason        100        交易成功        2016/3/18 20:39        2016/3/18 20:39
1147        380        1724446596398284        ru486        1000        交易成功        2016/3/18 21:31        2016/3/18 21:31
1148        381        1725795362881289        13822712221rwy        100        交易成功        2016/3/18 21:44        2016/3/18 21:44
1149        382        1725562267832147        milkyiris        200        交易成功        2016/3/18 22:02        2016/3/18 22:03
1150        383        1340381651466765        瑜annie        100        交易成功        2016/3/18 22:18        2016/3/18 22:18
1151        384        1726405617052053        gaijuan        100        交易成功        2016/3/19 0:01        2016/3/19 0:01
1152        385        1726311525787112        我爱普罗旺斯906        200        交易成功        2016/3/19 0:14        2016/3/19 0:14
1153        386        1726527375109151        嗖嗖熊        100        交易成功        2016/3/19 1:35        2016/3/19 1:35
1154        387        1725187719073089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/19 7:08        2016/3/19 7:09
1155        388        1725215712055309        筱桐6506        200        交易成功        2016/3/19 7:31        2016/3/19 7:31
1156        389        1727064801388491        没有错过你        300        交易成功        2016/3/19 11:01        2016/3/19 11:01
1157        390        1727084808045707        我爱苏打1        100        交易成功        2016/3/19 11:08        2016/3/19 11:08
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:17

1158        391        1727593770317177        雏菊夜半开        100        交易成功        2016/3/19 12:39        2016/3/19 12:39
1159        392        1727276662184356        trygp        100        交易成功        2016/3/19 13:14        2016/3/19 13:14
1160        393        1727316823677648        朴小影        100        交易成功        2016/3/19 13:25        2016/3/19 13:25
1161        394        1727658084696341        李超891118        100        交易成功        2016/3/19 13:32        2016/3/19 13:33
1162        395        1727831530223089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/19 13:41        2016/3/19 13:41
1163        396        1726401795849527        tgzlidong        100        交易成功        2016/3/19 13:52        2016/3/19 13:52
1164        397        1726445154312350        素云平        100        交易成功        2016/3/19 14:03        2016/3/19 14:06
1165        398        1727930721369322        鞠子陵        100        交易成功        2016/3/19 14:43        2016/3/19 14:43
1166        399        1728382739050391        robin_www_com        100        交易成功        2016/3/19 16:08        2016/3/19 16:09
1167        400        1727056996591843        viavian9527        100        交易成功        2016/3/19 16:45        2016/3/19 16:45
1168        401        1728458724324389        瑶瑶妈妈20050605        100        交易成功        2016/3/19 17:04        2016/3/19 17:04
1169        402        1728589928457991        venyzwy        200        交易成功        2016/3/19 17:43        2016/3/19 17:43
1170        403        1727541159060917        dodonicol        100        交易成功        2016/3/19 19:12        2016/3/19 19:12
1171        404        1728897926613886        lalaps2        100        交易成功        2016/3/19 19:15        2016/3/19 19:15
1172        405        1727820195575620        ishidatqs        300        交易成功        2016/3/19 20:30        2016/3/19 20:30
1173        406        1729305773574725        scutsam        100        交易成功        2016/3/19 20:38        2016/3/19 20:38
1174        407        1729241600744339        你在深夜像黑咖啡        100        交易成功        2016/3/19 20:52        2016/3/19 20:52
1175        408        1729340160629573        icyzbqak        300        交易成功        2016/3/19 21:20        2016/3/19 21:20
1176        409        1729085784166386        riki_fox        100        交易成功        2016/3/19 21:43        2016/3/19 21:43
1177        410        1728572033042761        snail711        100        交易成功        2016/3/20 0:27        2016/3/20 0:27
1178        411        1729920161283133        lovelamfungfor        100        交易成功        2016/3/20 0:39        2016/3/20 0:39
1179        412        1729692020621808        v芙芙v        300        交易成功        2016/3/20 3:39        2016/3/20 3:40
1180        413        1730273123771563        修罗绿        100        交易成功        2016/3/20 9:04        2016/3/20 9:04
1181        414        1729482916476146        skya        100        交易成功        2016/3/20 11:38        2016/3/20 11:38
1182        415        1730504028555309        筱桐6506        300        交易成功        2016/3/20 11:41        2016/3/20 11:41
1183        416        1730848481411137        幽幽茶香s        100        交易成功        2016/3/20 11:44        2016/3/20 11:44
1184        417        1729707394559654        wandatree        100        交易成功        2016/3/20 12:34        2016/3/20 12:35
1185        418        1339098636454067        guy_guo        200        交易成功        2016/3/20 14:52        2016/3/20 14:52
1186        419        1732715536154845        precious200609        100        交易成功        2016/3/20 19:05        2016/3/20 19:05
1187        420        1733194721535591        紫尾猫        100        交易成功        2016/3/20 21:51        2016/3/20 21:52
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:18

1188        421        1732206439509419        gdmcyan        100        交易成功        2016/3/20 23:31        2016/3/20 23:31
1189        422        1732227237325978        eve_toby        100        交易成功        2016/3/20 23:37        2016/3/20 23:37
1190        423        1733836011335514        kevinkimber        100        交易成功        2016/3/21 0:00        2016/3/21 0:00
1191        424        1733472188706614        kaikai0_2        200        交易成功        2016/3/21 2:59        2016/3/21 2:59
1192        425        1733722269775309        筱桐6506        500        交易成功        2016/3/21 9:07        2016/3/21 9:07
1193        426        1734259362126110        tangtang93        300        交易成功        2016/3/21 10:04        2016/3/21 10:04
1194        427        1733351394666063        噗哈噗哈        100        交易成功        2016/3/21 12:06        2016/3/21 12:07
1195        428        1500053213338475        cigar211        200        交易成功        2016/3/21 12:28        2016/3/21 12:28
1196        429        1735086249371801        指尖刹那        100        交易成功        2016/3/21 14:07        2016/3/21 14:08
1197        430        1735196962764700        airwalker_q        100        交易成功        2016/3/21 14:41        2016/3/21 14:41
1198        431        1735413613202644        一枝黄花7779        200        交易成功        2016/3/21 14:54        2016/3/21 15:17
1199        432        1735793283696833        农夫花园小桌子        100        交易成功        2016/3/21 17:50        2016/3/21 17:53
1200        433        1734490750436540        古张0923        100        交易成功        2016/3/21 18:04        2016/3/21 18:04
1201        434        1341578922437767        maize223        100        交易成功        2016/3/21 18:07        2016/3/21 18:07
1202        435        1500580893715978        西楼2008        200        交易成功        2016/3/21 18:42        2016/3/21 18:42
1203        436        1736042244961249        第2颗纽扣        100        交易成功        2016/3/21 19:36        2016/3/22 11:08
1204        437        1735799869351403        jorcy911        100        交易成功        2016/3/21 20:07        2016/3/21 20:08
1205        438        1500830015659871        c136502305        200        交易成功        2016/3/21 21:55        2016/3/21 21:55
1206        439        1735221479374143        y_x努力创业        100        交易成功        2016/3/21 22:25        2016/3/21 22:25
1207        440        1736367069220511        星104289887        100        交易成功        2016/3/21 23:18        2016/3/21 23:18
1208        441        1735441157095309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/21 23:54        2016/3/21 23:54
1209        442        1735444839912861        loveletterbaby        100        交易成功        2016/3/21 23:58        2016/3/22 8:32
1210        443        1501030974462696        wang45896        100        交易成功        2016/3/22 4:55        2016/3/22 4:55
1211        444        1737099370097549        duckwu        300        交易成功        2016/3/22 6:52        2016/3/22 6:52
1212        445        1736774421693035        dugurr        100        交易成功        2016/3/22 9:17        2016/3/22 9:18
1213        446        1737415708826528        飘浮在半空中        100        交易成功        2016/3/22 13:00        2016/3/22 13:00
1214        447        1736988990615737        imevil        100        交易成功        2016/3/22 16:15        2016/3/22 16:15
1215        448        1340099900960165        李小瑞133        100        交易成功        2016/3/22 18:10        2016/3/22 18:10
1216        449        1737565796557740        那时花开_微        100        交易成功        2016/3/22 20:09        2016/3/22 20:09
1217        450        1737648195058264        susan_nj_au        100        交易成功        2016/3/22 20:38        2016/3/22 20:38
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:19

1218        451        1739190890495951        吉祥纹        100        交易成功        2016/3/22 20:45        2016/3/22 20:46
1219        452        1501376427948092        萧公子2008        100        交易成功        2016/3/22 20:49        2016/3/22 20:50
1220        453        1500683312925497        peachyaoyao        100        交易成功        2016/3/22 21:19        2016/3/22 21:19
1221        454        1739290891049434        月光辰辰        100        交易成功        2016/3/22 21:19        2016/3/22 21:19
1222        455        1738023714786127        zzjlyx        100        交易成功        2016/3/22 22:41        2016/3/22 22:41
1223        456        1738120675481029        沫沫鸡        100        交易成功        2016/3/22 23:22        2016/3/22 23:22
1224        457        1739581442811627        yiwang6613        100        交易成功        2016/3/23 0:33        2016/3/23 0:33
1225        458        1503002005597183        小姨太o        100        交易成功        2016/3/23 9:36        2016/3/23 9:36
1226        459        1740075520845309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/23 10:10        2016/3/23 10:10
1227        460        1740073287799402        zhima7809        100        交易成功        2016/3/23 10:11        2016/3/23 10:11
1228        461        1740293447337758        joyce1219        100        交易成功        2016/3/23 11:16        2016/3/23 11:16
1229        462        1739018274978540        love雷邓以萱        100        交易成功        2016/3/23 11:36        2016/3/23 11:36
1230        463        1740465928506258        吊瓜子儿        100        交易成功        2016/3/23 12:08        2016/3/23 12:08
1231        464        1740532960223301        yitengxixi水滴        100        交易成功        2016/3/23 12:28        2016/3/23 12:31
1232        465        1739230594353560        大智若小雨        100        交易成功        2016/3/23 12:45        2016/3/23 12:45
1233        466        1739244511427838        逐梦525        200        交易成功        2016/3/23 12:48        2016/3/23 12:48
1234        467        1739395236354220        jinxiaozhi1987        100        交易成功        2016/3/23 13:35        2016/3/23 13:35
1235        468        1502159785420185        eva_loo        100        交易成功        2016/3/23 13:40        2016/3/23 13:40
1236        469        1739420834350010        ffxl龙        100        交易成功        2016/3/23 13:41        2016/3/23 13:41
1237        470        1503440724579198        美琳901129        100        交易成功        2016/3/23 14:27        2016/3/23 14:27
1238        471        1740689943132659        火星来的加菲猫        200        交易成功        2016/3/23 15:02        2016/3/23 15:11
1239        472        1741212657146864        也秀        100        交易成功        2016/3/23 15:09        2016/3/23 15:09
1240        473        1739741473722923        annydoudou        100        交易成功        2016/3/23 15:23        2016/3/23 15:24
1241        474        1341979566425665        夜銫很美        100        交易成功        2016/3/23 16:07        2016/3/23 16:07
1242        475        1741437459909727        wendy0702        200        交易成功        2016/3/23 16:25        2016/3/23 16:25
1243        476        1741717938996112        水里的眼泪1981        100        交易成功        2016/3/23 18:00        2016/3/23 18:00
1244        477        1502535149670371        mg19871030        100        交易成功        2016/3/23 18:13        2016/3/23 18:18
1245        478        1741587849299959        菲雨非        100        交易成功        2016/3/23 18:26        2016/3/23 18:26
1246        479        1740263720005309        筱桐6506        1000        交易成功        2016/3/23 18:32        2016/3/23 18:32
1247        480        1741864485646614        kaikai0_2        200        交易成功        2016/3/23 20:18        2016/3/23 20:18

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1246号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:20

1248        481        1741902246199462        xww19801129        100        交易成功        2016/3/23 20:32        2016/3/23 20:34
1249        482        1740579395663217        mango_dongli        100        交易成功        2016/3/23 20:34        2016/3/23 20:34
1250        483        1339851114240065        致秋111        100        交易成功        2016/3/23 20:37        2016/3/23 20:37
1251        484        1501981236706397        lovexinxin1976        100        交易成功        2016/3/23 20:40        2016/3/23 20:40
1252        485        1503927924793688        nothing13qq        100        交易成功        2016/3/23 20:47        2016/3/23 20:48
1253        486        1740632517696104        熊笨笨sunny        100        交易成功        2016/3/23 20:52        2016/3/23 20:52
1254        487        1504009207688499        mgkookie        100        交易成功        2016/3/23 21:49        2016/3/23 21:49
1255        488        1741818266475204        lzx246        100        交易成功        2016/3/23 21:50        2016/3/23 21:51
1256        489        1742359053562060        麻辣藕        100        交易成功        2016/3/23 21:53        2016/3/23 21:53
1257        490        1742164321893628        zwj820303        100        交易成功        2016/3/23 21:57        2016/3/23 21:57
1258        491        1742231200574942        一口小白牙儿        100        交易成功        2016/3/23 22:18        2016/3/23 22:19
1259        492        1742231685218212        山风澈        100        交易成功        2016/3/23 22:20        2016/3/23 22:20
1260        493        1740968510488022        rita_sun83        100        交易成功        2016/3/23 22:35        2016/3/23 22:35
1261        494        1504106321707780        落月天马        100        交易成功        2016/3/23 23:00        2016/3/23 23:00
1262        495        1341499097626467        sarafan2        100        交易成功        2016/3/23 23:24        2016/3/23 23:24
1263        496        1742408487046010        幸福指尖留        100        交易成功        2016/3/23 23:24        2016/3/23 23:25
1264        497        1341503414853568        weijia33alice        100        交易成功        2016/3/23 23:39        2016/3/23 23:39
1265        498        1742443689691731        yumin5246618        100        交易成功        2016/3/23 23:44        2016/3/23 23:44
1266        499        1504192409431493        hengjie1212        100        交易成功        2016/3/24 1:31        2016/3/24 1:31
1267        500        1742630248181703        hezi9807        100        交易成功        2016/3/24 7:20        2016/3/24 7:20
1268        501        1742812005040143        floraty        100        交易成功        2016/3/24 9:32        2016/3/24 9:32
1269        502        1502474998501070        伊茱伊茱伊茱        100        交易成功        2016/3/24 10:55        2016/3/24 10:55
1270        503        1502500752343489        只等寂寞哼成歌        100        交易成功        2016/3/24 11:11        2016/3/24 11:11
1271        504        1743330094591929        pingyang        100        交易成功        2016/3/24 11:13        2016/3/24 11:13
1272        505        1743256165641960        buwawa_200888        100        交易成功        2016/3/24 12:00        2016/3/24 12:01
1273        506        1744035528182010        jessica1110zq        100        交易成功        2016/3/24 16:32        2016/3/24 16:33
1274        507        1744471363962536        dl080211        100        交易成功        2016/3/24 19:36        2016/3/24 19:39
1275        508        1743233956261407        belovedmavis        100        交易成功        2016/3/24 20:07        2016/3/24 20:07
1276        509        1743405950836525        常山之泉        200        交易成功        2016/3/24 21:07        2016/3/24 21:07
1277        510        1342244841954068        平安快乐566        100        交易成功        2016/3/24 21:31        2016/3/24 21:31
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:21

1278        511        1745287055920133        llh200608        100        交易成功        2016/3/24 23:15        2016/3/24 23:15
1279        512        1745337619881322        ginnybee        100        交易成功        2016/3/24 23:42        2016/3/24 23:43
1280        513        1745835058664418        liyuer_lt        100        交易成功        2016/3/25 9:33        2016/3/25 9:33
1281        514        1340136395871065        lanlinlong1        100        交易成功        2016/3/25 9:44        2016/3/25 9:44
1282        515        1504641382794677        lsml8513        100        交易成功        2016/3/25 12:25        2016/3/25 12:26
1283        516        1505392418867680        bbapbb        100        交易成功        2016/3/25 13:38        2016/3/25 13:38
1284        517        1745322433472144        shyuka1989        100        交易成功        2016/3/25 15:00        2016/3/25 15:00
1285        518        1504985220960998        饕餮12010        100        交易成功        2016/3/25 16:40        2016/3/25 16:41
1286        519        1746633308225150        欧石南        300        交易成功        2016/3/25 16:51        2016/3/25 16:51
1287        520        1746504033187107        wilsonwy        100        交易成功        2016/3/25 22:28        2016/3/25 22:29
1288        521        1506655127245193        阳光下的猫bb        100        交易成功        2016/3/25 23:22        2016/3/25 23:22
1289        522        1748381295125906        gonglingjiao825        100        交易成功        2016/3/26 1:59        2016/3/26 1:59
1290        523        1507166961356088        我的铺路微光        100        交易成功        2016/3/26 13:55        2016/3/26 13:59
1291        524        1749651521674908        undead_orc        100        交易成功        2016/3/26 17:31        2016/3/26 17:31
1292        525        1506239468279072        wang_yuanyuki161        100        交易成功        2016/3/26 17:38        2016/3/26 17:39
1293        526        1750155853062436        unholypriest        100        交易成功        2016/3/26 19:39        2016/3/26 19:39
1294        527        1749673948567100        冒险奇遇cxy        100        交易成功        2016/3/26 20:01        2016/3/26 20:01
1295        528        1505624113441390        gaeiz        100        交易成功        2016/3/26 20:12        2016/3/26 20:12
1296        529        1507048738599881        thxtsang        100        交易成功        2016/3/26 20:23        2016/3/26 20:23
1297        530        1507246335425881        zoexu23        100        交易成功        2016/3/26 22:55        2016/3/26 22:55
1298        531        1507876405703076        拉玛西亚的传奇        100        交易成功        2016/3/27 0:00        2016/3/27 0:00
1299        532        1749543395168233        胖胖与瘦瘦70        100        交易成功        2016/3/27 8:35        2016/3/27 8:35
1300        533        1750676021965309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/27 9:50        2016/3/27 9:50
1301        534        1751101125684016        bobo2dandan        100        交易成功        2016/3/27 10:31        2016/3/27 10:31
1302        535        1751112000585309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/27 10:33        2016/3/27 10:33
1303        536        1751509766514015        wennuoyan49        100        交易成功        2016/3/27 12:57        2016/3/27 12:57
1304        537        1751530585811824        我爱薮猫        100        交易成功        2016/3/27 15:03        2016/3/27 15:03
1305        538        1506498519988471        一球入魂76        100        交易成功        2016/3/27 15:51        2016/3/27 15:51
1306        539        1750684198896104        浆糊闯江湖        100        交易成功        2016/3/27 15:58        2016/3/27 15:59
1307        540        1753443059509045        蓝月1967        100        交易成功        2016/3/27 23:34        2016/3/27 23:34
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:22

1308        541        1753249621048823        roroma        100        交易成功        2016/3/28 8:47        2016/3/28 9:44
1309        542        1341273665165069        草本花露水        100        交易成功        2016/3/28 10:11        2016/3/28 10:11
1310        543        1753926725976733        wangzq5252        100        交易成功        2016/3/28 11:07        2016/3/28 11:08
1311        544        1508255789665881        zoexu23        100        交易成功        2016/3/28 11:33        2016/3/28 11:33
1312        545        1754063523542424        馒头想失忆        100        交易成功        2016/3/28 11:50        2016/3/28 11:51
1313        546        1754385614721733        淘偶的宝        100        交易成功        2016/3/28 12:24        2016/3/28 12:24
1314        547        1752925475480635        samsaratree        400        交易成功        2016/3/28 12:44        2016/3/28 12:45
1315        548        1340809995985466        shotonia        200        交易成功        2016/3/28 13:37        2016/3/28 13:37
1316        549        1507893393912390        lciulia        500        交易成功        2016/3/28 17:06        2016/3/28 17:07
1317        550        1755222083728857        yashon        100        交易成功        2016/3/28 18:18        2016/3/28 18:19
1318        551        1755303040704134        洛坑坑        100        交易成功        2016/3/28 18:53        2016/3/28 18:53
1319        552        1509032743425978        西楼2008        200        交易成功        2016/3/28 21:28        2016/3/28 21:28
1320        553        1510258645846281        tb1090282_2011        100        交易成功        2016/3/28 22:04        2016/3/28 22:04
1321        554        1756130099834741        wobusha123        500        交易成功        2016/3/28 22:32        2016/3/28 22:32
1322        555        1756165440098643        xuqingzhi6        100        交易成功        2016/3/28 23:52        2016/3/28 23:53
1323        556        1756166567848119        qq1130        100        交易成功        2016/3/28 23:56        2016/3/28 23:56
1324        557        1756444491561971        nicochengyao        400        交易成功        2016/3/29 0:43        2016/3/29 0:43
1325        558        1756292640226953        kukumalu_16        100        交易成功        2016/3/29 1:54        2016/3/29 1:54
1326        559        1509196109151971        nicochengyao        1000        交易成功        2016/3/29 3:27        2016/3/29 3:27
1327        560        1508385711573089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/29 6:48        2016/3/29 6:48
1328        561        1508746357126388        koreafshx        100        交易成功        2016/3/29 12:49        2016/3/29 12:49
1329        562        1757095863853411        dougougo        100        交易成功        2016/3/29 14:00        2016/3/29 14:00
1330        563        1757737122025842        sunhao5574        500        交易成功        2016/3/29 16:03        2016/4/1 13:50
1331        564        1758053464952454        牛书jomic        100        交易成功        2016/3/29 19:51        2016/3/29 19:51
1332        565        1510760412250572        lv77guo        100        交易成功        2016/3/29 20:55        2016/3/29 21:01
1333        566        1757239234713928        最爱肖邦哈哈        200        交易成功        2016/3/29 21:04        2016/3/29 21:29
1334        567        1510830654216378        mxp910725        100        交易成功        2016/3/29 21:50        2016/3/29 21:50
1335        568        1510272581562587        cicada0917        100        交易成功        2016/3/29 22:00        2016/3/29 22:00
1336        569        1758792327488721        patrick于晓宇        100        交易成功        2016/3/29 22:41        2016/3/29 22:41
1337        570        1757705954192631        bavaria        100        交易成功        2016/3/30 0:08        2016/3/30 0:08

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1313号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:23

1338        571        1511684086003089        janechan0722        100        交易成功        2016/3/30 8:41        2016/3/30 8:41
1339        572        1759201781535761        qinaci        100        交易成功        2016/3/30 10:21        2016/3/30 10:21
1340        573        1759699376267062        maomao_irisfeng        100        交易成功        2016/3/30 10:38        2016/3/30 10:38
1341        574        1512476566184387        kellyzhus        200        交易成功        2016/3/30 19:45        2016/3/30 19:45
1342        575        1511923295821784        zhuzy76121        100        交易成功        2016/3/30 19:52        2016/3/30 19:52
1343        576        1512598809632585        九九nine        100        交易成功        2016/3/30 21:32        2016/3/30 21:32
1344        577        1760026590707120        艾苏木紫        100        交易成功        2016/3/30 21:37        2016/3/30 21:37
1345        578        1761564010124634        svelihq        200        交易成功        2016/3/30 21:55        2016/3/30 21:55
1346        579        1512720728960594        zjnblulu        200        交易成功        2016/3/30 23:08        2016/3/30 23:09
1347        580        1760276678994950        ericchuhai        100        交易成功        2016/3/30 23:16        2016/3/30 23:17
1348        581        1761790099287906        guoyou        200        交易成功        2016/3/30 23:26        2016/3/30 23:26
1349        582        1341830947700269        shirley1222531        100        交易成功        2016/3/30 23:38        2016/3/30 23:38
1350        583        1761427384685309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/31 0:03        2016/3/31 0:04
1351        584        1760372513208823        roroma        100        交易成功        2016/3/31 0:10        2016/3/31 0:10
1352        585        1511795462262099        jyt1999        200        交易成功        2016/3/31 9:43        2016/3/31 9:43
1353        586        1762906907975309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/31 15:59        2016/3/31 15:59
1354        587        1763473299385320        lillian0912        100        交易成功        2016/3/31 16:54        2016/3/31 16:55
1355        588        1761993957915309        筱桐6506        100        交易成功        2016/3/31 16:55        2016/3/31 16:55
1356        589        1763723682012129        lijianiforever        100        交易成功        2016/3/31 19:55        2016/3/31 19:55
1357        590        1764464976664142        狂热的浮游炮        100        交易成功        2016/3/31 23:10        2016/3/31 23:10
1358        591        1764074744379352        tb882264_99        200        交易成功        2016/3/31 23:37        2016/3/31 23:37
                合计                78800                       
                                                       
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号,862号,885号,961号,1044号,1062号,1068号,1089号,1110号,1113号,1246号,1313号,1341号,1349号”        含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。2016年3月份共成交591单,最终统计金额:78800元。
作者: 信天谨游    时间: 2016-4-24 23:25

2016淘宝店(摆一桌(10人/桌,2016年六一节日宴,第十三期)数据统计                                
                成交时间:2016年4月1日00:00至2016年4月21日23:59(下架时间),统计共成交440单,交易金额80500元.                                       
                                                       
总编号        序号        订单编号        买家会员名        买家实际支付金额        订单状态        订单创建时间        订单付款时间
1359        1        1763369310384151        xumin0526        100        交易成功        2016/4/1 8:16        2016/4/1 8:16
1360        2        1764742406582822        v_glory        100        交易成功        2016/4/1 9:02        2016/4/1 9:02
1361        3        1763571716068052        yetile        500        交易成功        2016/4/1 9:42        2016/4/1 9:42
1362        4        1765072970507340        shania_zheng        100        交易成功        2016/4/1 9:44        2016/4/1 9:44
1363        5        1765137456713463        猫科豹子        100        交易成功        2016/4/1 10:05        2016/4/1 10:05
1364        6        1514354966770677        八楼雪景        200        交易成功        2016/4/1 11:15        2016/4/1 11:16
1365        7        1765204822902410        csrat        100        交易成功        2016/4/1 12:42        2016/4/1 12:43
1366        8        1512565237551793        pengj80922        100        交易成功        2016/4/1 13:25        2016/4/1 13:25
1367        9        1765683846503208        captainkid        200        交易成功        2016/4/1 13:50        2016/4/1 13:51
1368        10        1765679067064508        qq520spf        100        交易成功        2016/4/1 15:07        2016/4/1 15:08
1369        11        1764742910453305        暮暮zz        100        交易成功        2016/4/1 15:29        2016/4/1 15:29
1370        12        1515041523950383        zhaohanmeng        100        交易成功        2016/4/1 19:43        2016/4/1 19:45
1371        13        1513949068760370        深水伍        100        交易成功        2016/4/1 19:44        2016/4/1 19:44
1372        14        1765612355303345        粤来韵山        100        交易成功        2016/4/1 20:56        2016/4/1 20:56
1373        15        1766696820196743        xfygx        200        交易成功        2016/4/1 21:15        2016/4/1 21:15
1374        16        1767149606943346        奇葩1022        100        交易成功        2016/4/1 22:33        2016/4/1 22:33
1375        17        1514710178133192        fujihoho        100        交易成功        2016/4/1 22:38        2016/4/1 22:38
1376        18        1514755773817685        xy_kaolaqq        200        交易成功        2016/4/1 23:12        2016/4/1 23:13
1377        19        1515342483585296        qiumev        100        交易成功        2016/4/2 0:14        2016/4/2 0:14
1378        20        1515350488858180        hello5425        100        交易成功        2016/4/2 0:38        2016/4/2 0:38
1379        21        1513422191879773        suqingsuqing        100        交易成功        2016/4/2 3:32        2016/4/2 3:32
1380        22        1766650920009755        木南南69        100        交易成功        2016/4/2 10:27        2016/4/2 10:27
1381        23        1767810908337051        chiyachiya        100        交易成功        2016/4/2 11:00        2016/4/2 11:00
1382        24        1515216576560670        maymayaway        100        交易成功        2016/4/2 12:25        2016/4/2 12:25
1383        25        1768834093754051        xuefenghnsc        100        交易成功        2016/4/2 14:03        2016/4/2 14:03
1384        26        1769151692314131        huzhede74        100        交易成功        2016/4/2 15:54        2016/4/2 15:54
1385        27        1767993319613050        coolnight9        300        交易成功        2016/4/2 17:35        2016/4/2 17:35
1386        28        1514350034433071        闲玩地        100        交易成功        2016/4/2 19:04        2016/4/2 19:04
1387        29        1768385637236451        草芥x号        100        交易成功        2016/4/2 20:02        2016/4/2 20:03
1388        30        1769883850778139        wujojo423        100        交易成功        2016/4/2 20:16        2016/4/2 20:17

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1366号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 17:59

1389        31        1770228654494559        fiona0811        100        交易成功        2016/4/2 22:14        2016/4/2 22:15
1390        32        1770260016289714        成语竹        100        交易成功        2016/4/2 22:25        2016/4/2 22:26
1391        33        1516022652355175        涉江采芙蓉        200        交易成功        2016/4/2 22:37        2016/4/2 22:37
1392        34        1515549863927096        陌上花开2        200        交易成功        2016/4/2 23:18        2016/4/2 23:19
1393        35        1769979224538823        roroma        100        交易成功        2016/4/2 23:30        2016/4/2 23:30
1394        36        1770469775520601        和鞋一家门        500        交易成功        2016/4/2 23:59        2016/4/2 23:59
1395        37        1770064508589715        日光倾诚0817        100        交易成功        2016/4/3 0:26        2016/4/3 0:26
1396        38        1770141948471721        lin99wei00        100        交易成功        2016/4/3 2:50        2016/4/3 2:50
1397        39        1769261796138403        路的下面        100        交易成功        2016/4/3 8:21        2016/4/3 8:21
1398        40        1770853618159822        cherry0233        500        交易成功        2016/4/3 9:18        2016/4/3 9:20
1399        41        1770663064809132        azerothmeng        100        交易成功        2016/4/3 10:41        2016/4/3 10:42
1400        42        1515001078341075        showlena        100        交易成功        2016/4/3 10:46        2016/4/3 10:47
1401        43        1770914725373035        gk1204        100        交易成功        2016/4/3 11:03        2016/4/3 11:04
1402        44        1770762109788147        叫我姐姐jj        100        交易成功        2016/4/3 11:15        2016/4/3 11:15
1403        45        1771455854653040        小龟momo        100        交易成功        2016/4/3 12:42        2016/4/3 12:42
1404        46        1771768015070632        阳阳乐1231        100        交易成功        2016/4/3 14:28        2016/4/3 14:32
1405        47        1771513122475626        xuensheng        100        交易成功        2016/4/3 14:31        2016/4/3 14:31
1406        48        1771678888518361        cjzlq1        100        交易成功        2016/4/3 15:32        2016/4/3 15:32
1407        49        1771998088711734        bravo11        100        交易成功        2016/4/3 17:25        2016/4/3 17:25
1408        50        1771331236652429        foxdw        100        交易成功        2016/4/3 20:50        2016/4/3 20:51
1409        51        1772888817730428        双喜家的南瓜饼        100        交易成功        2016/4/3 21:18        2016/4/3 21:18
1410        52        1771781156760314        左半边影子        100        交易成功        2016/4/3 23:54        2016/4/3 23:54
1411        53        1516868264528288        无敌童童童        200        交易成功        2016/4/3 23:56        2016/4/3 23:57
1412        54        1517371452782593        书香碟影        100        交易成功        2016/4/4 0:19        2016/4/4 0:20
1413        55        1773161607873835        rakenleung        100        交易成功        2016/4/4 2:56        2016/4/4 2:57
1414        56        1516948423222087        zjwf0001        100        交易成功        2016/4/4 7:14        2016/4/4 7:14
1415        57        1772079236116241        bearfeet        100        交易成功        2016/4/4 8:48        2016/4/4 8:48
1416        58        1772212036608013        溪0123456789        100        交易成功        2016/4/4 9:51        2016/4/4 9:51
1417        59        1517159627730385        junelove0622        100        交易成功        2016/4/4 11:01        2016/4/4 11:01
1418        60        1518191440083796        丁丁丁囡囡        100        交易成功        2016/4/4 11:01        2016/4/4 11:01

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1396号,1406号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:01

1419        61        1772707554476825        tianmaodan1986        100        交易成功        2016/4/4 12:41        2016/4/4 12:41
1420        62        1343931096856469        god_draco        100        交易成功        2016/4/4 13:02        2016/4/4 13:03
1421        63        1517323945240083        bonniemomo        100        交易成功        2016/4/4 13:11        2016/4/4 13:11
1422        64        1774077126621623        zjq724000        100        交易成功        2016/4/4 13:28        2016/4/4 13:29
1423        65        1343942453575768        黑白小团子        200        交易成功        2016/4/4 13:43        2016/4/4 13:43
1424        66        1772903396650525        zy1024        100        交易成功        2016/4/4 13:51        2016/4/4 13:52
1425        67        1517388104977894        zhuhui851215        100        交易成功        2016/4/4 13:57        2016/4/4 13:59
1426        68        1774196322472560        viking_gc        100        交易成功        2016/4/4 14:12        2016/4/4 14:13
1427        69        1774225922686441        chenhy_2007        100        交易成功        2016/4/4 14:23        2016/4/4 14:23
1428        70        1518554163210873        爱生气的小孩儿        100        交易成功        2016/4/4 15:42        2016/4/4 15:42
1429        71        1517558027131683        raulpiscis        300        交易成功        2016/4/4 16:19        2016/4/4 16:20
1430        72        1344489008319465        我爱豆芽菜97        100        交易成功        2016/4/4 16:42        2016/4/4 16:42
1431        73        1773432354342210        王小意520        100        交易成功        2016/4/4 16:58        2016/4/4 16:58
1432        74        1774940816175502        末座小妖        100        交易成功        2016/4/4 17:06        2016/4/4 17:06
1433        75        1343995256534669        emma123123        100        交易成功        2016/4/4 17:46        2016/4/4 17:47
1434        76        1774862404264656        tb2146958_2013        100        交易成功        2016/4/4 18:14        2016/4/4 18:14
1435        77        1344519080022267        sosyiyi        100        交易成功        2016/4/4 18:56        2016/4/4 18:56
1436        78        1773783712634322        xiangyu4165        100        交易成功        2016/4/4 19:13        2016/4/4 19:13
1437        79        1775326899115929        gky1112        100        交易成功        2016/4/4 19:34        2016/4/4 19:35
1438        80        1774928343840832        出前一町        100        交易成功        2016/4/4 19:51        2016/4/4 19:51
1439        81        1775299688695862        凌霄峰89        100        交易成功        2016/4/4 20:58        2016/4/4 20:58
1440        82        1342885989972565        joian0828        100        交易成功        2016/4/4 21:26        2016/4/4 21:26
1441        83        1775241462466801        warden_cc        200        交易成功        2016/4/4 21:37        2016/4/4 21:37
1442        84        1775744176753620        son6710        100        交易成功        2016/4/4 21:50        2016/4/4 21:50
1443        85        1775476007215846        chansukyin0828        100        交易成功        2016/4/4 21:53        2016/4/4 21:53
1444        86        1775486561867232        wyh19831987        100        交易成功        2016/4/4 21:55        2016/4/4 21:55
1445        87        1775484328678407        geass235711        100        交易成功        2016/4/4 21:56        2016/4/4 21:56
1446        88        1775504165523925        闹闹棉花糖        500        交易成功        2016/4/4 22:01        2016/4/4 22:02
1447        89        1774282110538847        chenpingdou        100        交易成功        2016/4/4 22:02        2016/4/4 22:02
1448        90        1519039126969090        desert_fox        100        交易成功        2016/4/4 22:02        2016/4/4 22:03
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:02

1449        91        1774288512163717        冷冷嫣然        100        交易成功        2016/4/4 22:05        2016/4/4 22:05
1450        92        1775519529974134        洛坑坑        100        交易成功        2016/4/4 22:07        2016/4/4 22:07
1451        93        1775550081726063        噗哈噗哈        100        交易成功        2016/4/4 22:14        2016/4/4 22:14
1452        94        1774329316457231        yjy_007        100        交易成功        2016/4/4 22:19        2016/4/4 22:19
1453        95        1775382582386324        kaleelychen        200        交易成功        2016/4/4 22:21        2016/4/4 22:21
1454        96        1518571299277293        ohans        100        交易成功        2016/4/4 22:48        2016/4/4 22:49
1455        97        1517166033615193        阳光下的猫bb        100        交易成功        2016/4/4 22:52        2016/4/4 22:52
1456        98        1775512506526700        五月夕梨        100        交易成功        2016/4/4 23:10        2016/4/4 23:10
1457        99        1774488837151350        mikesive        400        交易成功        2016/4/4 23:16        2016/4/4 23:16
1458        100        1775534742412050        水舞艳阳        100        交易成功        2016/4/4 23:17        2016/4/4 23:17
1459        101        1519141040947177        雏菊夜半开        100        交易成功        2016/4/4 23:22        2016/4/4 23:22
1460        102        1775995379640644        楚失弓        100        交易成功        2016/4/4 23:24        2016/4/4 23:25
1461        103        1775816801106854        幸福流言男        100        交易成功        2016/4/5 0:09        2016/4/5 0:11
1462        104        1776129939641416        eva791128        100        交易成功        2016/4/5 1:06        2016/4/5 1:06
1463        105        1774641315058300        白宫主人_2008        200        交易成功        2016/4/5 1:13        2016/4/5 1:13
1464        106        1775906083670457        小心_谨慎        300        交易成功        2016/4/5 3:00        2016/4/5 3:00
1465        107        1776183212801621        loveashui        100        交易成功        2016/4/5 4:00        2016/4/5 4:00
1466        108        1774725317790421        不做你天使        100        交易成功        2016/4/5 7:10        2016/4/5 11:31
1467        109        1518241548058593        yudian8023        100        交易成功        2016/4/5 8:22        2016/4/5 8:23
1468        110        1518245701361286        metal1688        200        交易成功        2016/4/5 8:22        2016/4/5 8:22
1469        111        1518304262396872        布布li        100        交易成功        2016/4/5 9:24        2016/4/5 9:24
1470        112        1518844892946280        琉璃shang        100        交易成功        2016/4/5 9:52        2016/4/5 9:52
1471        113        1517422031436482        junruo        500        交易成功        2016/4/5 9:53        2016/4/5 9:53
1472        114        1776238248543627        郗若捷        100        交易成功        2016/4/5 9:54        2016/4/5 9:54
1473        115        1517417719835189        blueroad319        100        交易成功        2016/4/5 9:54        2016/4/5 9:54
1474        116        1776051228287647        julia1900        200        交易成功        2016/4/5 9:55        2016/4/5 9:55
1475        117        1776056344046835        picklej        100        交易成功        2016/4/5 9:55        2016/4/5 13:54
1476        118        1519378648183499        templefish        100        交易成功        2016/4/5 10:04        2016/4/5 10:05
1477        119        1519383604852297        丽丽小语        100        交易成功        2016/4/5 10:06        2016/4/5 10:06
1478        120        1517453238181893        gtodch        100        交易成功        2016/4/5 10:12        2016/4/5 10:13
1479        121        1519409522391282        绿天白水        100        交易成功        2016/4/5 10:23        2016/4/5 10:23
1480        122        1776169144218331        gengjialianlian        100        交易成功        2016/4/5 10:25        2016/4/5 10:26
1481        123        1517483310964476        monaspider        100        交易成功        2016/4/5 10:27        2016/4/5 10:27
1482        124        1776665453546206        章沁豪        100        交易成功        2016/4/5 10:33        2016/4/5 10:33
1483        125        1776384965465341        velvet2015        100        交易成功        2016/4/5 10:36        2016/4/5 10:36
1484        126        1776205462685517        茶弥        100        交易成功        2016/4/5 10:36        2016/4/5 10:37
1485        127        1519430480284975        gtshiwei        100        交易成功        2016/4/5 10:37        2016/4/5 10:37
1486        128        1776208827368412        挚爱韩庚        100        交易成功        2016/4/5 10:38        2016/4/5 10:38
1487        129        1776258584259127        麦芽宅        100        交易成功        2016/4/5 10:50        2016/4/5 10:51
1488        130        1775245317737214        超级大鸿芬        100        交易成功        2016/4/5 10:54        2016/4/5 10:55
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:03

1489        131        1776499060347424        杨晓莹0918        100        交易成功        2016/4/5 11:59        2016/4/5 11:59
1490        132        1517640436373382        锦源纺织        100        交易成功        2016/4/5 12:09        2016/4/5 12:09
1491        133        1518585867983889        健康快乐6547        500        交易成功        2016/4/5 12:37        2016/4/5 12:37
1492        134        1519120573039874        阳光新城顺        100        交易成功        2016/4/5 12:53        2016/4/5 12:53
1493        135        1776912825180435        梧桐树在跳舞        100        交易成功        2016/4/5 14:05        2016/4/5 14:06
1494        136        1519834963109586        vvwawa_yang        100        交易成功        2016/4/5 14:56        2016/4/5 14:56
1495        137        1777328320727930        张萌萌小m        100        交易成功        2016/4/5 15:15        2016/4/5 15:15
1496        138        1517936916011079        sophia19819        200        交易成功        2016/4/5 15:23        2016/4/5 15:24
1497        139        1777446568963900        ylqinqin11        100        交易成功        2016/4/5 15:51        2016/4/5 15:53
1498        140        1777697301093701        tulip_jan        100        交易成功        2016/4/5 18:20        2016/4/5 18:20
1499        141        1520231768824479        我怀念滴        200        交易成功        2016/4/5 20:00        2016/4/5 20:01
1500        142        1518330038803690        yoodypv        200        交易成功        2016/4/5 20:15        2016/4/5 20:16
1501        143        1777064192727463        hiber724        100        交易成功        2016/4/5 20:34        2016/4/5 20:35
1502        144        1778088668933941        fhlong888        200        交易成功        2016/4/5 20:48        2016/4/5 20:49
1503        145        1519314021558478        fanweimzyy        100        交易成功        2016/4/5 21:21        2016/4/5 21:22
1504        146        1344786761476567        renee薇薇        100        交易成功        2016/4/5 21:37        2016/4/5 21:37
1505        147        1778759215776452        个性吊床        100        交易成功        2016/4/5 21:44        2016/4/5 21:45
1506        148        1778913938166333        梦幻d悠然        100        交易成功        2016/4/5 22:30        2016/4/5 22:31
1507        149        1778883523575309        筱桐6506        100        交易成功        2016/4/6 0:13        2016/4/6 0:13
1508        150        1520043132298697        ll_670        100        交易成功        2016/4/6 0:17        2016/4/6 0:17
1509        151        1344821166565666        wu7_po4        100        交易成功        2016/4/6 2:38        2016/4/6 2:39
1510        152        1779343857993050        coolnight9        200        交易成功        2016/4/6 7:57        2016/4/6 7:57
1511        153        1778851227917918        部落柯可        100        交易成功        2016/4/6 8:08        2016/4/6 8:08
1512        154        1777946113696141        zjjkys        200        交易成功        2016/4/6 8:42        2016/4/6 8:42
1513        155        1778122273097232        wyh19831987        100        交易成功        2016/4/6 9:55        2016/4/6 9:58
1514        156        1520767445631498        mingyuan4year        100        交易成功        2016/4/6 10:03        2016/4/6 10:03
1515        157        1344854769942168        8828321op88        100        交易成功        2016/4/6 10:38        2016/4/6 10:38
1516        158        1778340991143542        123djf        100        交易成功        2016/4/6 10:54        2016/4/6 10:54
1517        159        1778820190311657        刘明月子        100        交易成功        2016/4/6 13:11        2016/4/6 13:12
1518        160        1780007526778823        roroma        100        交易成功        2016/4/6 13:20        2016/4/6 13:20

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1502号,1508号,1513号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:04

1519        161        1778908837994301        春江月2004        100        交易成功        2016/4/6 13:40        2016/4/6 13:40
1520        162        1520063943579783        粉桃桃9111        100        交易成功        2016/4/6 13:48        2016/4/6 13:48
1521        163        1779898746334829        qq401816098        100        交易成功        2016/4/6 13:50        2016/4/6 13:50
1522        164        1779932345961226        jean0929        100        交易成功        2016/4/6 14:01        2016/4/6 14:02
1523        165        1780056982512710        junjun93433        100        交易成功        2016/4/6 14:37        2016/4/6 14:38
1524        166        1519300116252483        lisaai516        100        交易成功        2016/4/6 14:42        2016/4/6 14:42
1525        167        1520693213813393        dnami123        100        交易成功        2016/4/6 14:48        2016/4/6 14:49
1526        168        1521276244414470        squarelan        500        交易成功        2016/4/6 15:27        2016/4/6 15:28
1527        169        1519380434712279        lly2662777        100        交易成功        2016/4/6 15:37        2016/4/6 15:38
1528        170        1779494119956414        chenydoudou        100        交易成功        2016/4/6 16:39        2016/4/6 16:39
1529        171        1521380247228474        鹌鹑胖        100        交易成功        2016/4/6 16:40        2016/4/6 16:40
1530        172        1781271371939528        田英娟1989510        100        交易成功        2016/4/6 18:31        2016/4/6 18:31
1531        173        1779851550778332        xu256444        100        交易成功        2016/4/6 18:42        2016/4/6 18:42
1532        174        1779931239309513        tb46759617        100        交易成功        2016/4/6 19:16        2016/4/6 19:16
1533        175        1780082759661727        从此海蓝        100        交易成功        2016/4/6 20:13        2016/4/6 20:19
1534        176        1781541454611156        夜与清颜        100        交易成功        2016/4/6 20:13        2016/4/6 20:13
1535        177        1781057943585559        舒朗2008        100        交易成功        2016/4/6 20:18        2016/4/6 20:18
1536        178        1519754994122983        shep_kiler        100        交易成功        2016/4/6 20:21        2016/4/6 20:22
1537        179        1520635145801970        shuiniuniu1989        100        交易成功        2016/4/6 20:45        2016/4/6 20:45
1538        180        1521174816004786        小熊不淘气        200        交易成功        2016/4/6 20:45        2016/4/6 20:45
1539        181        1781650251040612        ligia211        300        交易成功        2016/4/6 20:48        2016/4/6 20:48
1540        182        1781705613280717        手提袋烂了        100        交易成功        2016/4/6 21:07        2016/4/6 21:07
1541        183        1781738735965825        liqianhuiolivia        100        交易成功        2016/4/6 21:17        2016/4/6 21:17
1542        184        1781759059952663        拉拉杂杂9        200        交易成功        2016/4/6 21:25        2016/4/6 21:25
1543        185        1781525285153653        soaring_yy        100        交易成功        2016/4/6 21:43        2016/4/6 21:43
1544        186        1521273859758793        maozlfx        100        交易成功        2016/4/6 21:51        2016/4/6 21:52
1545        187        1781554746119603        鱼儿683        100        交易成功        2016/4/6 22:57        2016/4/6 22:57
1546        188        1780620996797809        zhangying1518        100        交易成功        2016/4/6 23:03        2016/4/6 23:03
1547        189        1780676193994283        ladyheroine        100        交易成功        2016/4/6 23:20        2016/4/6 23:20
1548        190        1780678116894749        购乐购宝        100        交易成功        2016/4/6 23:22        2016/4/6 23:22
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:05

1549        191        1781684505932096        june94132        100        交易成功        2016/4/6 23:35        2016/4/6 23:36
1550        192        1781969449628185        风前妤        100        交易成功        2016/4/7 0:20        2016/4/7 0:20
1551        193        1781828825144536        daisyruo        100        交易成功        2016/4/7 0:41        2016/4/7 0:41
1552        194        1782425292227652        糯米加排骨        100        交易成功        2016/4/7 3:36        2016/4/7 3:37
1553        195        1781975226718823        roroma        100        交易成功        2016/4/7 6:38        2016/4/7 6:38
1554        196        1781060354173484        小重山        100        交易成功        2016/4/7 7:21        2016/4/7 7:21
1555        197        1782072020292764        水水猫1        100        交易成功        2016/4/7 8:04        2016/4/7 8:04
1556        198        1782418886161275        真水无香蔷薇        200        交易成功        2016/4/7 9:05        2016/4/7 9:05
1557        199        1520007792080482        eliot        100        交易成功        2016/4/7 9:24        2016/4/7 9:24
1558        200        1782855371584220        holdall        100        交易成功        2016/4/7 9:55        2016/4/7 9:55
1559        201        1782567680868330        shgum        200        交易成功        2016/4/7 9:58        2016/4/7 9:59
1560        202        1782666248966220        elodiaxx        100        交易成功        2016/4/7 10:25        2016/4/7 10:25
1561        203        1782534426854407        彼岸蔚蓝天        100        交易成功        2016/4/7 10:47        2016/4/7 10:48
1562        204        1522121043376580        贺莲臣        100        交易成功        2016/4/7 11:45        2016/4/7 11:45
1563        205        1783260492615013        下地一亩田        200        交易成功        2016/4/7 11:53        2016/4/7 11:53
1564        206        1342976714115569        826042373李雪秋        100        交易成功        2016/4/7 12:01        2016/4/7 12:03
1565        207        1783305451382616        honeytrap        100        交易成功        2016/4/7 12:07        2016/4/7 12:08
1566        208        1783357449967216        wanglili19860118        100        交易成功        2016/4/7 13:26        2016/4/7 13:27
1567        209        1783147068658055        cuiroquet        100        交易成功        2016/4/7 13:31        2016/4/7 13:31
1568        210        1783964011753045        dystar2005        100        交易成功        2016/4/7 14:36        2016/4/7 14:37
1569        211        1343503422725166        wtanny        100        交易成功        2016/4/7 15:03        2016/4/7 15:04
1570        212        1782791074590573        freyasnow        100        交易成功        2016/4/7 15:36        2016/4/7 15:36
1571        213        1782933795936638        yiliyart        200        交易成功        2016/4/7 16:06        2016/4/7 16:06
1572        214        1783128514619981        joelakecn        100        交易成功        2016/4/7 16:51        2016/4/7 16:54
1573        215        1784755053573577        黑白色调        100        交易成功        2016/4/7 17:35        2016/4/7 17:35
1574        216        1784526885906531        stoptalking3        200        交易成功        2016/4/7 17:53        2016/4/7 17:53
1575        217        1784837762672761        nanrenwt        200        交易成功        2016/4/7 19:21        2016/4/7 19:21
1576        218        1784618106856627        珞格ing        100        交易成功        2016/4/7 19:23        2016/4/7 19:23
1577        219        1783770110956703        finallain        100        交易成功        2016/4/7 19:49        2016/4/7 19:49
1578        220        1785225458453464        weizhang_cn        100        交易成功        2016/4/7 19:49        2016/4/7 19:49

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1555号,1561号,1566号,1575号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:07

1579        221        1783816353261953        cibocibo1        100        交易成功        2016/4/7 20:00        2016/4/7 20:01
1580        222        1783820837205375        hhygm        200        交易成功        2016/4/7 20:02        2016/4/7 20:02
1581        223        1785287213501110        great_xx        100        交易成功        2016/4/7 20:05        2016/4/7 20:05
1582        224        1785285762883486        张汝南        100        交易成功        2016/4/7 21:11        2016/4/7 21:11
1583        225        1785293762566094        nicesunday888        100        交易成功        2016/4/7 21:12        2016/4/7 21:12
1584        226        1785468648967212        aiyouyoulua        100        交易成功        2016/4/7 21:51        2016/4/7 21:52
1585        227        1784435078615476        yulan73        200        交易成功        2016/4/7 22:17        2016/4/7 22:17
1586        228        1785952814279982        ningjuju        200        交易成功        2016/4/7 22:35        2016/4/7 22:35
1587        229        1786240170513133        lovelamfungfor        100        交易成功        2016/4/7 23:51        2016/4/7 23:52
1588        230        1786307852208579        沙儿cf        100        交易成功        2016/4/8 0:20        2016/4/8 0:20
1589        231        1785847869205309        筱桐6506        100        交易成功        2016/4/8 1:54        2016/4/8 1:54
1590        232        1784949799581137        vincentxiewang        100        交易成功        2016/4/8 2:11        2016/4/8 2:13
1591        233        1785979867051848        昕瑜昕月        100        交易成功        2016/4/8 7:33        2016/4/8 7:33
1592        234        1786061462554014        西雅图amber        100        交易成功        2016/4/8 8:24        2016/4/8 8:24
1593        235        1785328030359116        卡路卡路卡路        100        交易成功        2016/4/8 9:24        2016/4/8 9:24
1594        236        1786365144336532        sunjie761112        100        交易成功        2016/4/8 10:04        2016/4/8 10:04
1595        237        1786455065887586        rdjilingling        100        交易成功        2016/4/8 10:23        2016/4/8 10:23
1596        238        1787202736806886        cute奶豆        100        交易成功        2016/4/8 11:05        2016/4/8 11:06
1597        239        1785773158684231        anu是个错错        300        交易成功        2016/4/8 11:06        2016/4/8 11:07
1598        240        1785794112685223        susanyang1997        100        交易成功        2016/4/8 11:10        2016/4/8 11:10
1599        241        1787087849872043        imarius        100        交易成功        2016/4/8 11:54        2016/4/8 11:59
1600        242        1787512644832698        猫咪1980        100        交易成功        2016/4/8 13:37        2016/4/8 13:38
1601        243        1343712380535767        zxszxs1979        100        交易成功        2016/4/8 13:56        2016/4/8 13:57
1602        244        1788225771939753        鹰封狱        100        交易成功        2016/4/8 15:02        2016/4/8 15:03
1603        245        1786985312304447        lee_07        100        交易成功        2016/4/8 15:49        2016/4/8 15:51
1604        246        1788112489627177        雏菊夜半开        100        交易成功        2016/4/8 15:55        2016/4/8 15:55
1605        247        1521779938228094        alone2006        100        交易成功        2016/4/8 19:02        2016/4/8 19:03
1606        248        1789194251515731        elvia911        200        交易成功        2016/4/8 19:57        2016/4/8 19:57
1607        249        1789213613648255        静静赶潮        100        交易成功        2016/4/8 20:04        2016/4/8 20:04
1608        250        1788766424515064        urah70        100        交易成功        2016/4/8 20:50        2016/4/8 20:50
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:08

1609        251        1789379536096833        ldgluck008        100        交易成功        2016/4/8 21:08        2016/4/8 21:08
1610        252        1789734409274509        波波蛙        100        交易成功        2016/4/9 7:31        2016/4/9 7:34
1611        253        1522259130283182        喧哗vvv        100        交易成功        2016/4/9 8:26        2016/4/9 8:26
1612        254        1521714188048372        公豆角        100        交易成功        2016/4/9 8:50        2016/4/9 8:50
1613        255        1522930002690677        冬季小鱼        100        交易成功        2016/4/9 10:52        2016/4/9 10:52
1614        256        1789065633621632        张馨元00        100        交易成功        2016/4/9 11:10        2016/4/9 11:10
1615        257        1790453769798823        roroma        100        交易成功        2016/4/9 12:40        2016/4/9 12:40
1616        258        1522032907750078        lulustone        100        交易成功        2016/4/9 13:08        2016/4/9 13:08
1617        259        1789653159241948        扭扭2005        100        交易成功        2016/4/9 14:35        2016/4/9 14:35
1618        260        1790508348755309        筱桐6506        100        交易成功        2016/4/9 14:39        2016/4/9 14:39
1619        261        1522352581471694        麦茶020104        100        交易成功        2016/4/9 17:00        2016/4/9 17:00
1620        262        1791757936081026        lemongrassly        100        交易成功        2016/4/9 18:52        2016/4/9 18:52
1621        263        1523622324310674        雨季不再来        100        交易成功        2016/4/9 20:03        2016/4/9 20:03
1622        264        1790645952938161        tb7600006        100        交易成功        2016/4/9 20:46        2016/4/9 20:47
1623        265        1791545943621223        ouxiaofeng        200        交易成功        2016/4/9 21:06        2016/4/9 21:06
1624        266        1523192090724390        chenhf80        100        交易成功        2016/4/9 21:11        2016/4/9 21:11
1625        267        1791964324935634        queenbaby1986        100        交易成功        2016/4/9 21:44        2016/4/9 21:44
1626        268        1791970107860240        t_shenme        100        交易成功        2016/4/9 23:39        2016/4/9 23:39
1627        269        1791984347596616        找锤子        100        交易成功        2016/4/9 23:46        2016/4/9 23:47
1628        270        1522843309260290        acziegfelt        100        交易成功        2016/4/9 23:50        2016/4/9 23:51
1629        271        1791993464888902        withkang        100        交易成功        2016/4/9 23:51        2016/4/9 23:51
1630        272        1521997236374797        不良的导体        100        交易成功        2016/4/10 0:06        2016/4/10 0:07
1631        273        1792420488581543        无敌小椰子        100        交易成功        2016/4/10 1:27        2016/4/10 1:27
1632        274        1345202132780968        smilecrymxy        100        交易成功        2016/4/10 7:47        2016/4/10 7:47
1633        275        1345710769362569        limits_cn2        100        交易成功        2016/4/10 8:23        2016/4/10 8:23
1634        276        1792439225852004        liacat        100        交易成功        2016/4/10 9:40        2016/4/10 9:40
1635        277        1524123446179175        晴天遇见阴天        100        交易成功        2016/4/10 9:47        2016/4/10 9:47
1636        278        1792541781750858        joyce8228        300        交易成功        2016/4/10 10:15        2016/4/10 10:15
1637        279        1792551706463344        花至半开_2009        100        交易成功        2016/4/10 10:18        2016/4/10 10:19
1638        280        1344115100518569        候岛houisland        100        交易成功        2016/4/10 11:15        2016/4/10 11:15
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:08

1639        281        1793448339667405        静与谗泛        100        交易成功        2016/4/10 11:59        2016/4/10 11:59
1640        282        1792891709650062        vvs51523        100        交易成功        2016/4/10 12:02        2016/4/10 12:02
1641        283        1793654253695431        chho2008        100        交易成功        2016/4/10 13:05        2016/4/10 13:05
1642        284        1793420322451827        ah0226        100        交易成功        2016/4/10 13:10        2016/4/10 13:10
1643        285        1343666797947268        vidic9523        100        交易成功        2016/4/10 13:33        2016/4/10 13:33
1644        286        1524481041458092        萧公子2008        100        交易成功        2016/4/10 13:48        2016/4/10 13:49
1645        287        1793000032306610        唐长老93        100        交易成功        2016/4/10 16:58        2016/4/10 16:58
1646        288        1793825623735831        落日小姐1        100        交易成功        2016/4/10 17:02        2016/4/10 17:04
1647        289        1522849076410871        小小晨33        100        交易成功        2016/4/10 17:35        2016/4/10 17:35
1648        290        1794335840386426        天涯水手        100        交易成功        2016/4/10 18:09        2016/4/10 18:09
1649        291        1793378754128461        陈汐轩        100        交易成功        2016/4/10 19:17        2016/4/10 19:17
1650        292        1524422331944277        cathy_0704        100        交易成功        2016/4/10 19:58        2016/4/10 19:58
1651        293        1794920172101846        sevenjayden        100        交易成功        2016/4/10 20:11        2016/4/10 20:11
1652        294        1794969131942332        linlin197002        100        交易成功        2016/4/10 20:30        2016/4/10 20:30
1653        295        1345883084843369        xiehongah        100        交易成功        2016/4/10 21:08        2016/4/10 21:09
1654        296        1794982562798760        lkdexj        100        交易成功        2016/4/10 21:57        2016/4/10 21:58
1655        297        1524162340394399        潇湘婧颦        100        交易成功        2016/4/10 23:09        2016/4/10 23:09
1656        298        1523327633407971        puranokok        300        交易成功        2016/4/10 23:33        2016/4/10 23:33
1657        299        1795678736850954        cavalier_zz        100        交易成功        2016/4/11 2:10        2016/4/11 2:10
1658        300        1794441153511852        小橘子如意        100        交易成功        2016/4/11 7:57        2016/4/11 7:57
1659        301        1525627764052870        八十多吗        100        交易成功        2016/4/11 11:08        2016/4/11 11:11
1660        302        1345477654982469        公子陶        100        交易成功        2016/4/11 12:10        2016/4/11 12:12
1661        303        1525236096543376        xuxioabu        100        交易成功        2016/4/11 12:48        2016/4/11 12:49
1662        304        1523846199360877        xanthe920706        100        交易成功        2016/4/11 13:04        2016/4/11 13:04
1663        305        1525808086775874        suesue7237        100        交易成功        2016/4/11 13:13        2016/4/11 13:14
1664        306        1795636517374507        gyk112358        100        交易成功        2016/4/11 14:38        2016/4/11 14:39
1665        307        1795761630373462        申小eva        100        交易成功        2016/4/11 15:13        2016/4/11 15:14
1666        308        1796727220028342        zr16zhuzhu        100        交易成功        2016/4/11 16:04        2016/4/11 16:04
1667        309        1797369134106253        coldlavawang22        100        交易成功        2016/4/11 16:35        2016/4/11 16:35
1668        310        1796092198431752        tb_8990        100        交易成功        2016/4/11 16:54        2016/4/11 16:54
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:09

1669        311        1796225636594659        liujunliang40        100        交易成功        2016/4/11 17:42        2016/4/11 17:42
1670        312        1797897297859450        yao1984jian163        100        交易成功        2016/4/11 19:50        2016/4/11 19:51
1671        313        1525503943526878        gzxglx        100        交易成功        2016/4/11 22:31        2016/4/11 22:31
1672        314        1797076835675861        dj_free        100        交易成功        2016/4/11 22:32        2016/4/11 22:33
1673        315        1798516171651635        kittycat23        100        交易成功        2016/4/11 23:03        2016/4/11 23:04
1674        316        1798549298376406        菲比北鼻        100        交易成功        2016/4/11 23:16        2016/4/11 23:16
1675        317        1798608976587928        ty1013        100        交易成功        2016/4/11 23:43        2016/4/11 23:45
1676        318        1525732749648483        hll_nuaa        100        交易成功        2016/4/12 8:48        2016/4/12 8:48
1677        319        1797631712290804        malynda        100        交易成功        2016/4/12 9:04        2016/4/12 9:05
1678        320        1799092979165632        yuer5431        100        交易成功        2016/4/12 9:59        2016/4/12 9:59
1679        321        1799355841507318        妖娇美人        100        交易成功        2016/4/12 12:31        2016/4/12 12:31
1680        322        1799093461972242        毛迪中        100        交易成功        2016/4/12 12:41        2016/4/12 12:41
1681        323        1527251601381371        suyingqin        100        交易成功        2016/4/12 13:50        2016/4/12 13:51
1682        324        1799338260323320        cayman_2007        100        交易成功        2016/4/12 13:56        2016/4/12 13:56
1683        325        1799913612576300        tb87967583        100        交易成功        2016/4/12 14:03        2016/4/12 14:03
1684        326        1799957774958823        roroma        100        交易成功        2016/4/12 14:17        2016/4/12 14:18
1685        327        1526833698178789        淘之宝儿        100        交易成功        2016/4/12 15:16        2016/4/12 15:16
1686        328        1800174733504258        鱼宝宝200888        100        交易成功        2016/4/12 15:25        2016/4/12 15:26
1687        329        1799762260645658        tuna_salad        100        交易成功        2016/4/12 16:05        2016/4/12 16:06
1688        330        1799920663064505        luwenet        100        交易成功        2016/4/12 16:55        2016/4/12 16:56
1689        331        1346315561981168        ifine222        100        交易成功        2016/4/12 18:25        2016/4/12 18:26
1691        333        1526726500221097        顺顺利利3宝宝        100        交易成功        2016/4/12 20:49        2016/4/12 20:49
1692        334        1799834759347914        crystal041218        100        交易成功        2016/4/12 21:06        2016/4/12 21:06
1693        335        1801511376878450        菩提老母        100        交易成功        2016/4/12 22:59        2016/4/12 22:59
1694        336        1801117787516930        沙梦凡        200        交易成功        2016/4/13 0:00        2016/4/13 0:00
1696        338        1800483236855309        筱桐6506        100        交易成功        2016/4/13 6:27        2016/4/13 6:27
1697        339        1801600323137830        nicole1121        200        交易成功        2016/4/13 7:39        2016/4/13 7:39
1698        340        1800630914557417        陈家阿宝        100        交易成功        2016/4/13 8:54        2016/4/13 8:54
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:11

1699        341        1800636831481526        yvonneng77        100        交易成功        2016/4/13 8:56        2016/4/13 8:56
1700        342        1528292245430497        下午喝立顿        100        交易成功        2016/4/13 10:12        2016/4/13 10:12
1701        343        1802133448057236        桃核购物志        100        交易成功        2016/4/13 11:18        2016/4/13 11:18
1702        344        1802384658939018        福气猪        100        交易成功        2016/4/13 11:18        2016/4/13 11:20
1703        345        1527371623312082        yyw7150        100        交易成功        2016/4/13 11:52        2016/4/13 11:52
1704        346        1802434729941200        神荼7        100        交易成功        2016/4/13 12:55        2016/4/13 12:55
1705        347        1528658482697898        珊珊277        100        交易成功        2016/4/13 14:24        2016/4/13 14:25
1706        348        1802482266248044        sakura516        100        交易成功        2016/4/13 14:32        2016/4/13 14:32
1707        349        1802768647416445        akanishijinlove        200        交易成功        2016/4/13 14:38        2016/4/13 14:38
1708        350        1803338740586636        烈火溶岩        100        交易成功        2016/4/13 19:36        2016/4/13 19:39
1709        351        1344922460680969        翡翠iceason        100        交易成功        2016/4/13 20:12        2016/4/13 20:12
1710        352        1804090408676134        柳青亲        100        交易成功        2016/4/13 22:17        2016/4/13 22:17
1711        353        1804516336217326        kamui520        100        交易成功        2016/4/13 23:08        2016/4/13 23:09
1712        354        1803244673920510        加菲潘陛下        100        交易成功        2016/4/13 23:32        2016/4/13 23:32
1713        355        1804123549965660        麓妮宝贝        100        交易成功        2016/4/14 0:11        2016/4/16 18:59
1714        356        1528401063011152        df4ddf8b        1200        交易成功        2016/4/14 1:05        2016/4/14 1:08
1715        357        1528970332501152        df4ddf8b        1200        交易成功        2016/4/14 1:07        2016/4/14 1:09
1716        358        1529063932662492        gao_gary        100        交易成功        2016/4/14 6:17        2016/4/14 6:17
1717        359        1528948429899079        xiaobaiwawa        100        交易成功        2016/4/14 13:25        2016/4/14 13:25
1718        360        1528965069203089        janechan0722        100        交易成功        2016/4/14 13:37        2016/4/14 13:37
1719        361        1805445449266604        shenjiawei219        100        交易成功        2016/4/14 13:52        2016/4/14 13:52
1720        362        1530050964428693        糯米grace        100        交易成功        2016/4/14 14:06        2016/4/14 14:06
1721        363        1528428115651699        fanndian        500        交易成功        2016/4/14 17:44        2016/4/14 17:44
1722        364        1806508962457040        漂流的风_007        100        交易成功        2016/4/14 20:15        2016/4/14 20:15
1723        365        1806891374941563        修罗绿        100        交易成功        2016/4/14 20:45        2016/4/14 20:45
1724        366        1530110339699977        tomabox        100        交易成功        2016/4/14 21:09        2016/4/14 21:09
1725        367        1529621384365473        dream0376        100        交易成功        2016/4/14 22:03        2016/4/14 22:03
1726        368        1806945921579110        没有饼干和yogurt        100        交易成功        2016/4/14 22:38        2016/4/14 22:38
1727        369        1807266256615318        maxjoe126        100        交易成功        2016/4/14 22:43        2016/4/14 22:43
1728        370        1807023845239239        madgeluo        100        交易成功        2016/4/14 23:07        2016/4/14 23:07

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1726号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:12

1729        371        1807172648077746        蔚微笑        100        交易成功        2016/4/15 0:28        2016/4/15 0:28
1730        372        1806406756493759        末世空蝉        100        交易成功        2016/4/15 8:50        2016/4/15 8:50
1731        373        1530476090993089        janechan0722        100        交易成功        2016/4/15 8:55        2016/4/15 8:55
1732        374        1806485151513626        nanyexin        100        交易成功        2016/4/15 9:26        2016/4/15 9:26
1733        375        1808227697118452        wangyun710712        100        交易成功        2016/4/15 11:41        2016/4/15 11:42
1734        376        1531210641365080        从未开始已经结束        100        交易成功        2016/4/15 12:10        2016/4/15 12:10
1735        377        1808222726845844        shmyli        100        交易成功        2016/4/15 13:19        2016/4/15 13:20
1736        378        1808641450840225        bjgulbjm        100        交易成功        2016/4/15 13:58        2016/4/15 13:58
1737        379        1807838113887044        vito0101        100        交易成功        2016/4/15 16:50        2016/4/15 16:50
1738        380        1807885474940303        shadowyw        100        交易成功        2016/4/15 17:07        2016/4/15 17:07
1739        381        1531148095558372        公豆角        100        交易成功        2016/4/15 17:18        2016/4/15 17:18
1740        382        1808704509105502        末座小妖        100        交易成功        2016/4/15 17:26        2016/4/15 17:26
1741        383        1809566096701333        dirtyduck88        300        交易成功        2016/4/15 19:31        2016/4/15 19:31
1742        384        1531304094096771        liq1014        2000        交易成功        2016/4/15 19:34        2016/4/15 19:34
1743        385        1808286118537519        扣子的窝        100        交易成功        2016/4/15 19:50        2016/4/15 19:51
1744        386        1808446271739419        gdmcyan        100        交易成功        2016/4/15 20:49        2016/4/15 20:49
1745        387        1810020022089633        rshi2        100        交易成功        2016/4/16 8:28        2016/4/16 8:28
1746        388        1810906596116954        鲍鲍爱hg        100        交易成功        2016/4/16 18:24        2016/4/17 20:56
1747        389        1812114569517838        逐梦525        100        交易成功        2016/4/16 19:38        2016/4/16 19:39
1748        390        1531192278468092        萧公子2008        100        交易成功        2016/4/16 20:29        2016/4/16 20:29
1749        391        1532355941712278        cyjingly        100        交易成功        2016/4/17 0:13        2016/4/17 0:14
1750        392        1812770741989715        日光倾诚0817        600        交易成功        2016/4/17 6:44        2016/4/17 6:44
1751        393        1533698968336297        linguangkai        100        交易成功        2016/4/17 11:01        2016/4/17 11:01
1752        394        1533998644402377        okdgltc        100        交易成功        2016/4/17 14:39        2016/4/17 14:39
1753        395        1532170032023173        fallingsnow1981        100        交易成功        2016/4/17 16:08        2016/4/17 20:43
1754        396        1814564341369435        乱窜的猫咪一个咪        100        交易成功        2016/4/17 18:26        2016/4/17 18:26
1755        397        1533292742105978        西楼2008        100        交易成功        2016/4/17 19:25        2016/4/17 19:25
1756        398        1815442894750239        朵朵来淘淘        100        交易成功        2016/4/17 20:27        2016/4/17 20:27
1757        399        1815867216195532        lytxzg        22000        交易成功        2016/4/17 22:43        2016/4/17 22:44
1758        400        1816935224684260        蒋点点啊        100        交易成功        2016/4/18 14:36        2016/4/18 14:36

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1746号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:13

1759        401        1533512117433479        shanyiehua        100        交易成功        2016/4/18 15:38        2016/4/18 15:38
1760        402        1817818901565601        hcooh1234        100        交易成功        2016/4/18 19:40        2016/4/18 19:40
1761        403        1818343062152400        misscathy888        600        交易成功        2016/4/18 22:29        2016/4/18 22:30
1762        404        1536098322138679        誹韓鎏        100        交易成功        2016/4/19 1:23        2016/4/19 1:23
1763        405        1818839704251607        gaoxiaohui8486        100        交易成功        2016/4/19 8:27        2016/4/19 8:28
1764        406        1818893464576739        鱼游游2008        200        交易成功        2016/4/19 8:57        2016/4/19 8:57
1765        407        1819714736939615        倍倍猪        100        交易成功        2016/4/19 10:38        2016/4/19 10:39
1766        408        1819241948201563        修罗绿        100        交易成功        2016/4/19 10:50        2016/4/19 10:50
1767        409        1819387681301736        juanzi8452        100        交易成功        2016/4/19 10:52        2016/4/19 10:52
1768        410        1819365307962939        niluo1128        100        交易成功        2016/4/19 11:23        2016/4/19 11:24
1769        411        1820244172563723        mini.zip        100        交易成功        2016/4/19 13:17        2016/4/19 13:19
1770        412        1820399857358913        cyeti        100        交易成功        2016/4/19 14:02        2016/4/19 14:02
1771        413        1536723453414387        kellyzhus        200        交易成功        2016/4/19 20:44        2016/4/19 20:44
1772        414        1821251844852735        瓶装纯净水        100        交易成功        2016/4/19 21:15        2016/4/19 21:15
1773        415        1347418453384669        maggiemaple        100        交易成功        2016/4/19 22:14        2016/4/19 22:14
1774        416        1536880572587987        sendan        100        交易成功        2016/4/19 22:31        2016/4/19 22:31
1775        417        1821524484318909        lynns01        100        交易成功        2016/4/19 22:38        2016/4/19 22:38
1776        418        1822272644638734        小鱼数珠        100        交易成功        2016/4/20 10:30        2016/4/20 10:30
1777        419        1536884586811097        顺顺利利3宝宝        100        交易成功        2016/4/20 12:47        2016/4/20 12:47
1778        420        1822678742656434        ctylsxj        100        交易成功        2016/4/20 12:54        2016/4/20 12:54
1779        421        1823201609529216        zyluscious        100        交易成功        2016/4/20 15:13        2016/4/20 15:13
1780        422        1823423849542241        hlgz29        200        交易成功        2016/4/20 16:22        2016/4/20 16:22
1781        423        1822499075370418        y592785109        100        交易成功        2016/4/20 17:08        2016/4/20 17:08
1782        424        1824470570911607        sophie_yuan        100        交易成功        2016/4/20 20:14        2016/4/20 20:14
1783        425        1823998428937725        crystalskyer        100        交易成功        2016/4/20 20:28        2016/4/20 20:28
1784        426        1538111292990371        noyota        200        交易成功        2016/4/20 21:21        2016/4/20 21:22
1785        427        1824405123795563        甜甜stt0131        100        交易成功        2016/4/20 22:07        2016/4/20 22:07
1786        428        1538214819980385        junelove0622        100        交易成功        2016/4/20 22:40        2016/4/20 22:40
1787        429        1536856116992891        jassonaxz        100        交易成功        2016/4/20 22:59        2016/4/20 22:59
1788        430        1537019797235185        tonight1210        100        交易成功        2016/4/21 7:53        2016/4/21 7:53

注:以上用蓝颜色标记的“总编号1771号”含其他宝贝的订单。
作者: 信天谨游    时间: 2016-5-4 18:16

1789        431        1825383218779443        dunun        100        交易成功        2016/4/21 8:41        2016/4/21 8:41
1790        432        1538742012145095        wizqi        100        交易成功        2016/4/21 12:32        2016/4/21 12:32
1791        433        1538220106614677        lsml8513        100        交易成功        2016/4/21 12:43        2016/4/21 12:43
1792        434        1826291053267125        苏薇1982        200        交易成功        2016/4/21 13:39        2016/4/21 13:39
1793        435        1825908320965700        tracizizi        100        交易成功        2016/4/21 13:46        2016/4/21 13:46
1794        436        1826390412519064        nuaalj        500        交易成功        2016/4/21 14:09        2016/4/21 14:09
1795        437        1826494251363210        飘泊海盗        100        交易成功        2016/4/21 14:42        2016/4/21 14:43
1796        438        1826297765631730        bellaluo819        100        交易成功        2016/4/21 15:48        2016/4/21 15:48
1797        439        1826573281962560        viking_gc        100        交易成功        2016/4/21 17:19        2016/4/21 17:20
1798        440        1537877392283481        caoivy        100        交易成功        2016/4/21 18:58        2016/4/21 18:58
                                80500                       
                                                       
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号1366号,1396号,1406号,1502号,1508号,1513号,1555号,1561号,1566号,1575号,1726号,1746号,1771号”        含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。2016年4月份共成交440单,最终统计金额:80500元。
欢迎光临 信天谨游 (http://www.xintian.org/bbs/cn/) Powered by Discuz! 5.0.0