Board logo

标题: 北大校友同贵州熊宇小学的师生共度六一节(2012) [打印本页]

作者: 信天谨游    时间: 2012-7-23 17:35     标题: 北大校友同贵州熊宇小学的师生共度六一节(2012)

[flash]http://player.56.com/v_Njg4MDc5MTg.swf[/flash]

------------------------------------------------------------

[flash]http://player.56.com/v_Njg4MjMwMjk.swf[/flash]

-----------------------------------------------------
本文视频及照片均为当地朋友袁晓飞拍摄
欢迎光临 信天谨游 (http://www.xintian.org/bbs/cn/) Powered by Discuz! 5.0.0