Board logo

标题: 2016年元旦节日宴会收支和活动汇总 [打印本页]

作者: 信天谨游    时间: 2015-12-14 22:09     标题: 2016年元旦节日宴会收支和活动汇总

谢谢淘宝网友和好心人士捐助摆一桌。
我们用网友们的捐款,给云贵川等贫困山区196所学校约5.9万名师生送去了一顿香喷喷的节日宴会大餐。谢谢大家。

本店是业余助学,由于本店掌柜精力和时间有限,不打算扩大规模做节日宴会活动,不接收任何采访。谢谢理解。

更为详细的淘宝收款明细请见:
(1)摆一桌:100元/桌:http://www.xintian.org/bbs/cn/vi ... 96&extra=page=1
(2)整卖:1600元/头: http://www.xintian.org/bbs/cn/vi ... 95&extra=page=1
作者: 信天谨游    时间: 2015-12-14 22:11

收支明细:

更新时间:2016年1月20日22:56分;收款明细:

图片附件: 2016年元旦节日宴会-收款明细2016.01.20 .jpg (2016-1-20 23:04, 441.86 K) / 该附件被下载次数 211
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28212


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-14 22:27

四、收款的备注说明                       
1)通过osccf的节日宴款,只接收熟识朋友的捐款,捐款汇到osccf的款会在1-2个月再转到信天账上。2015年6月1日-2015年12月31日(截止时间)信天收到¥2257.53元,节日宴款($358.85折合)。       
        (A、2015年5月1日捐款人:jacksparrow , 捐助:$99折合RMB:604.89元;B、2015年7月13日捐款人:Wang , 捐助:$259.85折合RMB:1652.64元;)。
       
2)支付宝(非购物):2015年6月1日至2015年12月31日(截止时间)没有支付宝(非购物)转款。(特别说明:我们不接受支付宝非购物支付,这样对我们统计非常不方便)。                       
3)第十一期“整猪”特殊说明:每一期的“整猪”宝贝会挂到下一期的“摆一桌”和“整猪”上架,故,第十一期“整猪”收款统计日期是2015年6月1日00:00至2015年6月13日23:04(第十一期整猪下架时间),收款金额:52800元,转入2016年元旦节用。                       
4)上次活动:2015年六一活动结余:115891.18元.                       
5)本次元旦节日宴会捐款,全部用于本次宴会活动。       
本次约5.9万名师生参加过年节日宴活动,本次活动的前后组织、联络通讯、安排协调、资料调查、打印复印费、走访车费、油费均由参加活动的志愿团队或志愿者个人自行承担,不占用大家的捐款。       
       
五、说明:       
1)本次元旦节日宴活动,按照每人10元标准发放,含整顿餐费(猪肉、大米、菜、佐料等)以及起灶火、做饭等。       
2)所举办节日宴地区的师生都吃猪肉,没有忌口。       
3)因为osccf捐款为美元结算,所以猪肉产生小数点,谢谢理解。       
4)淘宝店整猪按1600元/头计算,1600元是为了方便计算量化的值,具体按人头分发饭费。       
       
六、信天谨游总负责,打款给各地区的项目负责人,项目负责人再发钱给各学校或自己亲自执行。        
1)云南省丽江市宁蒗县:浦理智负责主持;        
2)云南省丽江市玉龙县:梁海梅、和丽轩、和淑选、陈必俊、杨道生负责主持;        
3)贵州省大方县猫场镇:熊宇小学-熊宇负责主持;        
4)贵州省黔南黔东南:王吉勇负责主持;            
5) 四川省马边县:张勤、高丽负责主持;
6)河北丰宁县:田向东、周忠民、石玉红负责;         
   
        
七、各学校总签收,由各班班长代表分别签字。        
八、2016元旦新年举办节日宴,根据各地区各校的实际情况,有的学校会提前举办,有的会推后举办,谢谢理解。        
九、【2016年元旦慈善宴会结算汇总】
(一)云南省宁蒗县:        
本次元旦宴会信天支出给浦理智:390,200.00元。        
浦理智处元旦节日宴实际支出:390,200.00元,超支部分由各学校自行解决。     
        
(二)云南省玉龙县:        
本次元旦宴会信天支出给和丽轩、和淑选、陈必俊、杨道生:56,300.00元。        
玉龙县四位负责人元旦节日宴实际支出::56,300.00元,超支部分由各学校自行解决。
        
(三)贵州省大方县猫场镇:        
本次元旦宴会信天共支出:7590元。      
熊宇处元旦节日宴实际支出共:10530元。超支2940元由学校自行解决。     
        
(四)贵州省黔南黔东南地区:        
本次元旦宴会信天支出给王吉勇:21,190.00元。        
王吉勇处元旦节日宴实际支出:21,124.30元,(其中磻溪中学剩余78.20元,已要求当地合作部门收回保管,作为下次活动之用),部分学校有小额超支,超支部分由各学校自行解决。  
        
(五)四川省马边县:        
本次元旦宴会信天支出给张勤:89,100.00元。
张勤处元旦节日宴实际支出:89,100.00元,超支部分由各学校自行解决。
        
(六)河北丰宁县:
本次元旦宴会信天支出给田向东:25,370.00元。
田向东处元旦节日宴实际支出:25,030.00元,部分学校超支,超支部分由各学校自行解决,另有苏家店中心小学偏远村小因组织困难而取消,退回340元。


综合上述:
1、本次元旦节日宴信天处结余款为:752,057.53元(收入)+115,891.18元(2015年六一活动总的结余)-589,750.00元(支出金额)+340元(田向东、周忠民负责苏家店退回)=278,538.71元,转入下次即2016年六一节日宴活动。

汇总2016年元旦活动总的结余:278,538.71元(2016年元旦活动信天处结余)+78.20元(黔东南-磻溪中学负责老师处结余)=278,616.91元。转入下次即2016年六一节日宴使用。


2016年1月19, 20:56更新
作者: 信天谨游    时间: 2015-12-20 00:22

预留
作者: 信天谨游    时间: 2015-12-22 23:27

提一下
作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 22:59

预算支出明细单:

图片附件: 01云南宁蒗县-1.jpg (2015-12-27 22:59, 205.98 K) / 该附件被下载次数 197
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27928图片附件: 01云南宁蒗县-2.jpg (2015-12-27 22:59, 183.69 K) / 该附件被下载次数 186
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27929


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:01

预算支出明细单:

图片附件: 01云南宁蒗县-3.jpg (2015-12-27 23:01, 156.24 K) / 该附件被下载次数 210
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27930图片附件: 01云南宁蒗县-4.jpg (2015-12-27 23:01, 164.05 K) / 该附件被下载次数 197
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27931


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:02

预算支出明细单:

图片附件: 01云南宁蒗县-5.jpg (2015-12-27 23:02, 192.24 K) / 该附件被下载次数 186
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27932图片附件: 01云南宁蒗县-6.jpg (2015-12-27 23:02, 84.8 K) / 该附件被下载次数 176
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27933


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:04

预算支出明细单:

图片附件: 02云南玉龙县1.jpg (2015-12-27 23:04, 174.71 K) / 该附件被下载次数 200
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27934图片附件: 02云南玉龙县2.jpg (2015-12-27 23:04, 117.61 K) / 该附件被下载次数 210
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27935


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:06

预算支出明细单:

图片附件: 03黔东南.jpg (2015-12-27 23:06, 93.12 K) / 该附件被下载次数 172
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27936


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:06

预算支出明细单:

图片附件: 04贵州大方县猫场镇.jpg (2015-12-27 23:06, 84.07 K) / 该附件被下载次数 127
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27937


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:07

预算支出明细单:

图片附件: 05四川马边县.jpg (2015-12-27 23:07, 183.97 K) / 该附件被下载次数 140
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27938


作者: 信天谨游    时间: 2015-12-27 23:07

预算支出明细单:

图片附件: 06河北丰宁县.jpg (2015-12-27 23:07, 118.17 K) / 该附件被下载次数 123
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=27939


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-5 23:01

预留1
作者: 信天谨游    时间: 2016-1-5 23:01

预留2
作者: 信天谨游    时间: 2016-1-5 23:04

接下来陆续发2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_20151230_123144.jpg (2016-1-5 23:04, 55.79 K) / 该附件被下载次数 114
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28006图片附件: IMG_20151230_123314.jpg (2016-1-5 23:04, 49.84 K) / 该附件被下载次数 126
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28007图片附件: IMG_1830.JPG (2016-1-5 23:05, 56.36 K) / 该附件被下载次数 113
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28008


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-5 23:06

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_1825.JPG (2016-1-5 23:06, 59.88 K) / 该附件被下载次数 114
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28011图片附件: IMG_1842.JPG (2016-1-5 23:06, 53.68 K) / 该附件被下载次数 129
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28012


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-5 23:10

学校签收单

图片附件: 2016年元旦节日宴签收单(熊宇小学).jpg.jpg (2016-1-5 23:10, 45.22 K) / 该附件被下载次数 121
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28014图片附件: 2016年元旦节日宴,熊宇小学采购清单.jpg (2016-1-5 23:10, 56.48 K) / 该附件被下载次数 119
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28015


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:44

2016年元旦节日宴会活动照片
[attach]28048[/attach]

图片附件: 0001.jpg (2016-1-9 23:44, 315.75 K) / 该附件被下载次数 130
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28043图片附件: 0002.jpg (2016-1-9 23:44, 302.48 K) / 该附件被下载次数 129
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28044图片附件: DSCN8441.jpg (2016-1-9 23:48, 274.28 K) / 该附件被下载次数 117
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28048


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:46

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: DSC03307.jpg (2016-1-9 23:46, 266.06 K) / 该附件被下载次数 116
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28045图片附件: DSC03309.jpg (2016-1-9 23:46, 275.26 K) / 该附件被下载次数 134
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28046图片附件: DSC_8476.jpg (2016-1-9 23:46, 301.19 K) / 该附件被下载次数 132
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28047


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:50

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: P1110288.jpg (2016-1-9 23:50, 211.19 K) / 该附件被下载次数 160
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28049图片附件: DSCN8471.jpg (2016-1-9 23:50, 218.95 K) / 该附件被下载次数 156
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28050图片附件: DSCN8499.jpg (2016-1-9 23:50, 283.42 K) / 该附件被下载次数 162
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28051


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:51

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG20151230183123.jpg (2016-1-9 23:51, 145.39 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28052图片附件: P1170808.jpg (2016-1-9 23:51, 313.29 K) / 该附件被下载次数 155
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28053图片附件: P1170814.jpg (2016-1-9 23:51, 270.99 K) / 该附件被下载次数 138
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28054


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:52

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: P1170817.jpg (2016-1-9 23:52, 253.39 K) / 该附件被下载次数 143
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28055图片附件: P1170819.jpg (2016-1-9 23:52, 324.72 K) / 该附件被下载次数 143
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28056图片附件: P1170820.jpg (2016-1-9 23:52, 254.71 K) / 该附件被下载次数 149
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28057


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:54

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: P1170822.jpg (2016-1-9 23:54, 237.43 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28058图片附件: P1170833.jpg (2016-1-9 23:54, 270.63 K) / 该附件被下载次数 166
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28059图片附件: 0001.jpg (2016-1-9 23:54, 243.56 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28060图片附件: 00002.jpg (2016-1-9 23:54, 250.91 K) / 该附件被下载次数 159
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28061


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-9 23:56

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: DSC_8472.jpg (2016-1-9 23:56, 341.01 K) / 该附件被下载次数 150
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28062图片附件: DSC_8488.jpg (2016-1-9 23:56, 323.5 K) / 该附件被下载次数 167
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28063


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-10 00:06

学校签收单

图片附件: 磻溪小学-签收单1.jpg (2016-1-10 00:06, 74.22 K) / 该附件被下载次数 152
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28064图片附件: 磻溪小学-食品采购清单1.jpg (2016-1-10 00:06, 44.51 K) / 该附件被下载次数 134
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28065


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-10 00:07

学校签收单

图片附件: 磻溪小学-食品采购清单2.jpg (2016-1-10 00:07, 52.88 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28066图片附件: 磻溪小学-食品采购清单3.jpg (2016-1-10 00:07, 44.03 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28067图片附件: 磻溪小学-元旦节日宴活动开支汇总表.jpg (2016-1-10 00:07, 50.52 K) / 该附件被下载次数 133
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28068


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-10 00:10

学校签收单

图片附件: 南寨小学-签收单.jpg (2016-1-10 00:10, 102.85 K) / 该附件被下载次数 143
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28069图片附件: 南寨小学-汇总明细.jpg (2016-1-10 00:10, 107.43 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28070


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-10 22:48

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG20151231122544.jpg (2016-1-10 22:48, 98.03 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28072图片附件: IMG_5337.JPG (2016-1-10 22:48, 52.16 K) / 该附件被下载次数 147
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28073图片附件: IMG20151231122736.jpg (2016-1-10 22:48, 98.7 K) / 该附件被下载次数 150
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28074


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-10 22:49

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_0649.JPG (2016-1-10 22:49, 48.88 K) / 该附件被下载次数 136
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28075图片附件: IMG_5370.JPG (2016-1-10 22:49, 57.33 K) / 该附件被下载次数 144
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28076图片附件: IMG_5404.JPG (2016-1-10 22:49, 55.49 K) / 该附件被下载次数 130
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28077


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:17

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG-111.jpg (2016-1-14 22:17, 76.36 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28079图片附件: 昔腊坪完小元旦宴餐1.jpg (2016-1-14 22:17, 56.68 K) / 该附件被下载次数 138
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28080图片附件: 昔腊坪完小元旦宴餐13.jpg (2016-1-14 22:17, 69.31 K) / 该附件被下载次数 144
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28081


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:18

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: 7c1df7fa7ff.jpg (2016-1-14 22:18, 73.09 K) / 该附件被下载次数 154
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28082图片附件: 08dc2aa1e032a5af1462d44a7396cf4a.jpg (2016-1-14 22:18, 76.84 K) / 该附件被下载次数 143
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28084


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:20

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: DSC01872.JPG (2016-1-14 22:20, 54.97 K) / 该附件被下载次数 165
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28086图片附件: IMG_4047.jpg (2016-1-14 22:20, 80.07 K) / 该附件被下载次数 154
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28087


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:21

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_9296.JPG (2016-1-14 22:21, 75.55 K) / 该附件被下载次数 170
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28088图片附件: IMG_9305.JPG (2016-1-14 22:21, 79.39 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28089


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:22

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_1171.JPG (2016-1-14 22:22, 52.85 K) / 该附件被下载次数 145
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28090图片附件: IMG_20151231_132814.jpg (2016-1-14 22:22, 46.04 K) / 该附件被下载次数 144
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28091图片附件: IMG_9306.JPG (2016-1-14 22:22, 68.74 K) / 该附件被下载次数 150
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28092


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:23

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_20151231_174305.jpg (2016-1-14 22:23, 61.17 K) / 该附件被下载次数 145
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28093图片附件: Q)KB0KD1(C_5WFLKN]L{J}G.jpg (2016-1-14 22:25, 75.25 K) / 该附件被下载次数 165
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28096


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-14 22:26

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: SDC10542.JPG (2016-1-14 22:26, 84.62 K) / 该附件被下载次数 142
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28097图片附件: SDC10549.JPG (2016-1-14 22:26, 75.98 K) / 该附件被下载次数 144
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28098图片附件: SDC10560.JPG (2016-1-14 22:26, 81.17 K) / 该附件被下载次数 138
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28099


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:47

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: 8.jpg (2016-1-15 22:47, 47.21 K) / 该附件被下载次数 151
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28101图片附件: DSC00089.JPG (2016-1-15 22:47, 89.39 K) / 该附件被下载次数 137
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28102图片附件: DSC01131.JPG (2016-1-15 22:47, 121.37 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28103


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:48

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: IMG_20151231_123430.jpg (2016-1-15 22:48, 54.87 K) / 该附件被下载次数 167
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28104图片附件: mmexport1451885662126.jpg (2016-1-15 22:48, 82.6 K) / 该附件被下载次数 151
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28105图片附件: mmexport1451885674614.jpg (2016-1-15 22:48, 80.22 K) / 该附件被下载次数 142
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28106


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:49

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: mmexport1451887018989.jpg (2016-1-15 22:49, 58.33 K) / 该附件被下载次数 149
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28107图片附件: mmexport1451980611186.jpg (2016-1-15 22:49, 65.58 K) / 该附件被下载次数 165
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28108


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:50

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: mmexport1451980676561.jpg (2016-1-15 22:50, 48.41 K) / 该附件被下载次数 162
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28109图片附件: mmexport1451980680351.jpg (2016-1-15 22:50, 59.51 K) / 该附件被下载次数 167
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28110


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:51

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: psb (18).jpg (2016-1-15 22:51, 65.29 K) / 该附件被下载次数 156
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28111图片附件: psb (19).jpg (2016-1-15 22:51, 61.61 K) / 该附件被下载次数 164
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28112


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-15 22:52

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: SAM_0525.JPG (2016-1-15 22:52, 54.56 K) / 该附件被下载次数 177
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28113图片附件: SAM_0517.JPG (2016-1-15 22:52, 44.86 K) / 该附件被下载次数 169
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28114


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-18 22:41

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: mmexport1451802010531.jpg (2016-1-18 22:41, 62.1 K) / 该附件被下载次数 159
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28117图片附件: mmexport1451801999214 (1).jpg (2016-1-18 22:41, 64.39 K) / 该附件被下载次数 152
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28118图片附件: 20160105190628.jpg (2016-1-18 22:41, 31.19 K) / 该附件被下载次数 149
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28119


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-19 22:05

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: mmexport1451801999214 (2).jpg (2016-1-19 22:05, 61.87 K) / 该附件被下载次数 148
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28192图片附件: mmexport1451885860360.jpg (2016-1-19 22:05, 37.69 K) / 该附件被下载次数 143
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28193图片附件: mmexport1451885867524.jpg (2016-1-19 22:05, 98.86 K) / 该附件被下载次数 153
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28194


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-19 22:06

2016年元旦节日宴会活动照片

图片附件: mmexport1451887377404.jpg (2016-1-19 22:06, 49.64 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28195图片附件: mmexport1451885257232.jpg (2016-1-19 22:06, 88.52 K) / 该附件被下载次数 161
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28196


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-19 22:21

学校签收单

图片附件: 河源完小签字单.JPG (2016-1-19 22:22, 99.24 K) / 该附件被下载次数 159
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28200图片附件: 君山驿移民安置区幼儿园签字单.JPG (2016-1-19 22:22, 107.2 K) / 该附件被下载次数 154
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28201


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-19 22:24

学校签收单

图片附件: 中古完小签字单.JPG (2016-1-19 22:24, 106.05 K) / 该附件被下载次数 162
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28202图片附件: 南高完小签字单.JPG (2016-1-19 22:24, 93.15 K) / 该附件被下载次数 152
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28203图片附件: 金普完小签字单.JPG (2016-1-19 22:24, 99.77 K) / 该附件被下载次数 150
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28204


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-20 22:11

学校签收单

图片附件: 1-西布河乡,大沟完小.jpg (2016-1-20 22:11, 90.15 K) / 该附件被下载次数 135
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28207图片附件: 2-采购物品汇总单(红桥乡,大梨树完小).jpg (2016-1-20 22:11, 46.89 K) / 该附件被下载次数 142
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28208图片附件: 2-签收单(红桥乡,大梨树完小).jpg (2016-1-20 22:11, 90.87 K) / 该附件被下载次数 146
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28209


作者: 信天谨游    时间: 2016-1-20 22:40

学生感谢信

图片附件: 学生感谢信1(大兴镇红旗校区,白牛厂完小).jpg (2016-1-20 22:40, 96.49 K) / 该附件被下载次数 159
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=28210


欢迎光临 信天谨游 (http://www.xintian.org/bbs/cn/) Powered by Discuz! 5.0.0